Deeltijds Vrijwilligerswerk


Organisatie
Mu.ZEE
Mu.ZEE is hét museum voor Belgische kunst met een maximale openheid en toegankelijkheid. Het vertelt verhalen met een unieke collectie Belgische kunst van 1830 tot nu.
Functie
Als lid van het jongerenteam verwacht dat je de drempel verlaagt voor andere jongeren in het museum en dat je het museum meer jeugdvriendelijk maakt. Dit gebeurt zowel door het organiseren van verschillende activiteiten als door inspraak in de structurele werking. Je komt om de twee à drie maanden samen in het museum. Tijdens deze overlegmomenten bespreek je wat je wilt doen. Het is de bedoeling dat alle ideeën zoveel mogelijk vanuit jezelf komen om de betrokkenheid nog meer te vergroten. De ideeën worden uitgewerkt door jullie. Je krijgt hiervoor middelen (infrastructuur, materiaal, financiële middelen) en ondersteuning aangereikt door Mu.ZEE en je krijgt een grote vrijheid om je ideeën uit te werken. Mu.ZEE legt wel bepaalde grenzen op.
Profiel
Je bent tussen 16 jaar en 26 jaar oud
Je hebt een grote interesse in kunst, maar je hoeft geen voorkennis te hebben
Je neemt graag engagement op binnen een team
Je zit boordevol creatieve, vernieuwende ideeën of helpt graag met de uitwerking ervan
Je bent bereid om tijd te maken voor dit engagement
Aanbod
Als je lid wordt van dit team krijg je de unieke kans om kennis te maken met de ‘backstage’ van het museum. Je komt in contact met de werking van Mu.ZEE en met de uitgebreide collectie waarover Mu.ZEE beschikt. Daarnaast krijg je ook de kans om creatief na te denken over een invulling van het museum die aantrekkelijk is voor jongeren. Je gaat in tegen de hedendaagse perceptie die jongeren vandaag de dag hebben over het museum. Je komt los van het strakke, serene gebeuren waar een museum vroeger voor stond en je focust je op de toekomst. Dit alles binnen de grenzen van het museum. Doorheen dit proces word je ondersteund maar je neemt zelf het voortouw.
Solliciteren
Contactpersoon: Thea Vandenbussche (vandenbusschethea@hotmail.com)
Reageren voor: 28/04/2018

Via deze link kan je makkelijk inschrijven. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo4AM9vSSGSEjQfCkwjw3EJX4ljfdHQdKAt725hIUbZyUtOA/viewform