Profiel

Jobgerelateerde competenties


 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingenDe toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren

 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)

 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken

 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...

 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen

 • Een of meerdere vakken aanleren

Persoonsgebonden competenties


 • Zelfstandig werken

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

 • Samenwerken als hecht team

 • Contactvaardig zijn

 • Omgaan met stress

 • Regels en afspraken nakomen

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben

 • Creatief denken (Inventiviteit)

 • Leervermogen hebben

Organisatie

Sint-Guido-Instituut ANDERLECHT

SGI is een Brusselse school met een zeer divers publiek. Vandaar dat we mee zijn met innovatieve onderwijsmethoden die ons onderwijs versterken, zoals projectwerking, co-teaching en aandacht voor feedback. Wij bieden een sterke aanvangsbegeleiding en verwelkomen je in een ondersteunend team van collega's. Tegelijkertijd verwachten we een engagement van elk personeelslid in professionalisering en het aansluiten bij professionele leergemeenschappen op school.

Aanbod

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

 • Contract van bepaalde duur - van 09 november 2020 tot 30 juni 2021

 • Deeltijds - 12 uren per week, te presteren in 3 dagen

 • Dagwerk

Functieomschrijving

 • Leraar 2de graad secundair onderwijs - BSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Solliciteren

Via e-mail: sollicitaties@sintguido.be

Contact: Mevr. Candide Behets

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Reageren voor: 18/12/2020
Solliciteren

Via e-mail: sollicitaties@sintguido.be

Contact: Mevr. Candide Behets

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Reageren voor: 18/12/2020
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest