Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt organisaties in het Nederlandstalige netwerk ‘N-Brussel’.

Functieomschrijving

Als administratieve duizendpoot ondersteun je de directie Personeel en HRM met verschillende administratieve taken. Zo zal je onze teams rekrutering en selectie, personeelsadministratie en/of de sociale dienst helpen in hun dagelijkse activiteiten.

Mogelijke administratieve taken:

Rekrutering en selectie

− Je verspreidt vacatureberichten via verschillende kanalen.

− Je volgt onze sollicitantendatabank mee op.

− Je nodigt sollicitanten uit voor verschillende selectietesten en -gesprekken.

− Je verzorgt de administratieve voorbereiding van de selectiegesprekken.

− Je houdt toezicht tijdens selectietesten.

− Je verstrekt informatie aan leidinggevenden en sollicitanten.

Personeelsadministratie

− Je stelt personeelsdossiers samen.

− Je stelt arbeidsovereenkomsten en besluiten op.

− Je verwerkt en volgt de bijhorende tewerkstellingsdocumenten en aanvraagformulieren op.

− Je voert gegevens in en volgt deze op in de personeelssoftware.

− Je klasseert documenten en dossiers.

− Je beantwoordt vragen van VGC-personeelsleden over hun persoonlijk personeelsdossier.

Sociale dienst

− Je behandelt aanvragen voor premies.

− Je beantwoordt vragen van (gepensioneerde) personeelsleden. Je verwerkt nieuwe aansluitingen en wijzigingen voor hospitalisatieverzekeringen.

− Je bezorgt de correcte informatie tijdig aan de verzekeraar.

Er zijn ook heel wat Personeel en HRM-projecten waarbij je administratieve vaardigheden van pas zullen komen.

Profiel

1. Je hebt een diploma van het secundair onderwijs of van een bacheloropleiding.

− Of je hebt een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau C of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit).

− Of je hebt een buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd door NARIC Vlaanderen (http://naricvlaanderen.be).

− Of je kan aantonen dat je laatstejaarsstudent 2023-2024 bent. Je kan dan in dienst treden vanaf de dag dat je het vereiste diploma of getuigschrift hebt voorgelegd.

2. Je kunt al je burgerlijke en politieke rechten uitoefenen. Dat bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

3. Je bent medisch in staat om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

De VGC biedt je een mensgerichte en leerrijke werkomgeving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je leest hieronder wat de VGC nog meer te bieden heeft om elke dag het beste uit jezelf en uit Brussel te halen.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Salaris

Je salaris is gebaseerd op vastgelegde salarisschalen en je individuele situatie (bijvoorbeeld (on)gehuwd, aantal personen ten laste).

We nemen je relevante beroepservaring onbeperkt mee in de berekening van je salaris. Hiervoor komt ervaring in de privésector, bij de overheid en als zelfstandige in aanmerking. In de onderstaande tabel zie je bijvoorbeeld de evolutie in het salaris voor iemand die alleenstaand is en geen personen ten laste heeft.

Salarisschaal C111

Bruto Netto

€ 2.351,55 € 1.912,97

Aantrekkelijke extra’s

− Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.

− Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.

− Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven

- Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.

- Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

- Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.

- Afhankelijk van je job kun je tot 2 dagen per week telewerken.

- Er zijn veel verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Daarmee start je al volop tijdens je inwerktijd die 6 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

− Als werknemer bij de VGC krijg je een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.

− Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.

− Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,27 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.

− Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Categorie
Onthaal en administratie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest