Profiel

Uw profiel
- U volgde een aantoonbare horecaopleiding;
- U hebt een professionele ervaring van minstens 10 jaar als leidinggevende in de horeca;
- U beschikt over een aantoonbare kennis van de principes van het handelsrecht, fiscaliteit, boekhouding en overheidsopdrachten;
- U beheerst de normen op het vlak van hygiëne (FAVV);
- U beschikt over een goede beheersing (mondeling en schriftelijk) van het Frans en het Nederlands;
- U beheerst de gangbare kantoorsoftware (Word, Excel, Outlook, enz.)
- U bent vertrouwd met de culturele en museale sector in België;
- U moedigt innovatie en zin voor initiatief aan om zo onze dienstverlening voortdurend te laten groeien en te verbeteren;
- U werkt graag in teamverband, maar u kunt uw eigen werk ook zelfstandig organiseren;
- U bent sociaal en klantgerichtheid is een van uw belangrijkste professionele waarden;
- U werkt nauwgezet en methodisch en u hebt een goed praktisch inzicht;
- U bent georganiseerd, flexibel en creatief;
- U bent vertrouwd met flexibele werktijden.

Organisatie

De Stichting KANAL
De Stichting streeft een belangeloos doel van artistieke aard na. Haar hoofddoel is om in de voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein een cultuurcentrum met een regionale dimensie op te zetten, met onder meer de oprichting van een museum voor moderne en hedendaagse kunst evenals het onthaal van CIVA. Naast de beeldende kunst streeft de Stichting naar de promotie en de verspreiding van alle andere kunstvormen (design, architectuur, muziek, dans, vormgeving, literatuur, poëzie, theater, enz.) of van elke studie, elk onderzoek of elke animatie gericht op een beter begrip van de hedendaagse kunst. De Stichting Kanal heeft een structureel partnerschap met het Centre Pompidou.

Aanbod

Ons aanbod
- Een voltijds contract van onbepaalde duur;
- Indiensttreding vanaf januari 2020
- Salaris en extralegale voordelen conform uw verantwoordelijkheden en ervaring.

Functieomschrijving

Uw taken
De belangrijkste taken van de Horecamanager:
- Het uitwerken en implementeren van het horeca-aanbod van de Stichting Kanal voor de activiteiten vanaf 2020;
- Het uitwerken en implementeren van het horeca-aanbod van de Stichting tijdens het finale project (2023);
- De horecaruimtes beheren;
o Het bepalen van de prijzen;
o Prospecteren en onderhandelen met leveranciers en dienstverleners;
o Verhuur van de horecaruimtes (onderhandeling, overeenkomst en facturatie);
o Organisationele problemen van verschillende evenementen behandelen en oplossen.
- Het opvolgen van de leveranciers:
o Het identificeren van referenties en het opvolgen van financiële transacties;
o Facturatieproces.
- Consolidatie van de eigen inkomsten:
o Validering van concessiemodellen;
o Validering van een intern model voor de horecadiensten;
o Het uitwerken van een procedure voor bestellingen en facturatie.
- Het beheer van de inkomsten verzekeren in samenwerking met de Administratieve en Financiële Directie (indien nodig via de opvolging van een kasboek);

Uw verantwoordelijkheden
Als Horecamanager voert u uw taken uit onder leiding van de Administratief en Financieel Directeur en in perfecte samenwerking met de Verantwoordelijke Concessie en Privatisering, met als belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en actualiseren van de reguliere activiteiten op het gebied van horeca om te verzekeren dat de doelstellingen effectief, efficiënt en toegespitst op de klant en op kwaliteit worden gerealiseerd;
- Het opstellen van een businessplan horeca dat de visie en de strategische doelstellingen van de Stichting weerspiegelt;
- Het horecapersoneel rekruteren en begeleiden (werknemers, tijdelijke medewerkers, studenten, stagiairs, vrijwilligers) zodat ze als persoon en als team kunnen evolueren en de best mogelijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de gestelde doelen;
- Het promoten van zin voor initiatief, resultaatgerichtheid, innovatie en de bedrijfscultuur om de prestaties en de efficiëntie van de horecadienst(en) van de Stichting te verbeteren;
- Het beheren en coördineren van alle horeca-activiteiten;
- Bijdragen aan het formuleren van voorstellen en aanbevelingen om de horecastrategie van de Stichting vorm te geven;
- De jaarlijkse budgetten afbakenen (beheer van bestellingen en facturen, opvolging van financiële monitoringtools, implementatie van statistische monitoringtools);
- Meewerken aan het opstellen van het geheel van administratieve en juridische verbintenisstukken: contracten, overheidsopdrachten, bestellingen, verbintenisbonnen, enz.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest