Profiel

 • Je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie, je kan voorstellen kort, bondig en helder formuleren.
 • Je hebt een analytische geest en kan die vaststellingen vertalen naar aanbevelingen.
 • Je bent diplomatisch en hebt een verbindende communicatiestijl. Bij moeilijkheden en nieuwe wendingen ga je oplossingsgericht te werk en zoek je actief naar nieuwe mogelijkheden.
 • Je werkt je graag in diverse beleidsmaterie en schrikt er niet voor terug om je te verdiepen in wetgeving en technische details.
 • Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Grondige kennis van de Brusselse arbeidsmarkt en onderwijslandschap.
 • Kennis van de Belgische politieke structuur, instellingen en het sociaal overlegmodel.
 • Je werkt vlot met MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je hebt minstens 3 jaar relevante werkervaring in de tewerkstellings-, opleidings- of onderwijsector of aanleunende sector.

Organisatie

Tracé Brussel vzw

Tracé Brussel zegt u?

Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige vzw die zich dagelijks inzet om Brusselse werkzoekenden in te schakelen op de arbeidsmarkt. Enerzijds doet ze dit via individuele begeleiding van Brusselse werkzoekenden (die Nederlands spreken of willen leren) naar werk of opleiding. Tracé Brussel vzw realiseert dit door hen te informeren, te oriënteren, hun competenties te versterken en hen te bemiddelen naar werk via contacten en netwerking met werkgevers. Ze verleent ook informatie en diensten aan (jong)volwassenen die op zoek zijn naar een opleiding of studie. Anderzijds werkt Tracé Brussel vzw samen met en ondersteunt ze Brusselse organisaties binnen de opleidings-en tewerkstellingssector en versterkt ze de relatie onderwijs-arbeidsmarkt.

Tracé Brussel vzw vormt zo een brug tussen de verschillende partnerorganisaties binnen het werkveld van inschakeling, opleiding/onderwijs en begeleiding. Ze informeert ook Brusselse leerlingen over de arbeidsmarkt en signaleert noden aan het Brussels beleid en institutionele partners. Tracé Brussel vzw streeft naar gelijke kansen, laagdrempeligheid en empowerment.

Ondersteuning van BANSPA

Met het oog op de versterking van het Nederlandstalig werkveld op vlak van tewerkstelling, beroepsopleiding en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest werken de Nederlandstalige vertegenwoordigers van de in het Brussels gewest erkende sociale partners samen in de Brusselse Adviesraad van Nederlandstalige Sociale Partners (afgekort: BANSPA).

BANSPA beoogt in het Brussels hoofdstedelijk gewest een sterkere afstemming van gemeenschaps- en gewestmaterie alsook samenwerking van en met actoren actief in de domeinen tewerkstelling, beroepsopleiding en onderwijs-arbeidsmarkt. Daarbij geeft BANSPA adviezen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Tracé Brussel vzw staat in voor het secretariaat van de BANSPA en de inhoudelijke ondersteuning. Om deze werking verder uit te bouwen en kwalitatief te ondersteunen is Tracé Brussel vzw op zoek naar een stafmedewerker (geco) .

Aanbod

 • Voltijdse tewerkstelling met geco-contract van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens barema PC329.01.
 • Je ontvangt 1 maaltijdscheque t.w.v. 8€ per gewerkte dag.
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer).
 • 38-urenweek met een systeem van glijdende werktijden en mogelijkheden tot telewerk.
 • Ruime leer- en ontwikkelingskansen voor medewerkers.

Functieomschrijving

 • BANSPA- secretariaat waarnemen en ondersteuning van overlegmomenten
 • Praktisch en inhoudelijk voorbereiden van het overleg. Hiertoe behoren het opstellen van de agenda, het uitnodigen van de deelnemers, de planning, facilitering en verslaggeving van de vergaderingen.
 • Voorbereiding, uitwerking en redactie van beleidsadviezen
 • Opvolgen evoluties in het beleid m.b.t. tewerkstelling, beroepsopleiding en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in Brussel en Vlaanderen.
 • Signaleren van deze beleidsevoluties naar het ruime werkveld en opvolgen.
 • Goedgekeurde BANSPA-adviezen bekendmaken aan de betrokken Brusselse en Vlaamse beleidsmakers, arbeidsbemiddelingsorganisaties en betrokken actoren uit het werkveld.
 • Inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van beleidsadviezen, door onderzoek en consultatie van sociale partners.
 • Uitbouwen van een structurele samenwerking met Brupartners
 • Opvolgen van de werkzaamheden van de Economische en Sociale Raad van het Brussles Hoofdstedelijk gewest (Bru-partners).
 • Informatie-uitwisseling m.b.t. onderwerpen waarin gemeenschapsbevoegdheden een rol spelen.
 • Samenwerking faciliteren met Nederlandstalige partners rond de Strategie Go4Brussles
 • Bijdragen aan de uitrol van de Strategie Go4Brussels 2030 door BANSPA-adviezen te verstrekken.
 • Bijdragen aan het Nederlandstalig luik bij de nieuwe Strategie Scholing en Werk voor Brussel.
 • Deelnemen aan desbetreffende stuur- en werkgroepen i.h.k.v. voornoemde Strategie als vertegenwoordiger van BANSPA.
 • In kaart brengen van het Nederlandstalig aanbod van kwalificerende opleidingen en onderwijs in het Brussles hoofdstedelijk gewest
 • Redactie van een gemeenschappelijk kadaster in overleg tussen BANSPA en Instance Bassin EFE (IB EFE) van het Nederlandstalige en Franstalige aanbod inzake opleiding en onderwijs in het Brussels gewest
 • Banspa-website
 • Beheer en inhoudelijke vormgeving van de BANSPA-website.
Solliciteren
 • Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun cv en motivatiebrief. Stuur je kandidatuur naar claire.blomme@tracebrussel.be voor 28/06/21.
 • Voor de kandidaten die na de sollicitatiegesprekken weerhouden worden is er een assessment in de week daaropvolgend.

Meer info bij Steef Corijn, steef.corijn@tracebrussel.be, 02/412.02.80.

Reageren voor: 28/06/2021
Solliciteren
 • Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun cv en motivatiebrief. Stuur je kandidatuur naar claire.blomme@tracebrussel.be voor 28/06/21.
 • Voor de kandidaten die na de sollicitatiegesprekken weerhouden worden is er een assessment in de week daaropvolgend.

Meer info bij Steef Corijn, steef.corijn@tracebrussel.be, 02/412.02.80.

Reageren voor: 28/06/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest