Organisatie

Jes vzw

Functieomschrijving

JES vzw WERFT AAN:

EEN JEUGDWERKER (M/V/X) in een voltijds contract onbepaalde duur in Antwerpen

JES vzw is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen/Brussel/Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

FUNCTIE

De jeugdwerker voert als jongerencoach het vrijwilligersbeleid van JES Antwerpen uit op lokaal en bovenlokaal vlak en staat in de eerste plaats in voor het ondersteunen van onze vrijwilligersploegen, zowel op individueel als op collectief vlak. Samen met de jeugdwerkers en vormingswerkers neemt hij/zij een rol op in het ontwikkelingstraject van de vrijwilligers.


De medewerker vormt samen met de andere jongerencoach van JES Antwerpen de startmotor in het kader van verdere ontwikkeling van het vrijwilligerswerk en – beleid.

De medewerker zet in op individuele ondersteuning, talentontwikkeling, inspraak en participatie (vrijwilligersvergaderingen), groepsvorming en ontwikkelt samen met de vrijwilligers visie op competentietrajecten.


Naast deze kernopdracht doet hij/zij aan project cycle management op de verschillende projecten en evenementen die JES Antwerpen jaarlijks uitvoert. De jeugdwerker neemt hier een sturende rol in.
Hij/zij fungeert als draaischijf binnen ons geïntegreerd jeugdwerk en is de schakel tussen de verschillende jeugdgroepen, jeugdwerkers en de verschillende lokale actoren en slaagt erin een link te leggen tussen lokaal en bovenlokaal (jeugd)werk in de stad Antwerpen.

Hij/zij werkt methodieken uit met betrekking tot het competentiegericht werken in en vanuit de vrije tijd

Hij/zij staat samen met coördinator en medewerkers in voor de verspreiding van de expertise in de Antwerpse jeugdwerksector.

Profiel

Kennis en ervaring

 • Je hebt voeling met een divers en stedelijk jong publiek
 • Je hebt kennis van en ervaring met groepswerk en competentieversterkend of krachtgericht werken.
 • Je kennis van andere talen is een meerwaarde
 • Je kennis van de sociale kaart is een troef
 • Je gebruikt vlot en bewust de sociale media

Vaardigheden

 • Je bent pedagogisch en didactisch sterk
 • Je organiseert en begeleidt graag activiteiten en processen
 • Je kan vormingen ontwikkelen en verdiepen
 • Je kan gestructureerd werken en behoudt het overzicht
 • Je hebt doorzettingsvermogen en realiteitszin
 • Je kan in teamverband werken.
 • Je houdt van netwerken opbouwen en onderhouden.
 • Je kan procesmatig werken met jongeren en hebt oog voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Je kan creatief en flexibel inhoud aanpassen aan de noden van een groep.

Houding en gedrag

 • Je bent ondernemend en werkt zelfstandig
 • Je bent discreet, je kan gepast communiceren met doelgroep, collega’s en partners en houd hierbij rekening met de vertrouwensband
 • Je bent je bewust van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van je eigen gedrag op hen
 • Je bent een teamspeler en werkt constructief mee aan een gezamenlijk resultaat,
 • Je hebt inzicht in je eigen waarden, sterke en zwakke kanten, interesse en ambities en kan op basis hiervan acties ondernemen
 • Je wil graag je kennis verbeteren en je competenties verder ontwikkelen
 • Je onderschrijft de visie en de waarden van JES en neemt deel aan activiteiten en projecten van de brede organisatie

Specifieke vereisten

Bereid zijn tot avond- en weekendwerk

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur
 • Barema volgens PC 329 (B1c)
 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
 • gsm en laptop
 • Goede omkadering en begeleiding in een creatieve organisatie
 • Regelmatige opleidings- en vormingsmomenten om jezelf bij te scholen en te versterken

Wat werken bij JES de moeite waard maakt

 • Je maakt deel uit van een unieke organisatie, actief in verschillende levensdomeinen van jongeren in stedelijke context en werkt mee aan maatschappelijk relevante acties en projecten
 • Als nieuwe medewerker nemen we je tijdens een JES-bad samen met andere starters mee in onze manier van werken. Vier dagen lang ontdek je JES en al onze werkingen en kom je alles te weten over onze deontologie, competentiegericht werken, missie en visie
 • Jaarlijks organiseren we twee JES-dagen waarbij vorming en verbinding centraal staan.
 • Eén keer per jaar gaan we tijdens de JES 3-daagse op verplaatsing met alle collega’s uit Antwerpen, Brussel en Gent. Drie dagen vol inspiratie, verdieping, drive en plezier
 • Op de werkvloer word je begeleid door je coördinator en opgevangen door je meter of peter en krijg je ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen