Organisatie

SOS Kinderdorpen België

GEZINSHUISOUDER voor kinderen en jongeren met een vluchtverhaal

in de brede regio Oost Vlaams-Brabant (Leuven en omstreken)

Voor SOS Kinderdorpen België vzw

Gezinshuizen zijn een nieuw type verblijf en begeleiding in de Vlaamse jeugdhulp. Een gezinshuis heeft als doel om kinderen met een hoge zorgnood in een gezinscontext op te vangen. Als professionele gezinshuisouder zorg je beroepsmatig voor drie kinderen of jongeren in je eigen huis. Je gaat aan de slag vóór de kinderen in een statuut van huisarbeider, als werknemer van de vzw SOS Kinderdorpen België die nauw samenwerkt met Pleegzorg Vlaams-Brabant.

In de regio Oost Vlaams-Brabant zijn we momenteel op zoek naar gezinshuisouders voor kinderen of jongeren met een vluchtverhaal (niet begeleide buitenlandse minderjarigen)

Functieomschrijving

Als professionele gezinshuisouder zorg je beroepsmatig voor drie kinderen of jongeren bij jou thuis:

 • Je biedt professionele zorg en begeleiding: je kan nabijheid en persoonlijke aandacht combineren met pedagogische kaders en methodisch handelen. Je hebt de nodige competenties en gedrevenheid om kinderen of jongeren op te vangen die ingrijpende levensgebeurtenissen of traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Je vertrekt hierbij vanuit de talenten en krachten van kinderen of jongeren en kan jouw begeleiding afstemmen op hun behoeften en ontwikkeling
 • Je creëert een positief leef- en leerklimaat: jouw gezinshuis is een “zo thuis mogelijke” plek waar kinderen/jongeren zich veilig, begrepen en gesteund voelen, en zich kunnen verbinden aan vertrouwde gezichten. Waar ze tot rust kunnen komen en een ‘gewoon’, warm en huiselijk gezinsleven kunnen leiden.

Je werkt intensief en constructief samen met de context van het kind:

 • Je zorgt ervoor dat ouders en/of familie zo veel mogelijk betrokken blijven van bij de leefwereld van het kind of de jongere. Je werkt actief aan contact(herstel) met de familie en andere vertrouwenspersonen van het kind of de jongere en betrekt hen waar mogelijk bij het opgroeien.
 • Je werkt samen met de brede zorgcontext (het team, jeugdzorgprofessionals, voogden, en andere betrokkenen) om gecoördineerde en consistente zorg en ondersteuning te bieden, met als doel de optimale ontwikkeling en welzijn van het kind te bevorderen.
 • Je neemt de nodige administratie, rapportage en documentatie voor je rekening

Profiel

 • Je hebt een menswetenschappelijk diploma en/of aantoonbare ervaring met het opvoeden en begeleiden van kwetsbare kinderen of jongeren
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met kinderen en/of jongeren met een vluchtverhaal; de doelgroep niet-begeleide buitenlandse minderjarigen
 • Je bent in staat om drie kinderen of jongeren in je eigen huis op te vangen
  • Elk kind kan hierbij beschikken over een eigen kamer of ruimte, of je infrastructuur kan hier op termijn op aangepast worden.
  • Je hebt zelf maximum 3 minderjarige (pleeg)kinderen.
 • Je hebt doorzettingsvermogen, weet structuur te bieden aan kinderen die het moeilijk hebben met het reguleren van hun emoties en gedrag en je kan snel inspelen op crisissituaties.
 • Je kan constructief samenwerken met verschillende partners zoals voogden, ouders en familieleden, jeugdzorgprofessionals, en andere betrokkenen in de opvoeding en begeleiding van het kind of de jongere.
 • Je woont in de ruime regio Oost Vlaams-Brabant.
 • Jouw engagement is gedragen door alle leden van jouw gezin.

Maar eigenlijk geldt vooral: wil jij van opvoeden je werk maken, heb je een lange adem en een warm hart?

Aanbod

 • Een contract onbepaalde duur in het statuut van huisarbeider bij vzw SOS Kinderdorpen België (moederorganisatie)
 • Een salaris volgens het Paritair Comité 319.01, weddeschaal begeleider klasse B1C, verhoogd met 20% weddesupplementen. Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht
 • Je ontvangt een onkostenvergoeding, berekend per kind dat je opvangt
 • Je krijgt initiële vorming en begeleiding op maat en komt terecht in een klein team ‘gezinshuizen’ met veel aandacht voor ondersteuning en professionalisering.
Solliciteren

Interesse?

De selectie en screening van kandidaat-gezinshuisouders gebeurt i.s.m. de dienst voor pleegzorg en is vergelijkbaar met de selectieprocedure van pleeggezinnen.

Omdat gezinshuizen relatief nieuw zijn binnen de jeugdhulp, worden er infosessies georganiseerd die meer toelichting geven bij het concept gezinshuizen en de functie van gezinshuisouder. Dit is een eerste stap in de sollicitatieprocedure.

Deze infosessies gaan door vanaf eind augustus in het Leuvense. Exacte data en vrijblijvend inschrijven kan via de website www.gezinshuizen.be. Op deze website kan je tevens heel wat informatie raadplegen over gezinshuizen.

Interesse maar je kan niet aanwezig zijn bij de infosessie? Prangende vragen die niet kunnen wachten tot dan? Neem contact op met de coördinator gezinshuizen via lieselore.beckers@sos-kinderdorpen.be

Solliciteren

Interesse?

De selectie en screening van kandidaat-gezinshuisouders gebeurt i.s.m. de dienst voor pleegzorg en is vergelijkbaar met de selectieprocedure van pleeggezinnen.

Omdat gezinshuizen relatief nieuw zijn binnen de jeugdhulp, worden er infosessies georganiseerd die meer toelichting geven bij het concept gezinshuizen en de functie van gezinshuisouder. Dit is een eerste stap in de sollicitatieprocedure.

Deze infosessies gaan door vanaf eind augustus in het Leuvense. Exacte data en vrijblijvend inschrijven kan via de website www.gezinshuizen.be. Op deze website kan je tevens heel wat informatie raadplegen over gezinshuizen.

Interesse maar je kan niet aanwezig zijn bij de infosessie? Prangende vragen die niet kunnen wachten tot dan? Neem contact op met de coördinator gezinshuizen via lieselore.beckers@sos-kinderdorpen.be

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant