Deeltijds Vast


Organisatie
Muziekschool De Pinte, vzw
Muziekschool De Pinte staat voor een toegankelijke muziekopleiding waar de noden en wensen van de leerling centraal staan, waarbij leerkrachten de kans krijgen om in een stressvrije omgeving aan de muzikale ontplooiing van de leerling te werken.
Functie
Leerkracht muziekinitiatie (kleuters en 1e leerjaar):
- zaterdag 9u - 13u
- woensdag 12u - 15u

Lesuren zijn nog niet bepaald, binnen deze uren zullen de lessen gepland worden. Overleg is mogelijk.

- Je neemt de verantwoordelijkheid over meerdere groepen kleuters en leerlingen 1e leerjaar, opgedeeld in leeftijdsgroepen.

Verdeling groepen:
- peuters & 1e kleuterklas (max 10 kinderen)
- 2e & 3e kleuterklas (max 12 kinderen)
- 1e leerjaar (max 15 kinderen)

- Je draagt verantwoordelijkheid over hun muzikale ontplooiing.
- Je bent bereid om de huidige lesmethodes over te nemen, en mee te werken aan een verdere uitwerking hiervan. Voor meer info: controleer het bestand over onze visie onderaan deze vacature.
- Je hebt op zijn minst een basiskennis notenleer, en kan deze toepassen op melodie-instrumenten zoals boomwhackers en klokkenspel.
- Je hebt ervaring met lesgeven aan deze specifieke leeftijdsgroepen.
- muziektherapeutische ervaring is een pluspunt
- het spelen van een begeleidend instrument is een pluspunt (piano, ukulele, gitaar, accordeon...)
Profiel
Je bent in het bezit van minimum een bachelor-diploma of gelijkwaardige ervaring.
Je hebt reeds ervaring met groepslessen geven, of hebt een vakdidactische opleiding gevolgd.
Je bent in staat om, hetzij via openbaar vervoer, hetzij via eigen vervoer de lessen wekelijks te komen geven.
Je geeft prioriteit aan deze lesopdracht, en engageert je voor minstens 1 volledig schooljaar.
Je bent bereid om de lesmethoden van onze school te leren kennen, en je lessen binnen dit kader te organiseren
Je bent bereid om voorbereidende taken te vervullen die horen bij je lesopdracht.
Aanbod
Een flexibele werkomgeving waar ruimte is voor eigen input.
Een stressvrije werkomgeving voor zowel leerling als leerkracht.
Een groep met enthousiaste leerlingen vanaf het 1e kleuterklas tot 1e leerjaar.
Een gerieflijk lokaal waar alle lesmateriaal aanwezig is (instrumenten, didactisch materiaal, kleutermateriaal)
Een betaling van €18 per uur groepsles.
Solliciteren
Contactpersoon: Koen Caspeele
Reageren voor: 07/09/2019

mail naar info@muziekschooldepinte.be. Graag ook een CV en eventuele motivatiebrief bijsluiten