Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt organisaties in het Nederlandstalige netwerk ‘N-Brussel’.

Functieomschrijving

Je werkt gemiddeld 25 uur en 20 minuten per week als conciërge in gemeenschapscentrum De Vaartkapoen in Sint-Jans-Molenbeek.

- Je zorgt voor de bewaking en de veiligheid:

o Je opent en sluit de deuren.

o Je controleert dagelijks het gebouw.

o Je zegt tegen bezoekers dat ze het gebouw moeten verlaten als het centrum sluit.

o Je contacteert de onderhoudsfirma als de lift blokkeert.

o Je kijkt toe op het naleven van het huisreglement.

- Je maakt bezoekers wegwijs in het GC, beantwoordt hun vragen en geeft klachten en opmerkingen van bezoekers door aan de centrumverantwoordelijke.

- Je komt tussen bij problemen.

- Je doet kleine logistieke taken:

o Je zet materiaal klaar.

o Je zet het materiaal veilig weg.

o Je zorgt ervoor dat de gebouwen netjes zijn voor de gebruikers wanneer er geen personeel aanwezig is om te poetsen.

o Je sluit de ramen.

o Je zet de verwarming aan en uit en dooft de lichten.

o Je zet drank klaar voor de bezoekers.

o Je houdt voetpaden en toegangen sneeuw- en ijsvrij.

o …

- Je signaleert, rapporteert en lost problemen op:

o Je informeert de centrumverantwoordelijke.

o Als het nodig is, bel je naar de politie, de brandweer …

- Je bent beschikbaar alle werkdagen van 18u tot 8u en in de weekends. Dit betekent dat je tijdens deze momenten aanwezig bent in huis of binnen de 10 minuten in het gemeenschapscentrum aanwezig kan zijn wanneer de situatie dit vereist.

Profiel

1. Voor deze selectie op niveau D heb je geen diploma nodig.

2. Je kunt al je burgerlijke en politieke rechten uitoefenen. Dat bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

3. Je bent medisch in staat om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

De VGC biedt je een mensgerichte en leerrijke werkomgeving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je leest hieronder wat de VGC nog meer te bieden heeft om elke dag het beste uit jezelf en uit Brussel te halen.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie behoort immers tot een entiteit.

Salaris: algemeen

Als conciërge krijg je een deeltijds contract (66%) voor onbepaalde duur. Dit betekent dat je gemiddeld 25u en 20 minuten werkt per week en daarnaast ook beschikbaar bent buiten de kantooruren. Je loon bestaat voor een deel uit geld (50% op niveau D) en een deel in natura (woning met nutsvoorzieningen).

Salaris in geld

We nemen je relevante beroepservaring onbeperkt mee in de berekening van je salaris. Hiervoor komt ervaring in de privésector, bij de overheid en als zelfstandige in aanmerking. In de onderstaande tabel zie je bijvoorbeeld de evolutie in het salaris voor iemand die alleenstaand is en geen personen ten laste heeft.

Salarisschaal D111

Bruto Netto

€ 1.175,77 € 1.113,82

Salaris in natura: bijkomende voordelen van alle aard als conciërge

Je krijgt als conciërge ook de volgende voordelen: een woning van de VGC met verwarming, verlichting, water, gas en elektriciteit inbegrepen.

Het voordeel van alle aard wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI) van de woning, de afhouding van de RSZ en een vast bedrag voor water en elektriciteit (1.570 EUR in 2023).

Wat betekent dit voor je belastingen?

Omdat gratis wonen als voordeel van alle aard een onderdeel van je loonpakket is zal je er belastingen op betalen. Om te weten hoeveel belastingen je hierop moet betalen, kan je een simulatie vragen bij een lokaal belastingkantoor.

Aantrekkelijke extra’s

− Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.

− Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.

− Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven

- Als je deeltijds werkt, heb je elk jaar 23,5 vakantiedagen.

- Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

- Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Daarmee start je al volop tijdens je inwerktijd die 6 maanden duurt.

Groene mobiliteit

− Als werknemer bij de VGC krijg je een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest