Profiel

Jouw profiel:

-Je kent Zomer van Antwerpen en bent bereid je verder in de werking te verdiepen.
-Je hebt affiniteit met de sociale, culturele, jeugd- of sportsector.
-Je bent avontuurlijk, betrokken en draagt cultuur in het hart.
-Je bent vertrouwd met balansen en jaarrekeningen. Je hebt noties van subsidieregelingen en van relevante wetgeving rond bijv. veiligheid en privacy.
-Je hebt nuttige vakspecifieke competenties (bijvoorbeeld op juridisch vlak, in de financiële sector, op het gebied van communicatie, binnen diversiteitsmanagement of als HRM-specialist).
-Ervaring als leidinggevende in een bedrijf of middelgrote organisatie is een pluspunt.

Organisatie

Zomer van Antwerpen
Zomer van Antwerpen is een uitbundig festival met oog op de wereld dat van half juni tot en met augustus op de meest onverwachte plekken opduikt en voelbaar is in heel Antwerpen. Op het programma staan muziekoptredens uit de vier windstreken (Muziek in de Wijk), films in de buitenlucht en dans-, theater- en circusvoorstellingen van lokale of internationale gezelschappen op de meest ondenkbare plekken. Een groot deel van onze projecten is gratis en toegankelijk voor een breed, divers publiek: gemiddeld zo’n 250.000 bezoekers per editie. We pakken ook graag "extra groot" uit, met projecten als 'De Reuzen' van Royal De Luxe die om de zoveel jaar de hele stad op zijn kop zetten en 1 miljoen bezoekers op de been brengen. Sinds 2010 hebben we onze thuisbasis op een oud gasfabriekterrein in Antwerpen-Berchem, waar we gedurende de zomermaanden de urban hotspot Zomerfabriek neerzetten.

Aanbod

Een bruisende festivalervaring binnen een dynamische organisatie. Om deze ervaring compleet te maken, voorzien we voor onze bestuursleden tickets voor de verschillende voorstellingen en nodigen we hen graag uit voor informele bijeenkomsten met het hele ZvA-team en vrijwilligers, waaronder het spectaculaire slotfeest. Leden van onze Raad van Bestuur zijn gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Functieomschrijving

Vanaf medio 2019 zoeken we mensen met een hart voor cultuur en de stad, om als vrijwillig lid van onze Raad van bestuur mee te bouwen aan een spannende toekomst. We streven naar een Raad van Bestuur die een afspiegeling is van de grootstedelijke context waarin we opereren, met een nadruk op een goede genderbalans en culturele diversiteit.

Onze Raad van bestuur zet samen met de artistiek en de zakelijk leider inhoudelijk de grote lijnen uit, bewaakt een goed financieel bestuur en draagt de missie uit naar partners en overheden. Als bestuurslid geef je onafhankelijk advies vanuit een brede algemene kennis en specifieke vaktechnische capaciteiten. Je handelt professioneel en integer, vanuit een langetermijnvisie en met respect voor de statuten en de missie.

Jouw taak:

-Je neemt een viertal keer per jaar deel aan een bestuursvergadering in Antwerpen (’s avonds, duurtijd ongeveer twee uur per vergadering).
-Je evalueert de bedrijfsvoering en je bewaakt de reputatie van de organisatie.
-Je doet zelf voorstellen voor verbetering vanuit een opbouwende, kritische blik. Je luistert daarbij naar de andere leden, je verdedigt je eigen mening, durft zekerheden in vraag stellen en zoekt vervolgens naar het gemeenschappelijk perspectief.
-Je draagt de gezamenlijk genomen beslissingen ten volle uit.
-Occasioneel neem je een tijdelijke vakspecifieke taak op, bijvoorbeeld om te adviseren bij een vraagstuk binnen de organisatie op juridisch, communicatief of HRM-vlak.
-Je maakt je graag vrij om gedurende de zomer op enkele momenten het festival en de voorstellingen te bezoeken, tickets worden door ons voorzien.
Categorie
Andere
Type
Vrijwilligerwerk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen