Profiel

Les geven in


Bouw PV


 • Leraar 2de graad secundair onderwijs - ASO-KSO-TSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

 • Leraar 3de en 4de graad secundair onderwijs - BSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Jobgerelateerde competenties


 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen

  De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren

 • Een of meerdere vakken aanleren

 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...

 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)

 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken

Persoonsgebonden competenties


 • Zelfstandig werken

 • Resultaatgerichtheid

 • Samenwerken als hecht team

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

 • Omgaan met stress

 • Contactvaardig zijn

 • Regels en afspraken nakomen

 • Creatief denken (Inventiviteit)

 • Plannen (= ordenen)

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben

Organisatie

Sint-Guido-Instituut ANDERLECHT

SGI is een Brusselse school met een zeer divers publiek. Vandaar dat we mee zijn met innovatieve onderwijsmethoden die ons onderwijs versterken, zoals projectwerking, co-teaching en aandacht voor feedback. Wij bieden een sterke aanvangsbegeleiding en verwelkomen je in een ondersteunend team van collega's. Tegelijkertijd verwachten we een engagement van elk personeelslid in professionalisering en het aansluiten bij professionele leergemeenschappen op school.

Aanbod

onmiddellijk te starten


verlenging mogelijk


Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)


Contract van bepaalde duur - van 14 januari 2021 tot 24 januari 2021


Voltijds


Dagwerk

Functieomschrijving

Leraar bouw/ ruwbouw


korte vervanging, verlenging mogelijk


Vereiste studies: Master

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest