Profiel

Wat ga je doen?
Als lector Artistic Connective Practices geef je leiding aan het gelijknamige lectoraat en de bijbehorende kenniskring. Vanuit jouw visie en expertise geef je in samenwerking met de leden van de kenniskring invulling aan het lectoraat. Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling.  Specifieke taken van de lector zijn onder andere: 


 • Organiseren en leidinggeven aan artistiek onderzoek bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK);
 • Samenwerkingen tot stand brengen tussen de opleidingen binnen FHK, met andere Fontysopleidingen en –lectoraten, als ook met partners in het werkveld;
 • Het opzetten van een (flexibele) artistieke onderzoekswerkplaats van het lectoraat;
 • Een visie ontwikkelen op de combinatie van artistiek onderzoek en Artistic Connective Practices;
 • Enthousiasmeren van studenten en docenten voor artistiek onderzoek in samenwerking met het werkveld;
 • Acquisitie van relevante onderzoeksopdrachten en projecten;
 • Participeren in het onderwijs en bijdragen aan de zichtbaarheid van het lectoraat voor studenten;
 • Verspreiding van opgedane kennis door onder andere lezingen, artistieke producten, seminars en publicaties van bereikte resultaten;
 • Ondersteuning van promotietrajecten in het kader van het lectoraat;
 • Borgen van ontwikkelde kennis aangaande onderzoek en het creëren en positioneren van Artistic Connective Practices in een maatschappelijke context.

Wat vragen wij van jou?


Van een lector verwachten wij dat deze:


 • Gepromoveerd is op een voor het kennisdomein relevant onderwerp en beschikt over actuele onderzoekservaring en praktijkervaring met betrekking tot artistieke processen;
 • Zich thuis voelt in een artistieke en wetenschappelijke context en de dynamiek hiervan op een passende wijze kan vertalen naar de invulling van het lectoraat;
 • Beschikt over leiderschapskwaliteiten;
 • De vertaalslag kan maken van artistiek onderzoek naar de kunst(educatieve) praktijk van FHK;
 • Zichtbaar en actief is in het maatschappelijk debat met betrekking tot vraagstukken rondom artistiek onderzoek en Artistic Connective Practices en die kan verbinden met het lectoraat;
 • Zichtbaar is op de werkvloer, passie heeft voor onderwijs en docenten en studenten kan enthousiasmeren voor onderzoek.

Informatie over deze vacature


Contractvorm: tijdelijk voor 4 jaar
Inschaling bij fulltime aanstelling: schaal 13/14 (min. 5092,01 – max. 6813,59), afhankelijk van ervaring
Startdatum: z.s.m., in ieder geval voor 1 augustus 2021
Sluitingstermijn: 14 april 2021


Organisatie

Fontys Hogescholen

Tilburg (Noord Brabant - Nederland)

Aanbod

Wat bieden wij jou?


Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve levenswijze (‘Fontys Vitaal’). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen en een flexibele werktijden- en verlofregeling.


De werkomgeving


Bij Fontys Hogeschool voor Kunsten (FHK) vind je kwalitatief kunstonderwijs in een dynamische omgeving waarin verandering meer regel dan uitzondering is. Wij zijn een hogeschool die flexibel is en goed kan inspelen op de veranderingen om ons heen.FHK biedt in een prachtig gebouw in hartje Tilburg plaats en ruimte aan alle kunstdisciplines, kunsteducatie en uitvoerend, bachelor en masteropleidingen. Leren in de praktijk en door onderzoek staat centraal binnen de opleidingen. Naast bachelor- en masteropleidingen zetten we ons in voor talentontwikkeling zowel voor, tijdens als ná de opleiding. Wij geloven in een (kunst)wereld zonder grenzen, we willen experimenteren door onderzoek, door samen te werken met een diversiteit aan partners. Toekomstige docenten en kunstenaars stimuleren elkaar om binnen en buiten FHK de wereld te onderzoeken en vorm te geven.Bij FHK werk je in een internationale, interdisciplinaire omgeving waar kunststudenten zichtbaar worden en waar het bruist van energie.


Link naar filmpje over FHK https://youtu.be/dzkodwIHGUM op https://fontys.nl/kunsten/


Functieomschrijving

Ben jij de ambitieuze lector, die in een creatieve en dynamische onderwijsomgeving samen met studenten, docenten en werkveld artistiek onderzoek naar Artistic Connective Practices wil vormgeven?Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) in Tilburg telt 17 opleidingen, ruim 1.400 master- en bachelorstudenten, circa 440 medewerkers en heeft een uitzonderingssituatie binnen zowel Fontys als binnen de Nederlandse kunstvakopleidingen. FHK is de enige kunstenopleiding binnen Fontys. En FHK is uniek omdat er zoveel verschillende disciplines in één gebouw zijn ondergebracht.


FHK vormt op die manier een uniek interdisciplinair artistiek knooppunt van praktijkgericht onderzoek. Interdisciplinariteit is dan ook een van de drie strategische doelen van de FHK. Dit is zichtbaar in diverse cross-disciplinaire samenwerkingen tussen de verschillende academies, waardoor studenten zich meer en meer over de grenzen van hun eigen discipline bewegen.

Binnen Fontys is onderzoek een van de drie hoofdlijnen van het nieuwe strategische plan dat begin 2021 in werking treedt. Hierin worden de volgende zes kennisthema’s opgenomen: 1. Enabling Technologies, 2. Smart mobility, 3. Healthy & Inclusive society, 4. Creative economy, 5. Future (of) learning, 6. Sustainability & Circularity. Deze kennisthema’s worden meegenomen in de beleidsvorming rond Centres of Expertise en Kenniscentra.


Het lectoraat

Het lectoraat rondom Artistic Connective Practices wil onderzoeken hoe artistieke praktijken en kunstenaars kunnen en willen bijdragen aan de sociaal maatschappelijke transformatie richting een duurzame en veerkrachtige samenleving. Een vraagstuk dat sinds de start van het virus COVID-19 alleen maar aan urgentie gewonnen heeft en dat de artistieke praktijken ingrijpend beïnvloedt.


Duurzame culturen worden gekenmerkt door aandacht voor de complexiteit van diepgaande samenwerkingsverbanden. Naast, maar vooral als tegenwicht tegen het economische en politieke perspectief, biedt het artistieke perspectief enorm veel kansen om connectiviteit te exploreren, verdiepen en concretiseren. Artistic Connective Practices geven ruimte aan ambiguïteit, ambivalenties, contradicties en leggen de chaos en complexiteit van maatschappelijke transformatie richting meer duurzame vormen van samenleving bloot. Vanuit een aandacht voor niet-hiërarchische samenwerkingsvormen in een inclusieve en door diversiteit gekenmerkte context, versterkt door een grote aandacht voor zowel rationele als niet-rationele, emotionele processen, kunnen vooroordelen en gesimplificeerde veronderstellingen van hoe onze wereld eruitziet of dient te zien, worden tegengegaan of verrijkt.


Het lectoraat legt de mechanismes achter Artistic Connective Practices bloot en begeeft zich daardoor op het snijvlak van artistiek-culturele, sociaal-maatschappelijke, educatieve en filosofische dimensies van gemeenschappen (als FHK), organisaties en de samenleving. Juist door te vertrekken vanuit het artistieke, benadrukt het lectoraat dat het artistieke perspectief, een kunstenaarsmindset, de kracht van kunst - als tegenwicht tegen het courante economische en politieke perspectief op basis waarvan beleid gemaakt wordt - pas echt impactvol is in connectieve praktijken. Op deze manier meent het lectoraat te kunnen bijdragen aan de culturele dimensie van een duurzame, inclusieve samenleving.


Solliciteren
Solliciteren
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Andere