Organisatie

JES vzw

JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdorganisatie met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad (jeugdwerk, kadervorming, jeugdculturele projecten,…), opleiding van werkloze jongeren en kansenverhoging voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

JES heeft werkingen in Antwerpen, Brussel en Gent

Voor meer info over JES vzw : www.jes.be

Functieomschrijving

Voor het team Opleiding en Werk zijn we op zoek naar een instructeur HORECA om Brusselse jongeren tussen 18 en 30 jaar voor te bereiden op een opleiding of een job in de horeca.

Als instructeur HORECA leer je jongeren de nodige competenties aan, zodat ze een realistische en gemotiveerde keuze maken voor een kwalificerende opleiding en zich kunnen lanceren als polyvalent keuken- en zaalmedewerker.

Je versterkt ons instructeursteam en voor een duurzame match doen je beroep op het netwerk van werkgevers en opleidingscentra. Bij de groepsactiviteiten op maat ligt de focus op arbeidsattitude, persoonlijke, technische en 21e
eeuwse competenties.

Deze opleidingsprojecten gebeuren in samenwerking met VDAB en Bruxelles Formation.


Meer info over de inhoud van de projecten:
https://jesbrussels.be/opleiding-en-werk/runner/
https://jesbrussels.be/opleiding-en-werk/horeca/zoom-horeca/
FUNCTIE


 • Als instructeur organiseer, plan en begeleidt je onze horecaprojecten voor Brusselse jongeren.

 • Je gebruikt hierbij het bestaand opleidingsplan en methodieken om de projectdoelstellingen te bereiken.

 • Je stemt de verwachtingen van jongeren, van opleidingscentra en van werkgevers op elkaar af.

 • Je organiseert bezoeken bij werkgevers en opleidingscentra.

 • Je versterkt jongeren in hun ontwikkeling in functie van toeleiding naar opleiding en werk.

 • Je stimuleert zelfreflectie en werkt naar inzicht in eigen sterktes en werkpunten.

 • Je werkt mee om het bestaand netwerk uit te breiden.

 • Je werkt nauw samen met instructeurs en trajectbegeleiders van JES-projecten en partners.

Profiel

Kennis en ervaring


 • Kennis en ervaring in de horecasector.

 • Kennis en ervaring met groepswerk en competentieversterkend werken.

 • Voeling met jongeren in een stedelijke context.

 • Kennis van sociale media.

 • Goede kennis van het Nederlands en het Frans.

 • Kennis van andere talen is een troef.

Vaardigheden


 • Je krijgt energie wanneer je voor een groep staat en je hebt voeling met groepsdynamiek.

 • Je hebt goesting om je kennis en enthousiasme voor de horeca aan jongeren door te geven.

 • Je kan verwachtingen en leefwereld van jongeren matchen met verwachtingen van werkgevers.

 • Je maakt gemakkelijk connectie met jongeren en kan met verschillende doelgroepen vlot communiceren (mondeling en schriftelijk).

 • Je kan procesmatig werken met jongeren en hebt oog voor persoonlijke ontwikkeling.

 • Je kan creatief en flexibel inhoud aanpassen aan de noden van een groep.

 • Je houdt van netwerken.

 • Je werkt gestructureerd en behoudt het overzicht.

 • Je hebt talent voor planning en organisatie.

Gedrag en houding


 • Aanpassingsvermogen: flexibel kunnen omgaan met veranderende planning en taken.

 • Diplomatisch: open communiceren met doelgroep, partners en collega’s, rekening houdend met de vertrouwensrelatie en de opdracht.

 • Samenwerken: op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.

 • Inlevingsvermogen: zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.

 • Leervermogen: inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesse en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om competenties verder te ontwikkelen.

Aanbod

-1 GECO voltijds contract (37.5u) van onbepaalde duur

Voorwaarden:


 • domicilie in Brussel
 • in totaal 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling
 • OF één dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn indien je +40 jaar bent
 • OF reeds werken binnen een GECO-contract

- Barema volgens PC 329


- Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding


- Werken in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in


drie steden


- Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit


- locatie: JES BrusselsCategorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest