Organisatie

JES vzw

JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugddienst met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad (jeugdwerk, kadervorming, jeugdculturele projecten,…), opleiding van werkloze jongeren en kansenverhoging voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

Voor meer info over JES vzw (missie, beleidsplan, …) www.jes.be

Functieomschrijving

Binnen het team Opleiding en Werk zijn we op zoek naar twee jobcoaches voor een NEET-project dat zich richt op Brusselse jongeren tussen 18 en 30 jaar die ‘Not in Education, Employment or Training’ zijn. Samen met je collega’s van het NXT team ondersteun je jongeren in hun traject naar werk, opleiding en/of stage.

Als jobcoach sta je rechtstreeks in verbinding met de jongeren in een Brusselse wijk. Je voorziet individuele begeleiding en groepswerk. Via outreachend werken breid je je netwerk uit en je onderhoudt contact met straathoekwerkers, scholen, werkgevers en partnerorganisaties. Tijdens de begeleiding op maat werk je aan randvoorwaarden, arbeidsattitudes en softskills.


Meer info over JES opleidingen op https://jesbrussels.be/opleiding-en-werk/coach/
FUNCTIE


 • Je voorziet permanenties op plaatsen waar jongeren zich bevinden of naartoe komen.
 • Je bouwt een netwerk uit van organisaties op plaatsen waar jongeren zich bevinden.
 • Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de jongeren.
 • Je stimuleert zelfreflectie en werkt naar inzicht in eigen sterktes en werkpunten.
 • Je versterkt jongeren in hun ontwikkeling in functie van toeleiding naar werk/opleiding/school/ stage.
 • De focus ligt op individuele begeleiding van de jongeren,
 • maar je geeft ook regelmatig vorming in groep over thema’s gelinkt aan solliciteren.
 • Je begeleidt meerdaagse vormingen met jongeren in de Ardennen.
 • Je werkt nauw samen met het team straathoekwerk en andere teams of projecten van JES.
 • Je verwerkt nauwgezet het verloop van het traject en de administratie in het registratiesysteem en je bewaakt de kwaliteit van het project.

Profiel

Kennis en ervaring


 • Aantoonbare kennis en voeling met jongeren in een stedelijke context
 • Kennis van de Brusselse sociale kaart is een troef
 • Kennis van Word, Outlook
 • Kennis van sociale media voor het bereiken en communiceren met jongeren
 • Goede kennis (mondeling en schriftelijk) van het Nederlands en het Frans. Kennis van andere talen is een troef.

Vaardigheden


 • Je kan netwerken.
 • Je kan oplossingsgericht coachen.
 • Je werkt discreet.
 • Je kan individueel en procesmatig werken met jongeren.
 • Je werkt gestructureerd en behoudt het overzicht.
 • Je kan verwachtingen/de leefwereld van jongeren matchen met verwachtingen van werkgevers.
 • Je bent administratief sterk.
 • Je maakt gemakkelijk connectie met jongeren en kan met verschillende doelgroepen vlot communiceren (mondeling en schriftelijk).

  Gedrag en houding
 • Aanpassingsvermogen: flexibel kunnen omgaan met veranderende planning, taken en werkplek.
 • Diplomatisch: open communiceren met doelgroep, partners en collega’s, rekening houdend met de vertrouwensrelatie en de opdracht.
 • Samenwerken: op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.
 • Inlevingsvermogen: zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.
 • Leervermogen: inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesse en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om competenties verder te ontwikkelen.


Aanbod

- 1 voltijds contract (37.5u) van onbepaalde duur


en

- 1 GECO voltijds contract (37.5u) van onbepaalde duur


Voorwaarden voor het geco contract:


- Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest- Binnen de GECO-condities passen:
* in totaal 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling


*OF één dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn indien je +40 jaar bent


*OF reeds werken binnen een GECO-contract


Meer informatie over het GECO-statuut op de website van Actiris

- Barema volgens PC 329 B1C

- Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding

- Werken in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in

drie steden

- Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

- locatie: JES Brussels en verschillende locaties in Brussel

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest