Organisatie

Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en is verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alles in verband met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

 • het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel;
 • het beleid en de financiering beheren wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap;
 • de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen begeleiden en financieren;
 • het kinderbijslagfonds Famiris overkoepelen;
 • meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en vergunningen uitreiken;
 • de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen;
 • ondersteuning bieden in het kader van de COVID-crisis;
 • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen.

De drie vacante Nederlandstalige betrekkingen bevinden zich bij de Medische/paramedische cel van het departement Beleid zorginstellingen van Iriscare. Die cel voert de volgende opdrachten uit:

 • de medische, verpleegkundige en paramedische aspecten beheren bij de door Iriscare erkende zorginstellingen;
 • de instellingen ondersteunen bij de ontwikkeling van de zorgkwaliteit, het preventie- en hygiënebeleid en het crisisbeheer;
 • de kwaliteit van de verstrekkingen en de naleving van de erkenningsnormen controleren in de zorginstellingen die afhankelijk zijn van Iriscare.

De cel bestaat momenteel uit acht gezondheidswerkers (artsen, verpleegkundigen, een psycholoog) en een administratief assistent. Op korte termijn zal het team worden uitgebreid met tien extra gezondheidswerkers of maatschappelijk assistenten (FR en NL).


Functieomschrijving

Ben je een gezondheids- of welzijnswerker?

Hecht je veel belang aan de gezondheid en het welzijn van de Brusselaars?

Sluit een overheidsfunctie aan bij jouw waarden?

Dan heeft Iriscare jou nodig!

Jouw taken:

 • Je voert, in samenwerking met de zorginstellingen, de kwaliteits- en veiligheidscontroles van de zorgverlening uit ter plaatse.
 • Je stelt verslagen op over de gedane vaststellingen, zowel positieve als negatieve.
 • Je begeleidt de instellingen, niet alleen bij de correcte toepassing van de wetgeving en administratieve richtlijnen, maar ook bij de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur.
 • Je brengt, op basis van je kennis van het terrein, adviezen uit over de invoering van de nodige wijzigingen in de regelgeving om de kwaliteit te verbeteren en de procedures en evaluatiecriteria voor de kwaliteit te verfijnen.
 • Je oefent deze functie uit binnen de Medische/paramedische cel van Iriscare in een multidisciplinaire omgeving en in samenwerking met de andere diensten van het departement Beleid zorginstellingen.

Meer informatie over de functie? Aarzel niet om contact op te nemen met:

Amandine Rubio - attaché

Tel.: 02 435 61 41

Profiel

Wij zoeken:

 • twee medewerkers die in het bezit zijn van een diploma van verpleegkundige van het hoger onderwijs van het korte type;
 • een medewerker die in het bezit is van een diploma van maatschappelijk assistent van het hoger onderwijs van het korte type.

Een kopie van het diploma en het eventuele gelijkwaardigheidsattest van een buitenlands diploma moeten uiterlijk op de datum van de afsluiting van de kandidaturen zijn ingediend.

Kennis van het Frans is een pluspunt.

Alleen kandidaturen die voldoen aan de in de vacature gestelde voorwaarden (diploma's, ervaring, bijzondere vaardigheden, enz.) zullen onderzocht worden in het kader van deze selectie.

Aanbod

Minimumloon zonder ervaring: 31.030,18 euro bruto per jaar, geïndexeerd. Je kan een valorisatie van je anciënniteit in de publieke of privésector aanvragen.

Voordelen:
• flexibel uurrooster in een 38-urenweek

• werkzekerheid

• 35 verlofdagen en 5 flexdagen per jaar (voltijds)

• telewerk

• hospitalisatieverzekering (echtgeno(o)t(e) en kinderen inbegrepen)

• maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag

• eindejaarspremie

• vakantiegeld

• mogelijkheid om tijdens de werkuren opleidingen te volgen

• mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen

• gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject

• vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: dicht bij de metrohaltes Troon en Maalbeek en het station Brussel-Luxemburg

• mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen met de fiets

• toegang tot een sociale dienst

Solliciteren

Stuur je motivatiebrief en je cv (+ kopie van het diploma en eventuele gelijkwaardigheidsattest) uiterlijk op 6 juli 2022 naar het volgende e-mailadres:

vorming-formation.hrm@iriscare.brussels

De selectieproef duurt ongeveer zestig minuten en omvat een mondeling interview met een jury op basis van de STAR-methode. Tijdens dit gesprek worden je competenties met betrekking tot de vereisten van de functie geëvalueerd (generieke competenties), alsook je motivatie, interesses en je affiniteit met het vakgebied. De selectieproef zal plaatsvinden in het gebouw van Iriscare: Belliardstraat 71/2, 1040 Brussel.

Reageren voor: 06/07/2022
Solliciteren

Stuur je motivatiebrief en je cv (+ kopie van het diploma en eventuele gelijkwaardigheidsattest) uiterlijk op 6 juli 2022 naar het volgende e-mailadres:

vorming-formation.hrm@iriscare.brussels

De selectieproef duurt ongeveer zestig minuten en omvat een mondeling interview met een jury op basis van de STAR-methode. Tijdens dit gesprek worden je competenties met betrekking tot de vereisten van de functie geëvalueerd (generieke competenties), alsook je motivatie, interesses en je affiniteit met het vakgebied. De selectieproef zal plaatsvinden in het gebouw van Iriscare: Belliardstraat 71/2, 1040 Brussel.

Reageren voor: 06/07/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest