Profiel

Training :


 • Je bent arts en hebt een masterdiploma in Public Health.
 • Projectcyclusbeheer en projectmanagementervaring van minstens 8 jaar in de gezondheidssector, met minstens 4 jaar in een leidinggevende functie (team en/of project).
 • Verantwoordelijkheden in medische kwaliteit in een project en/of organisatie is een pluspunt.
 • Ervaring zowel op internationaal niveau (Maghreb, Sahel, Grote Meren) als op nationaal niveau (België).

Specifiek :


 • Inzicht in en analyse van een gezondheidscontext, nationale en internationale volksgezondheidskwesties en -gegevens.
 • Weten hoe instellingen werken, de belangrijkste spelers kunnen identificeren, strategieën ontwikkelen om de besluitvormers te beïnvloeden.
 • De elementen van een thema en de vraagstukken van het leeronderzoek kunnen analyseren en synthetiseren.
 • Nauwkeurigheid en openheid van geest / Stressbestendig / Sterk werkvermogen / Pedagogie / Teamgeest / Gemak in relaties en luisteren / Respect en integriteit / Sociale, menselijke en humanitaire gevoeligheid (HR-honger) / Grote flexibiliteit en aanpassingsvermogen / Discretie

De belangrijkste:


 • Het begrijpen en analyseren van de uitdagingen van de professionele sector in de gezondheidszorg.
 • Problemen identificeren op het werkterrein en ontwikkelen van een globale strategie.
 • De risico's en ontwikkelingen op het werkterrein analyseren en synthetiseren en situeren in de globale context.
 • Ontwikkelen en bevorderen van leiderschap (globale visie op het kader)
 • Argumenteren en overtuigen, invloed ontwikkelen binnen het associatieve model
 • Creëren en ontwikkelen van een intern en extern netwerk
 • Verandering kunnen leiden
 • Beheer en controle van een budget
 • Planning en monitoring van een project
 • Overdracht van MdM-waarden en positionering
 • Openbaar spreken
 • Schrijven en bewerken van notities, documenten en/of rapporten met betrekking tot zijn/haar werkgebied
 • Vlotheid in het Frans, Engels en Nederlands, of het vermogen/bereidheid om de andere nationale taal te leren.
 • Gebruik van het Office-pakket

Management:


 • Beslissen en arbitreren
 • Uitwerken van actieplannen en indicatoren voor monitoring en resultaten op zijn gebied
 • Het toewijzen van werk, het stellen van prioriteiten en zorgen voor de middelen
 • Communiceren met het team
 • Delegeren en controleren
 • Het beoordelen en ontwikkelen van uw medewerkers

Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van € 4.852,22 voor 0 jaar ervaring; een brutosalaris van € 5.337,45 voor 10 jaar ervaring; een brutosalaris van € 5.822,67 voor 20 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


Onder de supervisie van de Algemeen Directeur, leid je de Directie Gezondheid van Dokters van de Wereld. Je dient de missie door de projecten te ondersteunen via je expertise in Public Health en door de kwaliteit van de gezondheidspraktijken te behouden. Je implementeert en verdedigt de kwaliteit van de gezondheid en een visie van ‘public health’ voor de toegang tot zorg voor iedereen, door middel van het sturen van een pluridisciplinair gezondheidsteam, en dit door de visie, missies en waarden van de organisatie te respecten.


Je maakt deel uit van het Directiecomité, met de andere permanente leden: Algemeen Directeur, Directrice Algemene Diensten, Directeur Internationale Projecten, Directeur Belgische Projecten, Directeur Campaign.


TAKEN


Als Lid van het Directiecomité: je leidt de definiëring en de opzet van een strategie voor elk van jouw activiteiten en je neemt deel aan de strategische reflectie rond de activiteiten van de organisatie.


Voorbeelden van taken:


 • Je neemt deel aan de wekelijkse vergaderingen van het Directiecomité
 • Je piloteert de voorstellen rond gezondheidspraktijken voor de Raad van Bestuur
 • Je neemt deel aan het definiëren van de pleidooistrategie
 • Je organiseert projectcomités als er nieuwe gezondheidsstrategieën nodig zijn
 • Je neemt deel aan de Algemene Vergaderingen en de Raden van Bestuur en geeft er regelmatig feedback over de lopende activiteiten en het team
 • Je vertegenwoordigt de organisatie als er een expertise rond gezondheid nodig is
 • Je verzamelt, monitort en analyseert datagegevens die nodig zijn binnen je directie om zodanig de globale risicoanalyse-dashboard te voeden
 • Je identificeert de financiële uitdagingen van morgen en stel nieuwe financieringsbronnen voor, in samenwerking met jouw team en in lijn met de oriëntaties van het strategisch plan
 • Je identificeert en implementeert oplossingen om bij te dragen aan de collectieve inspanning van transformatie naar een wendbare en lerende organisatie
 • Je vertegenwoordigt de werkgever in sociale overlegorganen (d.w.z. CPPT)

Als Gezondheidsdirecteur : je werkt je strategie en operationele jaarlijkse actieplannen uit in samenwerking met je team, om zo een een interne en externe gezondheidsexpertise op te bouwen (Seksuele en Reproductieve Gezondheid, Migratie, Gender Based Violence, Risicovermindering, Crisissen,...), evenals de kwaliteitsnormen in gezondheid te definiëren en het respect ervan binnen de projecten te evalueren.


Voorbeelden van taken:


Projectcyclus : op basis van uw team en in samenwerking met de Directeurs van de programma’s


 • Je definiëert de standaardkwaliteit van de gezondheidspraktijken

 • Je stelt de technische aspecten op en keurt ze goed (medisch, farmaceutisch, protocollen,...) binnen de log frames (doelen, indicatoren, activiteiten en planningen)

 • Je bepaalt pertinente indicatoren en verzekert de meest aangepaste manier om gegevens te verzamelen

 • Je stelt de technische delen op van de ToR (Termes of References) voor de evaluaties van de missies

 • Je evalueert regelmatig het respect van de normen en de planning van de gezondheidsactiviteiten

 • Je neemt deel aan de relaties met de donors en de partners, je bouwt een strategische relatie op

Onderzoek, ontwikkeling en pleidooi:


 • Je identificeert de onderzoeksprioriteiten en voert ze in in het stratigisch plan van DvdW

 • Je houdt innovatieve praktijken in het oog (bv. Opvolging van gespecialiseerde literatuur, internationale literatuur)

 • Je stelt studieprotocollen voor, werkt ze uit en keurt ze goed (bv. Analyse van datebanken, enquêtes)

 • Je neemt deel aan Universitaire leerstoelen, en animeert de “Chaire Santé-Précarité” gegevent in de ULB

 • Je werkt actief samen met onderzoekprogramma’s (universiteiten)

 • Je voedt het pleidooi rond toegang tot zorg via concrete elementen en gegevens

 • Je neemt deel aan pleidooi-acties indien nodig

Supervisie van programma’s:


 • Naar gelang de behoeften, het team van het Gezondheidsdepartement en de projecten, ondersteuning bieden bij de uitvoering van de strategische richting van hun activiteiten.

Indien nodig, ondersteuning bieden aan de teams (project- en gezondheidsafdeling) voor omstreden situaties op het gebied van gezondheidskwesties.


Als Manager van het team binnen het Departement Gezondheid, in de hoofdzetel en de projecten: je coördineert het werk van de verschillende medewerkers met wie je constant in contact bent.


Voorbeelden van taken:


 • Je plant, organiseert, animeert de teamvergaderingen
 • Je legt te behalen doelen vast voor de medewerkers van je team, je werkt hun individuele actieplannen uit, je verdeelt de activiteiten en verzekert de coördinatie ervan
 • Je begeleidt, ondersteunt, motiveert elke medewerker via regelmatige feedback, je helpt hen bij het vergroten van het verstaan van hun sterke en verbeterpunten
 • Je identificeert de operationele en technische problemen die de medewerkers tegenkomen en zoekt een oplossing
 • Je verzekert, via coaching of andere opleidingsmogelijkheden, de optimalisatie van de bekwaamheden van de medewerkers
 • Je zorgt voor het welzijn van de werknemers door een veilige, respectvolle, zorgzame en coöperatieve werkomgeving te definiëren en te garanderen
 • Je mobiliseert teams, leidt ze, coacht ze, waardeert ze, evalueert ze..., volgt de resultaten op en verbetert ze, organiseert afdelingsvergaderingen en geeft maandelijks feedback aan elke medewerker, en vraag feedback voor jezelf
 • Je zorgt ervoor dat de teams gegevens, getuigenissen en pleitbezorgingsberichten ondersteunen en doorgeven
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest