Profiel

kennis en ervaring


heeft minimaal een diploma van het hoger onderwijs korte type


heeft ervaring in minimaal 2 van onderstaande domeinen:


 • het organiseren en geven van kadervorming aan jongeren, op de verschillende niveaus & bij voorkeur in een (groot)stedelijke context met een divers publiek ;
 • kennis van en inzicht in het werken met eerder of elders verworven competenties (EVC)
 • organiseren en geven van (voor)opleidingen aan laaggeschoolde jongeren.
 • werken met individuen en groepen
 • kennis van de doelgroep maatschappelijk kwetsbare jongeren

vaardigheden


 • Projecten (evenementen, inhoudelijke trajecten, …) ontwikkelen en beschrijven (draaiboek maken, voorbereiding subsidiedossiers,…)
 • Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken
 • Begeleiden van een divers stedelijk jongerenpubliek vanuit een emancipatorische visie
 • Op een vlotte manier contacten leggen en onderhouden met jongeren op een vindplaatsgerichte manier.
 • Jongeren durven aanspreken en vertrouwen geven
 • Jongeren correct ondersteunen, stimuleren en omkaderen
 • Netwerken kunnen opbouwen en onderhouden
 • samenwerken: op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.
 • op diplomatische wijze omgaan met belangentegenstellingen
 • Problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen.


houding en gedrag


 • Je bent een stadsmens
 • je bruist van energie en neemt initiatief
 • je hebt inlevingsvermogen.
 • Je bent flexibel en past je makkelijk aan aan veranderende omstandigheden.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie
 • Je bent loyaal
 • Je bent volhardend.
 • Je bent sportief

SPECIFIEKE VEREISTEN


Bereid zijn tot avond- en weekendwerk

Organisatie

JES vzw

Aanbod

Deeltijds contract 0,8 FTE van onbepaalde duur (met mogelijkheid tot uitbreiding naar een voltijds contract)


Barema PC 329


Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding


Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief


Professionele ontwikkelingskansen in een dynamische organisatie


Aandacht voor de balans werk en privéleven dankzij flexibele werkuren, flexibele recuperatie


Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job

Functieomschrijving

De jongerencoach voert het vrijwilligersbeleid van JES uit op lokaal en bovenlokaal vlak en staat in de eerste plaats in voor het ondersteunen van onze vrijwilligersploegen in Luchtbal en Rozemaai, zowel op individueel als op collectief vlak. Samen met de jeugdwerkers en vormingswerkers neemt hij/zij een rol op in het ontwikkelingstraject van de vrijwilligers.

De coach vormt samen met de andere coaches van JES Antwerpen de startmotor in het kader van verdere ontwikkeling van het vrijwilligerswerk en – beleid.


Een jongerencoach zet in op individuele ondersteuning, talentontwikkeling, inspraak en participatie (vrijwilligersvergaderingen), groepsvorming en ontwikkelt samen met de vrijwilligers visie op competentietrajecten.

Naast deze kernopdracht doet hij/zij aan project cycle management op de verschillende projecten en evenementen die JES Antwerpen jaarlijks uitvoert. De jongerencoach neemt hier een sturende rol in.

De coach fungeert als draaischijf binnen ons geïntegreerd jeugdwerk en is de schakel tussen de verschillende jeugdgroepen, jeugdwerkers en de verschillende lokale actoren en slaagt erin een link te leggen tussen lokaal en bovenlokaal (jeugd)werk in de stad Antwerpen.


Hij/zij werkt methodieken uit met betrekking tot het competentiegericht werken in en vanuit de vrije tijd .


Hij/zij staat samen met coördinator en medewerkers in voor de verspreiding van de expertise in de Antwerpse jeugdwerksector.

Solliciteren

Geïnteresseerd?

Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 24 mei 2021 naar:

JES vzw

Job.antwerpen@jes.be
Aan: Inge Van Brabant zakelijk directeur

Vermeld referentienummer en de titel van de vacature in het onderwerp van je mail :

AJ 2105-4 jongerencoach vrijwilligerswerking Antwerpen


Meer info te verkrijgen bij Jeroen De Schutter (coördinator JES Antwerpen)

jeroen.deschutter@jes.be of 0479/99.29.53


VOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP

Reageren voor: 24/05/2021
Solliciteren

Geïnteresseerd?

Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 24 mei 2021 naar:

JES vzw

Job.antwerpen@jes.be
Aan: Inge Van Brabant zakelijk directeur

Vermeld referentienummer en de titel van de vacature in het onderwerp van je mail :

AJ 2105-4 jongerencoach vrijwilligerswerking Antwerpen


Meer info te verkrijgen bij Jeroen De Schutter (coördinator JES Antwerpen)

jeroen.deschutter@jes.be of 0479/99.29.53


VOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP

Reageren voor: 24/05/2021
Categorie
Andere
Type
Vrijwilligerwerk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen