Organisatie

Kunstenplatform PLAN B

Kunstenplatform PLAN B ondersteunt kunstenaars in verschillende disciplines bij het produceren en presenteren van, en reflecteren over hun artistieke praktijk. Dit gebeurt doorheen locatiespecifieke projecten die zowel op eigen initiatief (Veldwerk, Kunstenfestival PLAN B), als op uitnodiging van diverse initiatieven en organisaties (o.a. KONVOOI, Sorry Not Sorry, Uitwijken) tot stand komen. Terugkerende thema’s daarbij zijn het collectieve, het niet-stedelijke en het kleinschalige. In 2020-2021 vond de eerste editie van Veldwerk plaats.

Functieomschrijving

Kunstenplatform PLAN B nodigt via deze open call makers/collectieven uit om tussen januari en december 2022 een artistiek onderzoeksproject uit te werken dat buiten de stad plaatsvindt in Vlaanderen en/of Brussel. Tijdens dit traject biedt Kunstenplatform PLAN B productionele, inhoudelijke en financiële steun.


Veldwerk is een collectief onderzoekstraject gericht op de niet-stedelijke ruimte, waarvan de eerste editie plaatsvond in 2020-2021. Hiervoor nodigt Kunstenplatform PLAN B kunstenaars uit om een onderzoek op te starten in interactie met een specifieke locatie, geschiedenis, gemeenschap,... buiten de stad. Samen stellen we open vragen: een zoektocht naar de waarde van het kleinschalige en hoe we collectieve dynamieken kunnen opstarten en bewaren, met een diffuse veelheid aan micro-onderzoeken als resultaat.


De projecten krijgen een jaar lang de tijd om te ontwikkelen, tussen januari en december 2022. Een presentatiemoment kan, maar is geen voorwaarde. Samen gaan we op zoek naar een manier om het gevoerde onderzoek te communiceren naar een breed publiek, zowel via de website van Veldwerk, als via een publicatie die in het voorjaar van 2024 zal verschijnen.

Profiel

Voor de tweede editie van Veldwerk gaat Kunstenplatform PLAN B op zoek naar zes makers/collectieven die een artistiek onderzoeksproject willen ontwikkelen buiten de grenzen van de stad. De spelregels voor dit project worden samen geschreven. Wat telt is dat er in-situ in dialoog wordt gegaan met een locatie en haar context vanuit een open- en naar buiten gerichte blik.


Samenwerking en kruisbestuiving tussen de kunstenaars/collectieven wordt aangemoedigd. Daarvoor zullen verschillende collectieve momenten georganiseerd worden waarbij iedereen samenkomt om te eten, praten en denken. Daarnaast zal je deelnemen aan drie reflectiemomenten, waarbij je je onderzoek deelt met een netwerk van organisaties die zich toeleggen op artistieke praktijken buiten de stad.

Aanbod

Kunstenplatform PLAN B biedt productionele en inhoudelijke ondersteuning, een vergoeding per collectief/maker van €5.000 incl. btw voor het gehele traject en een werkbudget (maximum €2.000) dat in samenspraak met PLAN B wordt opgemaakt.

Categorie
Artistiek
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Andere