Profiel

− Beschikken over een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange


type in de kinesitherapie op het moment van de inschrijving;


Laatstejaarsstudenten 2020-2021 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden


vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma hebben


voorgelegd.


Houders van een buitenlands diploma dienen een academische


gelijkwaardigheidserkenning, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse


minister van Onderwijs, voor te leggen op het moment van de inschrijving.


− Een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen;


− De burgerlijke en politieke rechten genieten;


− Aan de dienstplichtwetten voldoen;


− Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

Organisatie

Vlaamse Gemeenchapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Aanbod

Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse


Gemeenschapscommissie voor de functie van adjunct van de directeur (A111) een nietgeïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR (geïndexeerde maandwedde –


ongehuwd – geen personen ten laste – 0 jaar anciënniteit: 2.612,66 EUR bruto en 1.817,68 EUR netto), aangevuld met de volgende voordelen:− abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer (NMBS en/of De


Lijn), fietsvergoeding;


− MIVB-abonnement;


− hospitalisatieverzekering;


− maaltijdcheques;


− verhuispremie als je naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist;


− stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont;


− goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele


werkuren, vrijaf tussen Kerst en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerken.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert een functiespecifiek aanwervingsexamen voor de functie: adjunct van de directeur – kinesistCoördineren en uitvoeren van het paramedisch handelen binnen multidisciplinaire teams:


− Je onderzoekt de aangemelde kinderen met psychomotorische ontwikkelingsstoornissen;


− Je bespreekt de onderzoeksresultaten met het team;


− Je stelt een diagnose in overleg met andere disciplines;


− Je formuleert een advies;


− Je stelt een multidisciplinair verslag op;


− Je werkt samen met verwijzende en betrokken instanties;


− Je geeft psychomotorische sessies in groep en individueel;


− Je traint de grove motoriek door middel van verschillende motorische programma’s;


− Je houdt rekening met de leef- en ontwikkelingscontext van de behandelde kinderen.


Coördineren van de dagelijkse werkzaamheden en de processen binnen het CAR ‘De Poolster’,


overeenkomstig de operationele doelstellingen.


Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen de eigen discipline.


Vertegenwoordigen van het CAR ‘De Poolster’ bij ouders/betrokkenen en verwijzers.


Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle benodigde documenten.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest