Organisatie

Hogeschool PXL

Hogeschool PXL is met meer dan 10000 studenten en 1150 medewerkers een toonaangevende hogeschool in de regio. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk sérieux uitstraalt.

Functieomschrijving

FUNCTIECONTEXT


PXL-Music is een unieke opleiding ‘Professionele bachelor in pop- en rockmuziek’ in Vlaanderen en wil studenten aanzetten om op een inventieve, creatieve en onderwijskundig onderbouwde manier een plek te vinden in de muziek- en/of cultuur- en vrijetijdsindustrie.


Voor veel mensen is het de ultieme droom om te werken 'in de muziek': een dynamische, trendgevoelige en competitieve wereld met tal van uitdagingen. Het spreekt voor zich dat we medewerkers zoeken die bezeten zijn van muziek, die een forse dosis bagage en kennis hebben van pop- en rockmuziek en aanverwante disciplines, die graag in teamverband aan de slag willen gaan en die erin slagen om de visie van onze opleiding te vertalen naar beeld, geluid en verhalen.


PXL-Music voorziet een artistieke opleiding en training in een brede waaier van stijlen en sterk gefocust op de praktijk als muzikant, muziektechnicus of -manager. Een opleiding geschreven op maat van de wereld waarin de studenten zullen terecht komen: innoverend met een gezonde zin voor experiment en verkenning, en met beide voeten in de praktijk onder begeleiding van professionals en ervaringsdeskundigen. Dit alles in een hogeschool met oog voor vernieuwing, ondernemerschap, netwerken en internationalisering.


Het team van PXL-Music levert de juiste coaching mét experts en mét de juiste spirit. Praktijkervaring is primordiaal. We verwachten van onze medewerkers een grenzeloze motivatie, een onnavolgbare goesting en een scherp doorzettingsvermogen.


FUNCTIEOMSCHRIJVING


Onderwijsopdracht


Je zal onderwijs verzorgen in de afstudeerrichting Muziekmanagement van het departement PXL-Music. De onderwijsopdracht situeert zich in het opleidingsonderdelen: Projecten management in trajectschijf 2 en bestaat uit het geven van practica en het begeleiden van zelfstandig werken alsook het begeleiden, opvolgen en evalueren van de studenten. Concrete informatie m.b.t. eindcompetenties, doelstellingen, leerinhouden en evaluatievormen kan je vinden in de studiegids 2019-2020 op de site van de PXL of via onderstaande link:


Je ontwikkelt je onderwijspraktijk in overeenstemming met de visie van PXL-Music en binnen het kader van creatief, authentiek en hybride onderwijs.


 • Je gaat in dialoog met leidinggevenden, collega’s en onderzoekers;
 • Je verdiept je continu in de meest recente nationale en internationale ontwikkelingen binnen de verschillende vakgebieden en integreert deze in je onderwijspraktijk;
 • Je maakt actief verbindingen met het werkveld/vakgebied bij de ontwikkeling van de leerstof (reële casussen, projecten, gastsprekers…);
 • Je laat je inspireren bij het ontwerpen en selecteren van leermateriaal;
 • Je ontwikkelt het onderwijs in dialoog met collega’s, studenten, werkveld;
 • Je vertaalt je onderwijsontwikkeling naar onderwijsuitvoering (ECTS, studiewijzers, jaarplanningen, leermateriaal) en onderwijsevaluatie.

Je coacht studenten op een actieve, open en positieve manier om een hoge impact in het leerproces te verkrijgen en zorgt voor voldoende differentiatie en specialisatie.


 • Je stimuleert het ondernemend, onderzoekend en internationaal/intercultureel handelen bij de studenten;
 • Je stelt de student centraal;
 • Je zorgt voor een optimale balans tussen ambacht en creativiteit;
 • Je maakt actief verbindingen met het werkveld/vakgebied in je lessen (casussen, gastsprekers, alumni);
 • Je gebruikt kwaliteitsvolle leermaterialen;
 • Je maakt gebruik van een hybride mix van actieve werkvormen (campusrijk, online en leren in het werkveld);
 • Je zorgt voor een kwaliteitsvolle leeromgeving, op campus en online.

Je zorgt voor een kwaliteitsvolle evaluatie van het leerproces van de student.


 • Je geeft de student regelmatig kwaliteitsvolle feedback;
 • Je zorgt ervoor dat de elke evaluatie voldoet aan de eisen van transparantie, validiteit en betrouwbaarheid;
 • Je maakt consequent gebruik van een mix van evaluatievormen.

Je bent een ploegspeler en ambassadeur van PXL-Music.


 • Je draagt de missie en visie van PXL-Music uit;
 • Je neemt initiatief om je onderwijspraktijk te verbeteren en te vernieuwen;
 • Je neemt actief deel aan overleg;
 • Je bent collegiaal, professioneel en respectvol in de samenwerking met collega’s;
 • Je respecteert de regelingen, afspraken en procedures binnen de opleiding, departement en hogeschool.

Onderzoeksopdracht


De kandidaat wordt actief gestimuleerd om onderzoekprojecten te initiëren, te ondersteunen en excellente resultaten na te streven.

Profiel

Wat wij vragen :


 • Je bent in het bezit van een masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld);
 • Aantoonbare ervaring met projectmanagement is een meerwaarde voor je kandidaatstelling;
 • Een aggregaatsdiploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid is een meerwaarde;
 • Bij ontstentenis van diploma, maar mits aantoonbare ervaring voor de betreffende opdracht, zal de kandidaat aangesteld worden als gastprofessor.

Wat jij moet kunnen :


 • Je bent een vakinhoudelijk expert inzake projectmanagement en bent vertrouwd met de verschillende deeldomeinen inzake muziekmanagement: artistiek, zakelijk, juridisch, promotioneel, productioneel, …;
 • Je hebt een ruime kennis van de muzieksector zowel historisch als actueel, zowel Belgisch als internationaal en kan deze overbrengen naar studenten;
 • Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs, competentie- en talentgericht onderwijs en kan deze toepassen in je onderwijsopdracht;
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken;

Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools als Word, Excel, internet, e-mail …

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld. Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.


Aanstelling


De statutaire aanstelling in vacante uren kan onmiddellijk ingaan (indien technisch mogelijk) tot eind academiejaar 2021-2022. Heraanstelling, aanstellingsuitbreiding en latere benoeming in vast verband zijn mogelijk.Salarisschaal


De inschaling gebeurt op masterniveau, in de overeenkomstige salarisschaal 502


Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=26


Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 5 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Limburg