Profiel

Je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkgesteld diploma.

Je kan goed communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595).
Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie


www.ond.vlaanderen.be/naric/).

 • Je werkt graag met/voor jongeren.
 • Je hebt inzicht in drempels die ervoor zorgen dat jongeren uit kansengroepen moeilijk(er) toegang hebben tot onder meer vrije tijd, dienstverlening… en je kan deze inzichten vertalen naar concrete acties binnen het jeugdwerk.
 • Je bent vertrouwd met de concepten superdiversiteit, kruispuntdenken en interculturele competenties.
 • Je hebt oog voor het bevorderen van het draagvlak voor diversiteit en welzijn.
 • Je gelooft in de kracht van samenwerken en participatie met verschillende partners.
 • Je bent een netwerker die mensen en organisaties kan samenbrengen rond een thema of programma.
 • Je staat open om nieuwe werkwijzen en methodieken, gericht op verbinding, te verkennen.
 • Je staat met twee voeten in de praktijk en kan hierdoor ook gepast beleidsmatig werken.
 • Je neemt initiatief en kan zelfstandig aan de slag, maar bent ook een teamspeler.
 • Flexibiliteit en snel schakelen zitten in je bloed.
 • Je staat open voor feedback en kan die ook geven.
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk
 • Kennis van Vilvoorde en meer specifiek Vilvoordse vrijetijdsinitiatieven voor kinderen en jongeren is een meerwaarde.
 • Je hebt respect voor iedereen ongeacht diens huidskleur, nationaliteit, etniciteit, taal, geslacht, handicap of seksuele geaardheid.

Organisatie

Stad VIlvoorde
De uitdagingen voor Vilvoorde zijn gigantisch
Het is de snelst groeiende stad van Vlaanderen met het hoogste aandeel kinderen en jongeren. Samen met Antwerpen en Genk kent Vilvoorde de grootste diversiteit, in die mate dat geen enkele cultuurgemeenschap in meerderheid is.
Vilvoorde kent door zijn ligging bijzondere uitdagingen – aan de rand van een uitdeinend Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het kruispunt van heel wat snelwegen in het centrum van de luchthavenregio wordt de stad geconfronteerd met structurele verkeersproblemen en problemen inzake luchtkwaliteit. Een aantal grootstedelijke problemen op het vlak van veiligheid, huisvesting, drugproblematiek, illegale economische activiteiten, radicalisme, armoede, georganiseerde bedelarij, dakloosheid, leegstand… sijpelen vanuit de hoofdstad systematisch binnen terwijl de aanpak van deze fenomenen en het handhavingsbeleid een groeiend probleem vormen.

Aanbod

WIJ BIEDEN:

Weddeschaal niveau B


Minimale bruto beginwedde: 2.509.94 euro/maand (voltijds functie). Je loon wordt verhoogd op basis


van je jaren relevante ervaring.


De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques.


Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer; fietsvergoeding,


hospitalisatieverzekering.


Jaarlijks ecocheques voor een bedrag van 160,- euro en 40,- euro aan Vilvoordse handelaarsbonnen


voor een voltijdse tewerkstelling (a rato van je arbeidsregime)


De Vilvoordse Personeelskaart biedt je een aantal voordelen aan: gratis lidmaatschap bibliotheek


Vilvoorde, 24 gratis zwembeurten in het stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje, gratis vissen op de visvijver in


Hanssenspark, korting bij aankoop van losse tickets in cc Het Bolwerk, gratis naar de film bij aankoop van


een abonnement in cc Het Bolwerk.


Het is een gesubsidieerde functie van minimaal 2 jaar die mogelijks kan verlengd worden. Je krijgt


daarom een contract van onbepaalde duur.


Interessante verlofregeling (33,5 verlofdagen, 14 feestdagen) en werktijden waardoor een evenwichtige


combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is.


Mogelijkheid tot thuiswerk .

Functieomschrijving

Project Verbindingsambassadeur jeugdhuizen


Korte omschrijving project


In het project Verbindingsambassadeurs ga je aan de slag met twee jeugdhuizen. Den Dalton is in volle opstart. Deze jongeren begeleid je richting een zelfstandig draaiende, inclusieve werking. Jeugdhuis JieKaa heeft al flink wat ervaring. Hen neem je mee in een verbredingstraject waarbij je inzet op interculturalisering en inclusief werken. Je pakt drempels aan zodat jongeren meer mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan activiteiten of deze zelf op te zetten binnen de jeugdhuiscontext. In de eigen buurt of verder weg, ongeacht hun achtergrond vergemakkelijk je de toeleiding van kwetsbare jongeren naar een gevarieerd jeugdaanbod.


Je begeleid vrijwilligers in een traject naar een zelfstandig en inclusief werkend jeugdaanbod


Je verbindt diverse doelgroepen. Vrijwilligers en begeleiders zijn hier spilfiguur. Je inspireert, ondersteunt en versterkt hen in hun uitdagingen rond diversiteit. Je verheldert vragen en noden van een jeugdhuiswerking in opstart net zo goed als van een gevestigd jeugdhuis. Je analyseert samen met hen de situatie en op basis hiervan formuleer je voorstellen van aanpak en begeleid je hen in het veranderingsproces.


Je versterkt en ondersteunt vrijwilligers in het jeugdwerk vanuit hun noden via uitwisseling en intervisie. Je organiseert vormingsmomenten in samenwerking met partners.


Je bouwt een netwerk uit op het kruispunt jeugd en diversiteit[PM2] [VJ3] [DL4]


Je stimuleert samenwerkingen en organiseert overleg tussen de stad, jeugdwerkorganisaties en andere stakeholders.


Je zorgt voor veel zichtbaarheid van deze trajecten en zet ze als goede praktijken in de markt.


Project Overkophuis


In Vilvoorde gaat binnenkort een OverKop-huis van start (Gebouw 21 Asiat-site). Een OverKop-huis is een fysieke ontmoetingsplek waar jeugdwerkers een vrijetijdsaanbod creëren en jeugdhulpverleners gelijktijdig aanwezig zijn om in een ongedwongen sfeer het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken (door een luisterend oor te bieden, gericht door te verwijzen, eerstelijns psychologische hulp aan te reiken, psycho-educatieve vormingen te organiseren enzovoort). De werking van een OverKop-huis ent zich op het kruispunt van vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke gezondheidsbevordering.


Je versterkt het mentaal welzijn van jongeren


OverKop richt zich op alle jongeren, met in het bijzonder aandacht voor jeugd in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Participatie van jongeren, toegankelijkheid, laagdrempelige ondersteuning, zorg voor elkaar, deskundigheid en vloeiende doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp behoren tot de kern van OverKop.


Je grijpt informele ontmoetingsmomenten aan om sociale verbinding en ondersteunende netwerken rond jongeren te creëren


Je werkgebied is jongerencentrum (in opbouw) Gebouw 21 op de Asiatsite en haar gebruikers. Dit zijn sportactoren (boksclubs, urban sport), jeugd- en socio-culturele organisaties met focus op jongeren. Je benut de kruisbestuiving die kan ontstaan tussen deze partners.


Je biedt ondersteuning aan jongeren op verscheidene levensdomeinen, om volwaardige participatie in de maatschappij te realiseren


Je luistert naar jongeren en hun noden. Vertrekkende vanuit deze noden vind jij het juiste aanbod of netwerk. Hiervoor heb jij een goed zicht op de sociale kaart in Vilvoorde en wat er beweegt rond jeugdwerk en jongerenwerkingen.


Programmaregissseur van een multidisciplinair jongerencentrum


Je weet de organisaties van en jongeren in Gebouw 21 mee te nemen in jouw verhaal. Jij bent dus een bruggenbouwer die projecten of trajecten met verschillende organisaties kan coördineren en samenwerking tussen deze partners op poten kan zetten.Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant