Voltijds Vast


Organisatie
Gemeentebestuur Middelkerke
Functie
De hoofddeskundige cultuur ondersteunt en adviseert het diensthoofd bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van het cultuurbeleid, enerzijds door het leveren van goed onderbouwde adviezen, en anderzijds door het operationaliseren van het beleid in concrete dossiers.
Profiel
Voorwaarden:
- houder zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld
- Minstens één jaar relevante ervaring
- houder zijn van een rijbewijs B
Aanbod
Er wordt een tewerkstelling aangeboden met glijdende uren.
Bezoldiging
- Weddeschaal B4-B5 aan 100%. Bruto beginwedde B4-B5: € 2.837,72 per maand (geïndexeerd)
- Vakantiegeld en eindejaarstoelage
Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit.
Andere voordelen:
- Maaltijdcheques
- Fietsvergoeding en tussenkomst in treinabonnement
- Hospitalisatieverzekering
- Gunstige vakantieregeling
- Lidmaatschap bij GSD-V – voordelen en kortingen sociale dienst

Solliciteren
Contactpersoon: personeelsdienst@middelkerke.be
Reageren voor: 30/06/2019

Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling: - Sollicitatiebrief - Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail - Kopie vereiste diploma en eventuele getuigschriften - Kopie rijbewijs B - Uittreksel strafregister model 1 (uiterlijk tegen de mondelinge proef) Sollicitaties worden aanvaard tot en met zondag 30 juni 2019 Er kan gesolliciteerd worden: -per post: Gemeentebestuur Middelkerke – personeelsdienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke -via de link: https://www.jobsolutions.be/register/3953