Organisatie

KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)

KASK & Conservatorium is de school of arts van HOGENT en Howest.

Functieomschrijving

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor deze vacature, voldoe je aan onderstaande toelatingsvoorwaarden op het moment van jouw indiensttreding:

- Je voldoet aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

- In het bezit zijn van een diploma van bachelor of gelijkgeschakeld, of gelijkwaardig.

BESCHRIJVING VAN DE BETREKKING

Als verantwoordelijke facilitair beheer kom je terecht in de dienst Infrastructuur van het KASK & Conservatorium, School of Arts van de HOGENT - Howest. De dienst behartigt met zo’n 25 medewerkers de goede werking van drie campussen. Je werkt samen met twee collega’s maar draagt specifiek de verantwoordelijkheid voor het organiseren, aansturen en motiveren van het schoonmaakteam. Het team voorziet eveneens in de catering voor vergaderingen en evenementen.

Samen met de ateliermeesters ben je aanspreekpunt voor en hou je toezicht op een veilige werkomgeving voor studenten, docenten en collega’s. Je maakt deel uit van een groter team van omkaderende diensten (financiën, personeelsdienst, artistieke projecten, etc.) binnen een boeiende onderwijs- en kunstencontext.

Takenpakket

- Je coördineert de poetswerking en geeft dagelijks leiding aan het team; je volgt de voortgang van het werk op, doet kwaliteitscontroles en stuurt bij waar nodig. Teamwerk, vertrouwen en collegialiteit staan daarbij centraal.

- Je stimuleert zelfsturing en ondersteunt je medewerkers vanuit een coachende houding.

- Je fungeert als aanspreekpunt voor collega’s en studenten wat betreft schoonmaak. Je luistert naar de noden van de gebruikers van de gebouwen en streeft samen met je team naar een optimale dienstverlening.

- Je maakt de werkplanning op en zorgt voor een evenwichtige taakverdeling binnen het team.

- Je ziet erop toe dat studenten, docenten en collega’s kunnen werken in een omgeving waarin veiligheid en welzijn voorop staan. Je sensibiliseert betrokkenen waar nodig en onderneemt actie wanneer de goede en veilige werking op de campus in het gedrang komt.

- Je behartigt administratieve taken zoals het bijhouden van vakantie- en ziektemeldingen, voorraadbeheer van schoonmaak- en cateringproducten en het opvolgen van herstellingen en onderhoud van machines.

- Je zorgt ervoor dat je team over het nodige werkmateriaal beschikt en gepaste opleidingen kan genieten.

- Je onderhoudt contacten met leveranciers van benodigde materialen of specifieke onderhoudswerken en houdt hierbij rekening met vooropgestelde budgetten.

- Je ondersteunt de werking en organisatie van interne en externe tentoonstellingen en events op de campussen.

- Je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevende.

Profiel

- Je hebt reeds ervaring met of kennis van facilitair beheer in de private of publieke ruimte.
- Je hebt ervaring met of aanleg voor het aansturen van een team.
- Je hebt sterke sociale en coachende vaardigheden; je werkt graag met en voor mensen.
- Je communiceert vlot, helder en genuanceerd en bent gericht op het vinden van consensus.
- Je bent administratief sterk en kan georganiseerd en planmatig te werk gaan.
- Je weet beschikbare middelen optimaal en duurzaam in te zetten.
- Je hebt kennis van of ervaring met arbeidsveiligheid.
- Je weet de aandacht te vestigen op het belang van een veilige leer- en werkomgeving.
- Je werkt proactief en oplossingsgericht. Praktische problemen los je met plezier op.
- Je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden.
- Je beschikt naast een kennis van het Nederlands ook over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels.
- Je hebt een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium, en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse (38u) statutaire aanstelling in een vacante betrekking, Je aanstelling start ten vroegste met ingang van beging september. De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan je aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11: €2573.11, B12: €2843.34, B21: €3135.17, B22: €3504.58). Afhankelijk van het bedrag van je loon en je gezinstoestand, wordt je loon aangevuld met een haard- of standplaatstoelage. Meer info over de salarisschalen vind je hier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een internetvergoeding van €20 per maand, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen. Er is een mogelijkheid om één/twee dagen per week te telewerken.

VRAGEN

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Dries Op de Beeck, stafmedewerker projectplanning en architectuur. (dries.opdebeeck@hogent.be).

Voor personeelsgerelateerde vragen kan je via mail terecht bij Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium. Dit verloopt enkel via e-mail (rilke.broekaert@hogent.be).

Solliciteren

Je richt je kandidatuur aan Filip Rathé, decaan KASK & Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://jobpage.cvwarehouse.co... uiterlijk tot en met 31/08/2022. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, en een motivatiebrief bevatten.

De procedure start met een preselectie op basis van de toelatingsvoorwaarden en de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze hieraan voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie ongeacht afkomst, functiebeperking, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, genderidentiteit of -expressie, seksuele oriëntatie, of andere identiteitskenmerken.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is begin september.

Reageren voor: 31/08/2022
Solliciteren

Je richt je kandidatuur aan Filip Rathé, decaan KASK & Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://jobpage.cvwarehouse.co... uiterlijk tot en met 31/08/2022. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, en een motivatiebrief bevatten.

De procedure start met een preselectie op basis van de toelatingsvoorwaarden en de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze hieraan voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie ongeacht afkomst, functiebeperking, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, genderidentiteit of -expressie, seksuele oriëntatie, of andere identiteitskenmerken.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is begin september.

Reageren voor: 31/08/2022
Categorie
Techniek en productie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen