Deeltijds Vast


Organisatie
Ratatouille, deelwerking D'BROEJ
Ratatouille is één van de acht wijkgebonden deelwerkingen van D’Broej vzw (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren). Ratatouille is een jeugdwerking in Schaarbeek (Brabantwijk & Wijk Liedts) en ontwikkelt doelgerichte vrijetijdsinitiatieven en begeleidingstrajecten voor en met kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in maatschappelijk kwetsbare situaties. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, de Brusselse wijken, biedt Ratatouille een positieve belevingsruimte waarin kinderen en jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien, met als doel het bevorderen van de persoonlijke emancipatie en de maatschappelijk participatie.
Functie
Functieomschrijving
• Als jeugdwerker ben je verantwoordelijk voor de planning, uitwerking, begeleiding en evaluatie van een voornamelijk sportief , maar soms ook creatief aanbod voor kinderen. Dit gebeurt vanuit de visie van D'Broej vzw en in samenwerking met collega’s en lokale partnerorganisaties.
• Je werkt regelmatig samen met vrijwilligers voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten tijdens weekends en ateliers en kampen.
• Je vertaalt pedagogische doelstellingen naar activiteiten.
• Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de coördinator.
• Als jeugdwerker ben je medeverantwoordelijk voor de contacten met de ouders, de wijk en het netwerk. Je stimuleert en organiseert maximaal hun participatie in de werking.
• Je neemt deel aan de teamvergaderingen, plannings- en evaluatiedagen en diverse overlegvergaderingen. Op verzoek van de coördinator neem je deel aan overlegvergaderingen met externen.
• Je werkt samen met lokale partnerorganisaties.
• Je neemt regelmatig deel aan vormingen die je pedagogisch handelen verfijnen.
• Je werkt met iedereen samen als een ideaal teamplayer en bent flexibel met betrekking tot de leeftijdsgroepen (inspringen waar nodig).
• Je kunt vooral goed met kinderen werken en ze pedagogisch omkaderen.
• Sportieve ateliers zijn je ding.

Profiel
• Je bent gemotiveerd om je via leeftijdsgebonden activiteiten te engageren voor kinderen.
• Je hebt enige ervaring in het jeugdwerk.
• Je beschikt maximaal over een getuigschrift hoger secundair onderwijs.
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en van het Frans.
• Vertrouwdheid met de Brusselse context is een troef.
• Je hebt inzicht in het begeleiden en opzetten van activiteiten en projecten met kinderen en jongeren.
• Je beschikt over het nodige beginnende leadership en kan autonoom werken.
• Je kan zelfstandig werken, neemt initiatief en stuurt regelmatig bij.
• Je bent flexibel en bereid tot veel avond- en weekendwerk en kampen.
• Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van tieners en jongeren:
 positie van kinderen en jongeren op maatschappelijk vlak
 armoede, achterstellingsmechanismen en discriminatie
 kennis m.b.t. diversiteit: gender, etnisch culturele afkomst, anderstaligheid…

Extra uitdagingen
• Een stimulerende begeleider zijn: groepsdynamisch werken, aandacht voor het individu en de groep hebben, conflicten hanteren en werken aan de ontwikkeling van tieners en jongeren
• Een verantwoordelijke begeleider zijn: regels en afspraken hanteren, verantwoordelijkheid nemen, correct rapporteren, …
• Een creatieve, planmatige begeleider zijn: een gevarieerd aanbod bedenken en uitvoeren en hierbij de doelgroep betrekken. Voldoende bewust zijn van de haalbaarheid van dit aanbod zowel op vlak van middelen als op vlak van de vaardigheden en belangstelling van de doelgroep.
• Een vertrouwenspersoon zijn: deze rol opnemen en strikt discreet omgaan met vertrouwelijke informatie van tieners en jongeren
• Een signaalfunctie vervullen naar het team en eerste lijn hulp kunnen aanbieden aan tieners en jongeren die het moeilijk hebben.

Aanbod
• Voorwaarde GECO-statuut : hoogste diploma = hoger secundair onderwijs (HSO)
• Voorwaarde GECO-statuut : minimaal 6 maanden ingeschreven bij VDAB of ACTIRIS
• Je moet voldoen aan bovenstaande voorwaarden van het GECO-statuut!
• Bediendecontract voor 70% van onbepaalde duur.
• CAO van PC 329.01 is van kracht.
• Volledige terugbetaling woon/werkverplaatsing en vergoeding voor verplaatsingen in opdracht.
• Bijscholing en vorming in functie van de kwaliteit van het werk.
• Start: begin september 2019.

Solliciteren
Contactpersoon: Cathelijne van der Veer
Reageren voor: 26/08/2019

Stuur je motivatiebrief en CV, enkel per e-mail, voor 26/8/2019 naar Cathelijne van der Veer, coördinator Ratatouille via cathelijne.van.der.veer[at]dbroej.be. Contact: cathelijne.van.der.veer[at]dbroej.be Ratatouille (Vzw D’Broej) Liedtstraat 27-29 1030 Schaarbeek Tel. 0486 65 34 84