Deeltijds Vast


Organisatie
Gemeente Londerzeel
De gemeente Londerzeel is een dynamische, Vlaamse gemeente, met een landelijk karakter, waar het goed is om te wonen, te werken en te vertoeven. Ze garandeert een klantgerichte dienstverlening, ze streeft naar een open dialoog met haar bevolking en ze garandeert een goed beheer. Londerzeel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Functie
Werkt onder leiding en rapporteert aan de beleidscoördinator Leven en Welzijn.
Staat in voor de coördinatie van het lokale onderwijsbeleid met afstemming tussen de diverse onderwijsactoren, het lokaal flankerend onderwijsbeleid, het ondersteunen van de onderwijsinstellingen en uitvoering van projecten
Profiel
In het bezit zijn van een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
Aanbod
Een halftijds tewerkstelling voor onbepaalde duur
Geïndexeerd maandloon € 2.460,78 - € 2.745,26+ vakantiegeld en eindejaarstoelage
Maaltijdcheques van € 6,00
Gratis hospitalisatieverzekering
terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding
gunstige verlofregeling (15 dagen voor een halftijds personeelslid).
Solliciteren
Contactpersoon: Katia Blondé
Reageren voor: 14/12/2018

Uw kandidatuur met motivatiebrief, cv, kopie van diploma en recent uittreksel uit het strafregister model 1 kan u richten naar het College van Burgemeester en Schepenen, Brusselsestraat 25 te 1840 Londerzeel of per mail naar personeel@londerzeel.be. Kandidaturen worden ingediend uiterlijk 14.12.2018 (poststempel/datum mail geldt als bewijs).