Profiel

 • Diploma: verpleegkundige, paramedisch diploma, socioloog/antropoloog of ander relevante opleiding
 • Ervaring in gezondheidspromotie is een must
 • Ervaring in het omgaan met een kwetsbaar publiek (daklozen, migranten die leven in kraakpanden en noodopvangcentra) is een toegevoegde waarde
 • Autonomie, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, dynamiek
 • Talen: Frans, kennis van het Nederlands of andere talen een voordeel

Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Aanbod

WIJ BIEDEN


 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België
 • Een deeltijds (80%) of voltijds (100%) contract.
 • Een contract van bepaalde duur tot eind juni 2021 met een zo snel mogelijke indiensttreding.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering
 • Voor een voltijds contract: een brutosalaris van € 2.774,27 voor 0 jaar ervaring - een brutosalaris van € 3.051,70 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.
 • Voor een deeltijds contract (80%): een brutosalaris van € 2.219,42 voor 0 jaar ervaring - een brutosalaris van € 2.441,36 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


In het kader van de Covid-crisis zette Dokters van de Wereld in 2020 een mobiel team op samen met de Samusocial en Artsen Zonder Grenzen. De belangrijkste taak van dit team, dat "Outbreak Support Team daklozen" wordt genoemd, is een antwoord te bieden aan de Covid-epidemie voor migranten en daklozen:


 • proactieve en reactieve maatregelen nemen in gemeenschappen waar de meest kwetsbaren zich bevinden (bv. precaire huisvesting, kraakpanden, gemeenschappen zonder vergunning, enz.): preventie, bewustmaking, screening, counseling, isolatie, follow-up van contacten, doorverwijzing naar toegang tot aan de situatie van de persoon aangepaste zorg, enz.
 • Indien nodig, ondersteuning van andere opvang- en huisvestingsstructuren: advies over infectiepreventie, gezondheidspromotie, mobiliteit van het testteam na de beoordeling.

Met het oog op de aankomende vaccinatie van kwetsbare groepen tegen Covid-19, zal dit ‘Outbreak Support Team daklozen’ nu ook de taak opnemen om de mensen in de meest kwetsbare collectiviteiten voor te bereiden, te informeren en sensibiliseren. Daarvoor is Dokters van de Wereld op zoek naar een verpleegkundige of persoon met ervaring in gezondheidspromotie. De promotor zal zich focussen op sensibilisering, informatie- en gezondheidspromotie wat betreft het Covid-19 vaccin.


De promotor zal in het mobiele team opgenomen worden, momenteel bestaande uit collega’s met verschillende functies en achtergronden.


TAKEN


Als Gezondheidspromotor zal je werken op:


 • Patiënten en gemeenschappen informeren over de missie van het OST en het vaccinatieteam
 • Verstrekken van informatie aan het doelpubliek over specifieke onderwerpen in verband met Covid-vaccinatie
 • Educatie- en sensibiliseringsactiviteiten op het gebied van vaccinatie (sessies in kraakpanden, gemeenschappen, enz.) uitvoeren volgens de richtlijnen en in samenwerking met de andere leden van het team Health Promotion.
 • Het opmaken en verspreiden van sensibiliseringsmateriaal (flyers, posters, nota’s, …)
 • Het effect van activiteiten evalueren (door middel van vragen, audits en gedragsobservaties) en in samenwerking met de andere leden van het team Health Promotion.
 • contacten met netwerkpartners leggen en onderhouden
 • Het OST ondersteunen in haar dagelijkse activiteiten
Solliciteren

INTERESSE ?

Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons ZO SNEL MOGELIJK te bezorgen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 30/04/2021
Solliciteren

INTERESSE ?

Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons ZO SNEL MOGELIJK te bezorgen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 30/04/2021
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest