Profiel

 • Uitgesproken warm hart voor de podiumkunsten in het algemeen;
 • Ervaring en grondige interesse in de dans- en balletgeschiedenis en kennis van de hedendaagse tendensen in de danswereld;
 • Netwerk en kennis van de relevante actoren in de danswereld in binnen- en buitenland;
 • Ervaring in en talent voor inspirerend leidinggeven in een dynamische en artistieke werkomgeving;
 • Je hebt uitstekende communicatieve en relationele vaardigheden. Je bent toegankelijk en werkt inspirerend en motiverend op uw omgeving. Je weet om te gaan met alle niveaus binnen de organisatie;
 • Resultaatgericht en vertrouwd met complexe besluitvormingsprocessen van een kunstzinnige organisatie;
 • Teamspeler die draagvlak en samenwerking beoogt in de werkpraktijk;
 • Financieel-analytisch inzicht en ervaring in het opmaken, handhaven en controleren van budgetten;budgetbeheer en managementrapportage hebben geen geheimen;
 • Universitair diploma (of HOLT) of aantoonbaar gelijkgesteld door ervaring;
 • Je kan je uitstekend uitdrukken in NL en ENG, gesproken en geschreven of bent bereid je dit op zeer korte tijd eigen te maken;

Organisatie

Opera Ballet Vlaanderen

Als grootste culturele instelling in Vlaanderen staat Opera Ballet Vlaanderen in deze tijden voor spannende uitdagingen. Vertrekkend vanuit de onweerstaanbare kracht van muziek, theater en dans brengen we met een team van meer dan 400 medewerkers en voor een al even gepassioneerd publiek, de grote werken uit de opera, ballet- en dansgeschiedenis alsook hedendaagse creaties en te herontdekken meesterwerken tot leven. Onze opdracht: ons publiek ontroeren, inspireren, laten genieten van schoonheid en aanzetten tot reflectie.

Ook in corona tijden houden we onze blik op de toekomst gericht en werken we verder aan de professionalisering van onze organisatiestructuur. Onder de algemene directie van Jan Raes en de artistieke directie van Jan Vandenhouwe, in nauwe samenwerking met Sidi Larbi Cherkaoui en Alejo Pérez, willen we onze nationale en internationale rol blijven opnemen. Om onze unieke artistieke positie verder te consolideren en vorm te geven zijn we vandaag op zoek naar verschillende cruciale posities binnen ons OBV managementcomité.

Aanbod

 • een aantrekkelijke internationale en artistieke werkomgeving vol afwisseling;
 • een huis in volle ontwikkeling
 • een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid én met impact op het succes van Opera Ballet Vlaanderen;
 • een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur;
 • een competitief loon binnen de sector, inclusief maaltijdcheques, fietsvergoeding, 100% terugbetaling van abonnement openbaar vervoer;
 • Standplaats Antwerpen;
 • Indiensttreding in samenspraak

Functieomschrijving

Binnen Opera Ballet Vlaanderen bouwt het ballet verder aan haar positie als vooruitstrevende organisatie in Vlaanderen en internationaal onder supervisie van Artistiek Directeur Jan Vandenhouwe en Artistiek Leider Dans Sidi Larbi Cherkaoui. Met de aanwerving van een Manager Dans willen we OBV versterken om onze unieke artistieke positie verder te consolideren en vorm te geven.


VERANTWOORDELIJKHEDEN/TAKEN


 • Je realiseert de integrale seizoensprogrammering en werkt de programmering uit op korte, middellange en lange termijn. Je werkt hiervoor zeer nauw samen met de artistieke directie en zorgt voor een heldere operationele vertaling van de artistieke visie;
 • Je coördineert en begeleidt de artistieke processen van de producties, zowel op lange als korte termijn en binnen het financieel kader van OBV;
 • Je respecteert de beheersovereenkomst en leeft het welzijns en veiligheidsbeleid van de organisatie na;
 • Je werft de dansers aan en onderhandelt contracten met choreografen en andere artistieke functies gerelateerd aan de trainingen, repetities en voorstellingen van de compagnie. Je volgt hierbij de ambitie qua kwaliteit en artistieke invulling van OBV en de artistieke directie en houd je aan de budgettaire kaders;
 • Je hebt de dagelijkse leiding over de compagnie van A tot Z : dit behelst onder meer dat je budgettair en organisatorisch vorm geeft aan de projecten, trainingen, repetities, tournees en voorstellingen, je maakt budgetten en planningen op en volgt deze op en evalueert ze

Je zorgt voor een vlotte doorstroming van informatie ook mbt planning van en naar


   • de overkoepelende diensten van OBV
   • de verschillende afdelingen en in bijzonder naar de dansers en het artistieke team
 • Je bouwt bruggen, zowel intern als naar bestaande en potentiële partners in binnen- en buitenland; Je neemt actief deel aan het onderhouden en uitbreiden van de bestaande en nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden. Je bent in staat om OBV te vertegenwoordigen naar de diverse stakeholders zoals het publiek en bij onze partners.
 • Je neemt deel aan het managementcomité van OBV en andere vergaderingen die nodig zijn in je functie;
 • Je geeft operationeel en functioneel leiding aan het artistieke en omkaderend team . Dit houdt onder andere in het voeren van feedback-, coaching-, evaluatie- en functionerings- en exitgesprekken; Je rekruteert medewerkers;
 • Je volgt en bewaakt de uitvoering van de huidige beheersovereenkomst en je zal actief betrokken worden bij het opstellen van toekomstige beleidsplannen;
 • Je houdt contact met de primaire partners in het artistieke onderwijsveld en bent direct aanspreekpunt voor de samenwerking met de Koninklijke Balletschool Antwerpen;
 • Je organiseert conform de budgetten en de noden de paramedische begeleiding van de dansers;
Solliciteren

We verwachten je kandidatuur (cv + motivatie) voor 11 oktober 2020 via www.operaballet.be/vacatures

Na een eerste selectieronde op basis van de brieven, zullen de kandidaten uitgenodigd worden voor een (online) gesprek.

Opera Ballet Vlaanderen werkt in het personeelsbeleid aan het bevorderen van gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of nationaliteit.

Reageren voor: 11/10/2020
Solliciteren

We verwachten je kandidatuur (cv + motivatie) voor 11 oktober 2020 via www.operaballet.be/vacatures

Na een eerste selectieronde op basis van de brieven, zullen de kandidaten uitgenodigd worden voor een (online) gesprek.

Opera Ballet Vlaanderen werkt in het personeelsbeleid aan het bevorderen van gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of nationaliteit.

Reageren voor: 11/10/2020
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen