Profiel

Training :


 • Master in projectmanagement: politieke wetenschappen/volksgezondheid of gelijkwaardige ervaring.
 • Minstens 5 jaar ervaring in een Directiefunctie in een associatieve structuur (inclusief teammanagement)
 • Veldervaring (onmisbaar)

Specifiek :


 • Definiëren, aanpassen en uitvoeren van een operationele strategie op een perimeter
 • Het vergemakkelijken van collectieve reflectie
 • Begrijpen en analyseren van de milieuuitdagingen (humanitaire actie, medisch-sociaal...) van de organisatie, deze toepassen binnen haar perimeter en een evenwicht vinden (verdeling van de middelen, territoriale toewijzingen, operaties versus belangenbehartiging...)
 • Het anticiperen op en het projecteren van een analyse van een gebied (humanitair en geopolitiek)
 • Nauwkeurigheid en openheid van geest / Stressbestendigheid / Teamgeest / Relationeel gemak en luisteren / Respect en integriteit / Sociale, menselijke en humanitaire gevoeligheid (HR-honger) / Grote flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Belangrijkste punten :


 • Begrijpen en analyseren van de uitdagingen van de professionele associatieve sector in zijn werkgebied
 • Problemen identificeren op het werkterrein en ontwikkelen van een globale strategie
 • De risico's en ontwikkelingen op het werkterrein analyseren en synthetiseren en situeren in de globale context
 • Ontwikkelen en bevorderen van leiderschap (globale visie op het kader)
 • Argumenteren en overtuigen, invloed ontwikkelen binnen het associatieve model
 • Creëren en ontwikkelen van een intern en extern netwerk
 • Verandering kunnen leiden
 • Beheer en controle van een budget
 • Planning en monitoring van een project
 • Overdracht van MdM-waarden en positionering
 • Openbaar spreken
 • Schrijven en bewerken van notities, documenten en/of rapporten met betrekking tot zijn/haar werkgebied
 • Vlotheid in het Frans, Engels en Nederlands, of het vermogen/bereidheid om de andere nationale taal te leren.
 • Gebruik van het Office-pakket

Management :


 • Beslissen en arbitreren
 • Uitwerken van actieplannen en indicatoren voor monitoring en resultaten op zijn gebied
 • Het toewijzen van werk, het stellen van prioriteiten en zorgen voor de middelen
 • Communiceren met het team
 • Delegeren en controleren
 • Het beoordelen en ontwikkelen van uw medewerkers

Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van € 4.219,32 voor 0 jaar ervaring; een brutosalaris van € 4.641,26 voor 10 jaar ervaring; een brutosalaris van € 5.063,19 voor 20 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


Onder de supervisie van de Algemeen Directeur, beheert u de internationale programma's van Dokters van de Wereld. U dient de missie via de ontwikkeling van programma's/projecten en operationele partnerschappen op internationaal niveau. Je voert de algemene strategie van de organisatie uit door middel van het ontwerp, de ontwikkeling, de financiering en de partnerschappen van internationale operaties om kwaliteitsprojecten uit te voeren door efficiënt gebruik te maken van de beschikbare middelen in overeenstemming met de visie, missies en waarden van de organisatie.


Je maakt deel uit van het Directiecomité, met de andere permanente leden: Algemeen Directeur, Directrice Algemene Diensten, Directeur/trice Gezondheid, Directeur Belgische Projecten, Directeur Campaign.


TAKEN


Als Lid van het Directiecomité: je leidt de definiëring en de opzet van een strategie voor elk van jouw activiteiten en je neemt deel aan de strategische reflectie rond de activiteiten van de organisatie.


Voorbeelden van taken:


 • Je neemt deel aan de wekelijkse vergaderingen van het Directiecomité
 • Je piloteert de voorstellen rond gezondheidspraktijken voor de Raad van Bestuur
 • Je neemt deel aan het definiëren van de pleidooistrategie
 • Je organiseert projectcomités als er nieuwe gezondheidsstrategieën nodig zijn
 • Je neemt deel aan de Algemene Vergaderingen en de Raden van Bestuur en geeft er regelmatig feedback over de lopende activiteiten en het team
 • Je vertegenwoordigt de organisatie als er een expertise rond gezondheid nodig is
 • Je verzamelt, monitort en analyseert datagegevens die nodig zijn binnen je directie om zodanig de globale risicoanalyse-dashboard te voeden
 • Je identificeert de financiële uitdagingen van morgen en stel nieuwe financieringsbronnen voor, in samenwerking met jouw team en in lijn met de oriëntaties van het strategisch plan
 • Je identificeert en implementeert oplossingen om bij te dragen aan de collectieve inspanning van transformatie naar een wendbare en lerende organisatie
 • Je vertegenwoordigt de werkgever in sociale overlegorganen (d.w.z. CPPT)

Als International Operations Director: je versterkt en ontwikkelt de positionering van de organisatie in de internationale missies om de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren voor mensen in situaties van internationale uitsluiting (in het bijzonder door middel van een universele dekking van de gezondheidszorg).


Voorbeelden van taken :


 • Het opbouwen van de internationale operationele strategie en deze vertalen naar programma's/projecten met de teams, rechthebbenden en partners.
 • Coördinatie van de projectcyclus van internationale missies: zorgen voor de ontwikkeling van nationale institutionele strategieën, een financierings- en donorrelatiestrategie, jaarlijkse actieplannen en begroting, projectcomités, risicoanalyse en begrotingscontrole.
 • In samenwerking met de Desks nieuwe financieringsmogelijkheden identificeren om de financiële dekking van de activiteiten te waarborgen
 • Onderhandelen met de andere afdelingen (Gezondheidszorg, Algemene Diensten) over de haalbaarheid van de operationele strategie
 • Samen met de afdeling Campagne de ontwikkeling van communicatieacties rond de missies stimuleren
 • Het verzekeren en organiseren van de samenwerking van de leden van zijn directoraat bij de werkzaamheden van andere directoraten die de input/ondersteuning van de operaties nodig hebben
 • Ervoor zorgen dat er managementinstrumenten bestaan voor de missies, up-to-date zijn en beschikbaar zijn voor de teams
 • Actief bijdragen aan de vergaderingen van andere DvdW-delegaties (d.w.z. toezicht houden op de operationele strategie) en relaties onderhouden met tegenhangers in partner- en niet-partnerorganisaties.
 • Samen met de Algemeen Directeur en de voorzitter de vertegenwoordiging van DvdW-BE organiseren ten aanzien van humanitaire, institutionele, particuliere en civiele partners en netwerken waarvan DvdW lid/betrokkene is
 • Het voeden van de interne en externe communicatie van de organisatie
 • Ontwikkelen van een globale visie op de evolutie van de risico's bij de uitvoering van projecten, in het bijzonder door de ontwikkeling van een netwerk van externe partners.
 • Deelnemen aan het beheer van beveiligingsincidenten zoals vereist
 • Ervoor zorgen dat er procedures, instrumenten en veiligheidsmanagers bestaan, dat ze adequaat zijn en dat ze functioneel zijn
 • De Algemeen Directeur ondersteunen in zijn rol om zich te positioneren bij de partners en nieuwe partnerschappen te ontwikkelen
 • gegevens leveren voor belangenbehartiging ten behoeve van de toegang tot zorg en de bestrijding van gender en sociale ongelijkheden, waar nodig deelnemen aan belangenbehartigingsacties

Als Manager van het team Internationale Operaties, in de hoofdzetel en de projecten: je coördineert het werk van de verschillende medewerkers met wie je constant in contact bent.


Voorbeelden van taken:


 • Je plant, organiseert, animeert de teamvergaderingen
 • Je legt te behalen doelen vast voor de medewerkers van je team, je werkt hun individuele actieplannen uit, je verdeelt de activiteiten en verzekert de coördinatie ervan
 • Je begeleidt, ondersteunt, motiveert elke medewerker via regelmatige feedback, je helpt hen bij het vergroten van het verstaan van hun sterke en verbeterpunten
 • Je identificeert de operationele en technische problemen die de medewerkers tegenkomen en zoekt een oplossing
 • Je verzekert, via coaching of andere opleidingsmogelijkheden, de optimalisatie van de bekwaamheden van de medewerkers
 • Je zorgt voor het welzijn van de werknemers door een veilige, respectvolle, zorgzame en coöperatieve werkomgeving te definiëren en te garanderen
 • Je mobiliseert teams, leidt ze, coacht ze, waardeert ze, evalueert ze..., volgt de resultaten op en verbetert ze, organiseert afdelingsvergaderingen en geeft maandelijks feedback aan elke medewerker, en vraag feedback voor jezelf
 • Je zorgt ervoor dat de teams gegevens, getuigenissen en pleitbezorgingsberichten ondersteunen en doorgeven
Solliciteren

INTERESSE?

Stel je kandidaat door het daarvoor bestemde formulier en ons te bezorgen uiterlijk tegen 16/08/2020

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 16/08/2020
Solliciteren

INTERESSE?

Stel je kandidaat door het daarvoor bestemde formulier en ons te bezorgen uiterlijk tegen 16/08/2020

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 16/08/2020
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest