Voltijds Vast


Organisatie
TEAM JONGEREN, Cultuur en Samenleven Dilbeek vzw, stroom Vrije Tijd (Groep Dilbeek)
Team Jongeren gaat aan de slag met de talenten, ideeën, interesses, noden en vragen van jongeren in Dilbeek. Wil jij hier graag deel van uitmaken en heb je zin om met en voor jongeren in de vrije tijd in Dilbeek te werken? Als jongerenwerker werk je, samen met de jongeren en het team, aan een vrijetijdsbeleid, -infrastructuur en -aanbod dat hen ondersteunt, engageert, informeert, inspireert en stimuleert.
Functie
*Het ontwikkelen en organiseren van een vrijetijdsbeleid en -aanbod voor en met individuele jongeren (vakantieaanbod, fuifbeleid, activiteiten met de secundaire scholen, jongerenprojecten, …)
*Het ontwikkelen en organiseren van een beleid m.b.t. jongereninfrastructuur en publieke ruimte voor jongeren (jongerenontmoetingsplekken, fuifruimte, experimenteerplekken, zaalhuur)
*Het uitbouwen van een netwerk met jongeren (op pad gaan, contacten leggen, aanspreekpunt zijn, …)
*Actief meewerken aan de optimalisatie van de teamwerking en de samenwerking met collega’s
Profiel

Profiel


Je kent de leefwereld van jongeren, je hebt ervaring in het werken met jongeren in de vrije tijd, volgt gepassioneerd wat jongeren in de vrije tijd en maatschappij doen en werkt graag in de vrije tijd van jongeren
Je hebt ervaring met participatief en co-creatief werken en met het werken met vrijwilligers
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je weet van aanpakken en zoekt naar creatieve oplossingen, ook onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden
Je bent vlot in het leggen van contacten, het netwerken en het verbinden van mensen
Je bent respectvol naar collega’s en externen
Je leert graag en gemakkelijk en leert vlot werken met nieuwe softwareprogramma’s
Je bent vertrouwd met sociale mediaVoorwaarden


Houder zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld
Vlot gebruik van Office-programma’s en internet
Rijbewijs B is een pluspunt of bereid zijn een rijbewijs te behalen op korte termijn
Recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) uit het strafregister (model 2)
Je slaagt in een selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef)
Aanbod
Een contract van onbepaalde duur
Een verloning volgens PC 329.01 in loonschaal B1c (min bruto = € 2 268,84)
Relevante anciënniteit komt in aanmerking.
Extralegale voordelen: maaltijdcheques, tussenkomst woon-werkverkeer, hospitalisatie-en groepsverzekering
Solliciteren
Contactpersoon: sven.vancauwenberge@dilbeek.be
Reageren voor: 05/09/2019

Bezorg ons volgende documenten via mail aan sollicitatie@dilbeek.be en dit uiterlijk op 5 september 2019 (de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs): het inschrijvingsformulier je motivatiebrief een kopie van vereiste diploma’s een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het strafregister (model 2) Voldoe je aan de voorwaarden? Dan ontvang je op 12 september de schriftelijke proef, welke je thuis mag uitwerken tot 15 september. De mondelinge proef zal doorgaan op 10 oktober. De uitnodiging voor de mondelinge proef ontvang je op 4 oktober, na verbetering en selectie van de schriftelijke proeven. Bij vragen, neem contact op met Sven Van Cauwenberge: 02/451 69 40 of sven.vancauwenberge@dilbeek.be https://www.dilbeek.be/nl/jongerenwerker-met-focus-op-individuele-jongeren