Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor twee functies van adjunct van de directeur - interne preventieadviseur niveau 1 (niveau A) bij de Diensten leidend ambtenaar.

Als adjunct van de directeur – interne preventieadviseur niveau 1 sta je de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij inzake de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.

 • Je leidt de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De Vlaamse Gemeenschapscommissie breidt deze dienst uit tot een team met twee interne preventieadviseurs niveau 1 die samen de dienst leiden.
 • Je coördineert en volgt het beleid op voor preventie en bescherming op het werk. Hiervoor ontwikkel je de nodige procedures en actieplannen, verzorg je opleidingen en sta je in voor de nodige rapporteringen.
 • Je analyseert en evalueert de gevaren en risico's op het werk en neemt initiatief om de noodzakelijke maatregelen voor te stellen, om de risico's te beperken of uit te schakelen. Hiervoor bezoek je de verschillende arbeidsplaatsen, administratiehuizen, gemeenschapscentra en onderwijsinstellingen.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor het management en de personeelsleden op het vlak van preventie en waakt over de continue informatieopdracht en sensibilisering.
 • Je werkt samen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDEWE (gezondheidstoezicht en risicobeheersing) en andere externe partners.
 • Je neemt deel aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Je volgt de ontwikkelingen binnen het welzijns- en preventiebeleid nauwgezet op en past deze toe in de organisatie.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

 1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:
 2. een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type en een getuigschrift preventieadviseur niveau 1;
 3. een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit) en een getuigschrift preventieadviseur niveau 1;
 4. een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs en een getuigschrift preventieadviseur niveau 1.
 5. Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma en getuigschrift hebben voorgelegd.
 6. Houders van een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 worden toegelaten. Als niet onmiddellijk beide functies op niveau 1 worden ingevuld, kan de eerst(volgend) gerangschikte kandidaat in dienst treden als deskundige – preventiedienst (niveau B) met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. In het kader van zijn of haar tewerkstelling bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal hij of zij de opleiding voor preventieadviseur niveau 1 volgen.
 7. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.
 8. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de Diensten leidend ambtenaar kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 3.525 EUR en een netto maandwedde van 2.229 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
 • Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest