Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten


een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt


door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie
De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket


Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 3.201,86 EUR en een netto maandwedde van 2.068,10 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je


voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en


telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Functieomschrijving

De VGC organiseert een functiespecifiek aanwervingsexamen voor:


− adjunct van de directeur – lokaal sociaal beleid en gezondheidsbeleid (niveau A) bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin. Vanuit de VGC willen we inzetten op een sterke eerstelijnszorg- en hulpverlening die toegankelijk is voor alle Brusselaars. We willen dit doen vanuit een integrale benadering waarbij het potentieel van samenwerking tussen de sectoren welzijn en gezondheid maximaal wordt benut.

Als adjunct van de directeur lokaal sociaal beleid en gezondheidsbeleid kom je terecht in het team Welzijn en Gezondheid van de VGC en bouw je mee aan een sterk knooppunt tussen welzijn en gezondheid. Door jouw expertise in welzijn én gezondheid ben je in de mogelijkheid om een gecoördineerd welzijns- en gezondheidsbeleid mee vorm te geven. Je specialiseert je daarbij in toegankelijkheid van het welzijns-en gezondheidsaanbod voor Brusselaars in een kwetsbare situatie of die moeilijk te bereiken zijn. Je wordt ingezet op de thema’s geestelijke gezondheidszorg, armoede en lokaal sociaal beleid en het tegengaan van gezondheidsongelijkheden.

Je hebt een sterke interesse voor het welzijnswerk en de gezondheidszorg in Brussel in al zijn facetten. Je bent sterk in het leggen en onderhouden van contacten met het Nederlandstalig werkveld in Brussel en kan je ervaringen ook vertalen naar concrete ideeën en adviezen. Je beschikt over een vlotte pen en slaagt erin om binnen korte deadlines sterke beleidsvoorbereidende teksten neer te zetten.


− Je neemt de lead in belangrijke werven van de VGC op het vlak van armoede en lokaal


sociaal beleid, het bestrijden van gezondheidsongelijkheden en geestelijke gezondheid.


− Je stelt een plan van aanpak op voor toegekende taken en volgt dit zorgvuldig op met


aandacht voor de te realiseren doelen en de bijhorende deadlines.


− Je bouwt expertise op m.b.t. toegankelijkheid binnen welzijn en zorg en het bereiken van mensen in een kwetsbare situatie en deelt deze met je collega’s.− Je bereidt dossiers voor en stelt documenten op met het oog op besluitvorming door het VGC-College.− Je onderhoudt contacten met het werkveld en bouwt expertise op met het oog op


ondersteuning van het beleid.


− Je onderhoudt contacten met andere beleidsdomeinen over transversale thema’s en/of


dossiers.


− Je formuleert adviezen aan het VGC-College.


− Je beantwoordt parlementaire vragen en interpellaties.


− Je volgt de uitvoering van beslissingen genomen door het VGC-College (reglementen,


subsidiedossiers …).


− Je stelt beleidsvoorbereidende nota’s op.


− Je analyseert subsidiedossiers in overleg met de betrokken organisaties en maakt de


vertaalslag naar beleidsvoorbereidende documenten.


− Je draagt bij aan de inhoudelijke en organisatorische werking van het team Welzijn en


Gezondheid.


Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle gevraagde documenten.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op woensdag 14 april 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur adjunct van de directeur lokaal sociaal beleid en gezondheidsbeleid’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacantefuncties-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 14/04/2021
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op woensdag 14 april 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur adjunct van de directeur lokaal sociaal beleid en gezondheidsbeleid’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacantefuncties-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 14/04/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest