Profiel

 • Kennis en ervaring
 • · Aantoonbare kennis en voeling met jonge vrouwen in een stedelijke context
 • · Ervaring met krachtgericht werken en een basiskennis ervaringsgericht vorming geven
 • · Kennis van de Brusselse sociale kaart is een troef
 • · Kennis van Word, Outlook
 • · Kennis van sociale media
 • · Goede kennis Nederlands en Frans, kennis Engels

Vaardigheden


 • Je kan oplossingsgericht coachen.
 • Je bent pedagogisch sterk.
 • Je bent een organisatietalent, werkt gestructureerd en behoudt het overzicht.
 • Je kan flexibel omgaan met veranderende planning, taken en werkplek.
 • Je gaat creatief om met veranderingen en nieuwe situaties.
 • · Je kan verwachtingen en de leefwereld van jonge vrouwen begrijpen en matchen met verwachtingen van opleidingspartners en werkgevers.
 • · Je bent administratief sterk.
 • · Je legt gemakkelijk contact en kan met verschillende doelgroepen vlot communiceren (mondeling en schriftelijk).
 • · Je bent een netwerker in functie van instroom en uitstroom (partnerorganisaties, werkgevers, opleidingsinstanties,...).

Gedrag en houding


 • Je bent een stadsmens met een grote liefde voor Brussel.

 • Je hebt goesting om een nieuw project mee uit te werken.

 • Je bent ondernemend en werkt zelfstandig.

 • Je hebt een groot inlevingsvermogen en realiteitszin.

 • Je bent discreet: je kan gepast communiceren met doelgroep, collega’s en partners en houdt hierbij rekening met de vertrouwensband.

 • Je kan goed samenwerken.

 • Je bent stressbestendig.

 • Je schaart je achter de visie van JES en wil deze uitdragen.

Specifieke vereisten


 • · Je hebt een goede conditie, je bent graag onderweg en je werkt graag buiten.

Organisatie

JES vzw

JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdorganisatie voor kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. Het doel van JES is om kinderen en jongeren te versterken. Enerzijds zet JES in op het competentiekapitaal van jongeren. Anderzijds focust JES op expertisedeling met professionals en beleid.

Voor JES is de stad met haar uitdagingen en kansen een ideale voedingsbodem om deze doelstellingen te bereiken. Of het nu gaat om de publieke ruimte, de arbeidsmarkt of cultuur, steden zijn steeds in beweging en de dromen en noden van de jonge stedelijke bevolking veranderen mee. Met nieuwe projecten en methodieken gaat JES steeds op zoek naar manieren om beter tegemoet te komen aan de vragen van haar doelgroep.

JES staat voor:


VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.

CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.

OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.

EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.

VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

Meer info over JES vzw vind je op deze website


Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur

 • Barema volgens PC 329

 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding

 • Werken in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in drie steden

 • Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

 • Locatie: JES Brussels en verschillende locaties in Brussel

Functieomschrijving

JES Brussels zoekt een jongerencoach
(M/V/X) voor het team opleidingen, meer specifiek voor de opstart van het project ‘Outreach & activering’.


Met dit project richten we ons tot jonge, maatschappelijk kwetsbare vrouwen van 18 tot 35 jaar, die minimum twee jaar inactief zijn en die door intensieve begeleiding op maat de eerste stappen zetten naar een passende opleiding of een duurzame job. Het betreft vrouwen die moeilijk bereikbaar zijn en vaak in een kwetsbare omgeving leven in Anderlecht, Molenbeek, Brussel of Schaarbeek.

We zoeken de deelneemsters op in hun eigen leefomgeving met expliciete aandacht voor algemeen welzijn, gezondheid, beweging en het persoonlijke netwerk. We werken daarom samen met verschillende lokale partners om complementaire dienstverlening aan te bieden volgens eigen expertise zoals Actiris, VDAB, opleidingspartners, werkgevers, welzijnorganisaties,…


Meer info over JES opleidingen op https://jesbrussels.be/opleiding-en-werk/FUNCTIE


 • Je bent aanwezig op vindplaatsen en bouwt aan een netwerk van plaatsen en organisaties waar je jonge vrouwen bereikt.
 • Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de jonge vrouwen.
 • Je stimuleert inzicht in eigen sterktes en werkpunten.
 • Je zet creatieve processen op die gericht zijn op het ontwikkelen en versterken van competenties.
 • De focus ligt op individuele en integrale begeleiding van jonge vrouwen.
 • Je geeft ruime aandacht aan thema’s zoals gezondheid, mentale welbevinden, beweging en het persoonlijke netwerk.
 • Je versterkt jonge vrouwen in hun ontwikkeling in functie van toeleiding naar werk/opleiding/school/ stage.
 • Je geeft training in groep en zet participatietrajecten op.
 • Je werkt sterk samen met andere projecten (JES en andere organisaties).
 • Je verwerkt nauwgezet de administratie en bewaakt de kwaliteit van het project.

Je onderhoudt een ruim netwerk van partnerorganisaties en bouwt dit verder uit.Solliciteren

MEER INFO
Evy Vandevannet coördinator
evy.vandevannet@jes.be of 0474/368584

PROCEDURE
Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op zondag 24 januari 2021
Aan Inge Van Brabant directeur
Job.brussel@jes.be

Vermeld duidelijk de referte BO 2101 – 1 en de functie waarvoor je solliciteert

Het sollicitatiegesprek is voorzien in de week van 1 februari 2021.
Indiensttreding: zo snel mogelijk.


VOOR JES ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP

Reageren voor: 24/01/2021
Solliciteren

MEER INFO
Evy Vandevannet coördinator
evy.vandevannet@jes.be of 0474/368584

PROCEDURE
Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op zondag 24 januari 2021
Aan Inge Van Brabant directeur
Job.brussel@jes.be

Vermeld duidelijk de referte BO 2101 – 1 en de functie waarvoor je solliciteert

Het sollicitatiegesprek is voorzien in de week van 1 februari 2021.
Indiensttreding: zo snel mogelijk.


VOOR JES ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP

Reageren voor: 24/01/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest