Voltijds Vast


Organisatie
JESvzw
JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende organisatie met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad (jeugdwerk, kadervorming, jeugdculturele projecten,…), opleiding van werkloze jongeren en kansenverhoging voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op en af met mogelijkheden.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

De organisatie heeft 3 secretariaten: Brussel (inclusief een werking gericht op Vlaams-Brabant), Antwerpen en Gent.
Voor haar werking in Antwerpen Jeugdcentrum 21N in Deurne is JES vzw op zoek naar een voltijdse jeugdwerker EVC. Het centrum opereert vanuit de Tweemontstraat en ontplooit vindplaatsgerichte werkingen in de wijken Kronenburg, Conforta en Ten Eeckhove in Deurne Noord en de wijken Jos Van Geellaan en Arenaweide in Deurne Zuid.

De werking in Antwerpen omvat volgende werkterreinen:
- kadervorming van (toekomstige) jeugdwerkers
- jeugdculturele projecten en een stadsavontuurlijk activiteitenaanbod
- exploitatie en programmatie jeugdcentrum de Branderij (Borgerhout)
- opleiding en tewerkstelling
- uitbouw jeugdcentra die inzetten op Arbeid, Competentiebewustwording en –herkenning en Onderwijs

VOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP
Functie
De Jeugdwerker EVC ontwikkelt een EVC-beleid voor het jeugdcentrum, samen met de andere collega’ EVC-medewerkers ontwikkelen ze, een EVC-beleid voor jongeren en vrijwilligers van JES Antwerpen. Dit gebeurt i.s.m. coördinatoren en medewerkers,
De EVC-medewerker werkt het vrijwilligersbeleid uit van de betrokken werkingen in samenspraak met het jeugdwerkteam en de vrijwilligers. Hij/zij organiseert met de diverse groepen vrijwilligers een structureel overleg.
Hij/zij zet competentietrajecten op tijdens en vanuit zowel de vrijetijdswerking, de vrijwilligerswerking, de kadervorming (toeleiding en nazorg). De trajecten kunnen zowel een individueel als groepsmatig karakter inhouden.
Hij/zij werkt methodieken uit m.b.t. het competentiegericht werken in en vanuit de vrije tijd .
Hij/zij staat i.s.m. coördinator en medewerkers in voor de verspreiding van de expertise in de Antwerpse jeugdwerksector.
Profiel
KENNIS EN ERVARING
Hij/zij heeft minimaal een diploma van het hoger onderwijs korte type
Hij/zij heeft ervaring in minimaal 2 van onderstaande domeinen :
- het organiseren en geven van kadervorming aan jongeren, op de verschillende niveaus & bij voorkeur in een (groot)stedelijke context met een divers publiek ;
- het hebben van kennis en inzicht in het werken met eerder of elders verworven competenties (EVC)
- het organiseren en geven van (voor)opleidingen aan laaggeschoolde jongeren.
- Hij/zij heeft ervaring in het werken met individuen en groepen
- Hij/zij heeft kennis van de doelgroep maatschappelijk kwetsbare jongeren

VAARDIGHEDEN
Projecten ontwikkelen en beschrijven (vb.draaiboek maken,…)
Zelfstandig als in een team werken
Begeleiden van een divers stedelijk jongerenpubliek vanuit een emancipatorische visie
Op een vlotte manier contacten leggen en onderhouden met jongeren op een vindplaatsgerichte manier.

HOUDING EN GEDRAG
Hij/zij is een stadsmens
Hij/zij bruist van energie en neemt initiatieven

Specifieke vereisten
Bereid zijn tot avond- en weekendwerk
Aanbod
- Voltijds contract van onbepaalde duur
- Barema PC 329
- Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding
- Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief
- Professionele ontwikkelingskansen in een dynamische organisatie
- Aandacht voor de balans werk en privéleven dankzij flexibele werkuren, flexibele recuperatie
- Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job
Solliciteren
Contactpersoon: thomas.surmont@jes.be
Reageren voor: 15/04/2019

Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 15 april 2019 naar: JES vzw t.a.v. Els Vaneffelterre Werkhuizenstraat 3 1080 Brussel of job.antwerpen@jes.be Meer info te verkrijgen bij Thomas Surmont (coördinator JES Antwerpen) Thomas.surmont@jes.be of 0492 46 29 97