Profiel

Op woensdag 14 april 2021 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):


 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig
 • je slaagt voor de selectieproeven

Organisatie

Stad Sint-Niklaas
Eind 2021 opent het nieuwe toeristisch infocenter in de nieuwe stadsvleugel. Samen met het strategische plan toerisme hebben we hiermee alles in handen om Sint-Niklaas verder op de kaart te zetten als bruisende en bloeiende centrumstad. Wij maken van Sint-Niklaas een toegankelijke stad, waar ontmoeting in de brede zin van het woord centraal staat, via cultuur, wandelen, fietsen, evenementen, handel. Een stad waar steeds iets te beleven valt.

Aanbod

Je wordt aangesteld in halftijds contractueel dienstverband.
Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).


 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.
 • minimum maandloon halftijdse functie:
  • met 0 jaar anciënniteit: 1.268,03 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 1.472,06 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.


Functieomschrijving

Je bent actief bezig met het toeristisch onthaal en organisatie, toeristische productontwikkeling, marketing en communicatie. Aan jou om samen met diverse partners nog meer mensen te overtuigen Sint-Niklaas te bezoeken en zo onze naambekendheid kracht bij te zetten en onze inwoners nog fierder te maken op hun stad! Interesse? Schrijf je dan snel in.


Examenprogramma

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt:


 • Thuisopdracht: wordt verstuurd via mail op vrijdag 30 april 2021 en moet terug ingediend worden tegen ten laatste maandag 3 mei 2021 8u00.
 • Deel 2: persoonlijkheidsvragenlijsten – online niet-eliminerend
 • Het laatste deel bestaat uit een gestructureerd gedragsgericht interview, hierin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Dit gaat door op donderdag 20 mei 2021 en woensdag 26 mei 2021 tijdens de kantooruren.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.Solliciteren

Schrijf je in tot en met woensdag 14 april 2021 op onze website of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, E vacatures@sint-niklaas.be of T 03 778 31 25.

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op
www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Reageren voor: 14/04/2021
Solliciteren

Schrijf je in tot en met woensdag 14 april 2021 op onze website of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, E vacatures@sint-niklaas.be of T 03 778 31 25.

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op
www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Reageren voor: 14/04/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen