Deeltijds Vast


Organisatie
Arktos
Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar, voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Toch zien we een kracht in elk van hen. Door hen met zichzelf en hun omgeving te verbinden willen we hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen.
Daarnaast ondersteunen we ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren. Ook in het beleid laten we ons kritisch optimisme horen waar nodig of gewenst.

Want het kan wél.
Functie
● Je bent lid van de coördinatiedienst en staat mee in voor de dienstverlening, coördinatie, ondersteuning, vertegenwoordiging, ontwikkeling en beheer.
● Je werkt zowel beleidsvoorbereidend, adviserend als innoverend.
● Je bent verantwoordelijk voor volgende beleidsdomeinen van Arktos en volgt deze volledig op:
o Kwaliteitszorg:
- Je staat in voor het integraal kwaliteitsbeleid in de organisatie, van visie tot borging.
- Je staat in voor de verdere uitwerking en het up-to-date houden van ons kwaliteitszorgsysteem en de implementatie ervan.
- Je maakt werk van de actieve, brede implementatie van het kwaliteitsbeleid en onderneemt acties om de gedragenheid te vergroten.
- Je voert een actief resultatenbeleid als onderdeel van het kwaliteitsbeleid.
- Je staat in voor de jaarlijkse opmaak van het jaarverslag.

o Databeheer:
- Je volgt de interne registratiesystemen op en stuurt bij waar nodig.
- Je bent verantwoordelijk voor de (verdere) uitbouw van een goed interactief, dynamisch en gebruiksgericht registratiesysteem en dit in partnerschap met een externe partner.
- Je houdt actief vinger aan de pols binnen de organisatie om noden en vragen over het registratiesysteem op te vangen.
● Je bouwt een stevig intern en extern netwerk uit om deze domeinen verder vorm en inhoud te geven.
● Je stuurt projecten en werkgroepen op organisatieniveau aan.
● Je denkt mee na over en schrijft mee aan beleidsnota’s, subsidiedossiers, jaarverslagen, enzovoort.
● Je neemt deel aan interne werkgroepen en vergaderingen op het niveau van de coördinatiedienst, regio’s en organisatie.
● Je vertegenwoordigt Arktos én onze doelgroepen binnen verschillende netwerken en platforms op Vlaams niveau.
● Je besteedt zorg aan een snelle en correcte dienstverlening, zowel naar onze eigen medewerkers en regio’s als naar externe contacten.
● Je rapporteert aan de algemene directeur en werkt nauw samen met de andere stafmedewerkers en collega’s uit de verschillende regio’s.
Profiel
● Je bent geïnteresseerd in beleidswerk.
● Je kan visie ontwikkelen en deze in de praktijk brengen.
● Je werkt planmatig, oplossingsgericht en resultaatgericht.
● Je begrijpt hoe netwerken tot stand komen en kan deze zelf uitbouwen en regisseren.
● Je kan mensen motiveren, inspireren en aansturen.
● Je kan je vinden in onze missie (kern, tools en DNA).
● Je bent gepassioneerd door onze werking en doelgroep.
● Je hebt een actieve interesse en feeling voor verschillende informatietechnologieën (Office 365, dataverwerking, Adobe …).
● Je beschikt over uitstekende verbale en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en je schrijft vlot en helder. Bovendien durf je te communiceren in andere talen (Frans, Engels).
● Je hebt een nuchtere en scherpe kijk op informatie- en registratiesystemen.
● Je hebt oog en zin voor (eenvoudige en werkbare) kwaliteit(systemen).
● Je beweegt je vlot in een complexe organisatie en je voelt je betrokken bij de organisatie in de breedte.
● Je wil mee nadenken over en werken aan de toekomst van Arktos.
● Je bent bereid je te verplaatsen doorheen Vlaanderen.
● Je bent flexibel in het opnemen van uiteenlopende taken.
Aanbod
● een gevarieerde job in een dynamische en uitdagende werkomgeving;
● een contract van onbepaalde duur voor een halftijdse tewerkstelling;
● een rijke leeromgeving met veel kans tot eigen initiatief en verantwoordelijkheid;
● ruime professionele en persoonlijke ontwikkelingskansen;
● een enthousiast en professioneel team;
● verloningspakket Paritair comité 329 barema B1a inclusief 13de maand en forfaitaire onkostenvergoeding;
● standplaats Leuven (een brede mobiliteit is echter gewenst);
● startdatum: zo snel mogelijk
Solliciteren
Contactpersoon: Erik Vanwoensel
Reageren voor: 21/08/2018

● Voor meer informatie kan je via mail terecht bij onze algemeen directeur Erik Vanwoensel (evanwoensel@arktos.be). ● Solliciteren kan tot en met 20 augustus 2018 via het sollicitatieformulier op onze website https://arktos.be/nl/solliciteren/stafmedewerker ● De procedure bestaat uit een selectiegesprek op 24 augustus 2018 in de namiddag en in voorkomend geval een extern assessment.