Profiel

 • Je kan een groep motiveren
 • Je hebt een ondernemende en enthousiasmerende attitude
 • Je bent creatief in het uitdenken van activiteiten voor jongeren
 • Je kan perfect omgaan met jongeren (16-23 jaar) en bent beschikbaar om op hun vragen te antwoorden
 • Je hebt uitstekende coachende vaardigheden
 • Je kan evaluatiegesprekken voeren
 • Je hebt een grote luisterbereidheid en empathisch vermogen
 • Ervaring met interculturele communicatie is een pluspunt
 • Je werkt autonoom
 • Je hebt zeer goede noties in projectmanagement
 • Je kan samenwerken met andere teams op afstand
 • Je bent een zeer goede planner en organisator
 • Je kan in team werken rond transversale thema’s
 • Je hebt sterke mondelinge vaardigheden
 • Je bent gestructureerd en kan samenvattingen en activiteitenrapporten maken
 • Je kan netwerken uitbouwen en onderhouden met verschillende stakeholders (ouders, scholen, bedrijven, leveranciers, partners…)
 • Je neemt initiatief en houdt van uitdagingen.

Je hebt


 • een bachelor of masterdiploma
 • kennis van de stad Oostende en haar diensten, de scholen en het onderwijsveld in het algemeen
 • een netwerk opgebouwd in Oostende
 • talenkennis: Nederlands en een goede kennis van het Frans, kennis van het Engels is een pluspunt
 • kennis van de courante softwarepakketten Word, Outlook, Excel, Powerpoint

Organisatie

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die actief is op zowel lokaal, regionaal, federaal, Europees als internationaal niveau. We willen de maatschappij ten goede veranderen en investeren daarom in inspirerende projecten en individuen. In 2018 gaven de Koning Boudewijnstichting en de Fondsen die ze beheert 44,8 miljoen euro steun aan 364 individuen en 1.986 organisaties voor projecten rond armoede, gezondheid, ontwikkeling, maatschappelijk engagement, erfgoed,…

Eén van de projecten is het initiatief Boost dat getalenteerde en gemotiveerde jongeren, die opgroeien in een kwetsbaar milieu, wil ondersteunen zodat ze een diploma hoger onderwijs kunnen behalen, hun potentieel ten volle kunnen benutten en een rolmodel kunnen worden.

Het project bestaat in Brussel, Luik, Antwerpen,Verviers, La Louvière en Bergen en ondersteunt momenteel bijna 500 jongeren. Het initiatief wordt nu ook uitgebreid naar Gent en Oostende.

Aanbod

Als zelfstandige zal u deze opdrachten uitvoeren via een dienstverleningsovereenkomst. Een engagement op langere termijn is gewenst (minstens 4 jaar).

Functieomschrijving

De opdracht zal in twee fases verlopen.


In 2020 zal de opdracht 40 dagen in beslag nemen :


 1. Je bereidt de lancering van het programma
 2. Je realiseert een rapport over de lokale socio-economische situatie
 3. Je identificeert lokale sleutelactoren en aanbieders
 4. Je identificeert locaties voor de plaatselijke activiteiten voor de jongeren
 5. Je bouwt een netwerk uit en brengt partnerschappen tot stand
 6. Je stelt een lokale jury samen
 7. Je legt contacten met scholen, universiteiten, hogescholen en jeugdorganisaties.

Vanaf 2021 zal de opdracht gemiddeld anderhalve dag per week vragen en uit verschillende luiken bestaan:


 1. Je bent verantwoordelijk voor de kandidaatsoproep en legt daarvoor contacten met scholen en lokale jeugdorganisaties
 2. Je bereidt het selectieproces van de jongeren voor, ondersteunt de juryleden (er worden per oproep en per stad 15 à 25 jongeren geselecteerd) en bent de contactpersoon voor de niet-geselecteerde kandidaten en hun familie
 3. Je zorgt voor de ondersteuning, opvolging en individuele coaching van de jongeren (regelmatige individuele afspraken, opvolging van de schoolresultaten, terugkoppeling naar sociale partners, …)
 4. Je onderhoudt contacten met de ouders en mentoren van de ondersteunde jongeren
 5. Je organiseert groepsateliers in functie van de competenties en het programma (+/- 15 per jaar op woensdagnamiddag en/of zaterdagvoormiddag)
 6. Je brieft de uitvoerders van de groepsateliers en beoordeelt de kwaliteit van de ateliers
 7. Je volgt de evolutie van elke jongere op en brengt regelmatig verslag uit aan het coördinerend team
 8. Je ontwikkelt het lokale programma in functie van de noden van de jongeren en draagt bij tot de strategische visie van het programma
 9. Je levert een bijdrage aan de voortdurende verbetering van het programma (groepswerk, transversale thema’s, ….).
 10. Je assisteert het coördinatieteam bij de organisatie van de evenementen (kick off, Boost talks, …)
 11. Je neemt deel aan officiële evenementen van de Stichting en de partners van Boost.
Solliciteren

Stuur uw brief + c.v. tegen uiterlijk 10 juli 2020 naar mevrouw Ann De Mol, Brederodestraat 21 in 1000 Brussel of per e-mail: demol.a@kbs-frb.be

Reageren voor: 10/07/2020
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Freelance
Regio
West-Vlaanderen