Profiel

- Je hebt een hart voor podiumkunsten en een bereidheid om de Kopergietery mee duurzaam verder uit te bouwen - ervaring in een gelijkaardige functie bij een professioneel podiumkunstenhuis is een voordeel -Je hebt relevante ervaring in een leidinggevende functie -Je bent een goede people manager -Je ben vertrouwd met de leefwereld van kinderen en jongeren -Je houdt van cijfers en administratief werk, bent analytisch en zakelijk ingesteld en hebt een goede kennis van financiële processen. - Je hebt een netwerk in de podiumkunstensector en weet dat verder uit te bouwen - Je bent een flexibele denker en doener - Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en denkt strategisch - Je bent pragmatisch, denkt creatief en oplossingsgericht binnen de grenzen van de beschikbare middelen -Je bent stressbestendig - Je bent ondernemend - Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels - Weekend- en avondwerk vormen geen probleem - Je beschikt over een rijbewijs B

Organisatie

KOPERGIETERY
KOPERGIETERY is een creatiehuis voor een jong publiek, met een focus op theater, dans en muziek. Een huis waar kinderen en jongeren in contact komen met kunst. Een huis waar kunstenaar en kind samen creëren en elkaar wederzijds inspireren. Een huis dat voorstellingen creëert, gastgezelschappen inviteert en theaterateliers organiseert.

Aanbod

KOPERGIETERY biedt: - een zeer gevarieerd takenpakket, met zowel inhoudelijke als organisatorische uitdagingen -een job in een dynamische en artistieke omgeving met zowel nationale als internationale uitstraling -nauwe contacten met een breed netwerk van organisaties -een verloning op basis van de CAO Kunsten, paritair comité 304, A-barema -professionele ontplooiingskansen

Functieomschrijving

Functieomschrijving:

Als zakelijk verantwoordelijke zet je een coherent zakelijk beleid neer. Je bent eindverantwoordelijke voor het financieel en administratief beleid en beheer, HR-beleid, logistiek en exploitatie. Je coördineert de dagelijkse werking en staat in voor de externe relaties van Kopergietery. Je wordt bijgestaan door twee zakelijk medewerkers. Je vertegenwoordigt Kopergietery eveneens in een aantal overlegorganen en neemt bestuurlijke taken op bij structurele partners

Dit alles gebeurt in overleg met de artistiek directeur. Je rapporteert aan de raad van bestuur.


Takenpakket:

Financieel en administratief:

- Je staat in voor het financieel en administratief beheer. Je maakt de begrotingen en de afrekeningen op, waakt over de werkingsbudgetten en investeringen, gaat op zoek naar bijkomende financiering -o.m. via taxsheltermiddelen - en volgt beleidsmatige evoluties en de vzw-regelgeving op. - Je staat ook in voor de financiering van de renovatieplannen van Kopergietery en Kopergietery Studio’s en volgt de subsidiedossiers van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) op. - Je staat, in overleg met de artistiek leider, in voor de opmaak en de opvolging van de begrotingen, budgetten (jaarbudgetten, projectmatig) en financiële afrekeningen, - Je schrijft subsidiedossiers, jaarverslagen en verantwoordingsdossiers, - Je volgt de lopende taxshelter-dossiers op en neemt die voor toekomstige creaties op - Je staat in voor de onderhandelingen en contracten met coproducenten ifv de cofinanciering van projecten en maakt de coproductiecontracten op, - Je zorgt voor de financieel-administratieve afhandeling van theaterproducties, tournees en de receptieve, sociaal-artistieke en educatieve werking, - Je volgt de afhandeling van auteursrechten en roerende voorheffing op net als de BTW-administratie, waarbij je een beroep kan doen op de zakelijk medewerker - Je doet het voorbereidend en rapporteerwerk voor de raad van bestuur en de algemene vergadering


HR: - - Je bent de coördinator van het personeel en de dagelijkse werking, in samenspraak met de artistiek leider, - Als HR-verantwoordelijke stippel je in overleg met de artistiek directeur een coherent personeelsbeleid uit. - Je verzorgt de contacten met verzekeringen en het sociaal secretariaat i.s.m. de medewerker personeelsadministratie,


Externe relaties

- Je volgt nauwgezet de beleidsontwikkelingen binnen de podiumkunsten op en neemt deel aan verschillende adviesraden en sectoraal overleg, zowel op lokaal, regionaal als op (inter)nationaal niveau

- Je vertegenwoordigt Kopergietery in de bestuursraden van Toreke vzw, Wildemannen Woestewijven vzw en KGbe bv
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen