Profiel

Houder zijn van een masterdiploma of licentiaat in de geneeskunde;


Minstens twee jaar ervaring vereist in de medische expertise en verzekeringsgeneeskunde;


Een specialisatie in (neuro)pediatrie, geriatrie of psychiatrie is een pluspunt.


De kennis van het Frans is een pluspunt.

Organisatie

Iriscare

Als gevolg van de zesde staatshervorming heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC) nieuwe bevoegdheden gekregen.

Het Verenigd College heeft beslist deze nieuwe bevoegdheden grotendeels toe te vertrouwen aan Iriscare, de nieuwe bicommunautaire instelling voor openbaar nut (ION).

Deze instelling:

• beheert het beleid en de financiering inzake gezondheid meer bepaald erkenning en financiering van rusthuizen en verzorgingstehuizen, instellingen personen met een handicap, revalidatiecentra en financiering initiatieven beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen

• beheert het beleid en de financiering inzake bijstand aan personen in het algemeen en ouderen of personen met een handicap in het bijzonder (thuiszorg, kinderbijslag, instellingen personen met een handicap, mobiliteitshulpmiddelen, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

• stuurt de meewerkende partners (Brusselse mutualiteiten en kinderbijslagfondsen) aan en financiert ze

• herbergt Famiris, het Brusselse publieke kinderbijslagfonds dat aan 56.000 Brusselse gezinnen kinderbijslag uitbetaalt.

Iriscare wil een toegankelijk contactpunt zijn voor iedere Brusselaar en alle Brusselse professionals voor alles wat de sociale bescherming in Brussel aangaat.

Wil je graag mee ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben?

Wil je deel uitmaken van de start van een nieuwe instelling voor sociale zekerheid in Brussel?

Kan je je vinden in de waarden van de overheid?

Iriscare heeft jou nodig!

Aanbod

Je wordt aangeworven als geneesheer.


Voltijds of deeltijds (en minimum halftijds).


Weddenschaal A111: 47.008,74 EUR bruto geïndexeerd per jaar. Er wordt ook een vaste jaarlijkse premie van 6.093,50 EUR toegekend.


Voordelen :


- mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen


- talrijke mogelijkheden voor opleidingen tijdens de werkuren


- hospitalisatieverzekering


- maaltijdcheques


- gratis openbaar woonwerkvervoer


- gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer


- mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen per fiets


- flexibele uurregeling van 38 uur per week


- 35 verlofdagen per jaar en 5 flexdagen


- telewerk

Functieomschrijving

1. Als evaluerend geneesheer: de dossiers analyseren ingediend door de Brusselse burgers met het oog op de eventuele erkenning van hun handicap en dat wat de eigen discipline betreft, namelijk geneeskunde:


• ofwel voor kinderen tot 21 jaar, door de fysieke of mentale gevolgen en de gevolgen op het dagelijks leven van de kinderen en hun familie te evalueren;


• ofwel voor volwassen vanaf 65 jaar, door de invloed van de handicap op de uitoefening van de dagelijkse activiteiten te evalueren.


Voorbeelden van taken:


• beslissingen nemen over de evaluatiemethode (op basis van bewijsstukken, naar aanleiding van een bijeenroeping of in de woonplaats van de aanvrager als de gezondheidstoestand van die laatste dat vereist);


• bepalen welke dossiers prioritair zijn;


• de dossiers verdelen onder de medewerkers;


• (op basis van bewijsstukken of na een bijeenroeping) de dossiers evalueren die het team van assistenten voor multidisciplinaire evaluatie heeft voorbereid;


• overleg over gezamenlijke dossiers organiseren of eraan deelnemen;


• waken over de integriteit en standaardisering van de conclusies van de evaluatie, onder andere op basis van vooraf bepaalde "richtlijnen";


• de dossiers herzien naar aanleiding van nieuwe elementen of aan het einde van de oorspronkelijke erkenningsperiode;


• dossiers eventueel opnieuw onderzoeken en de verantwoordelijkheid nemen voor de definitieve medische beslissing;


• overleg plegen met de behandelend arts bij de analyse van de aanvragen van hun patiënten die een dossier hebben ingediend;


• de aanvragers en de artsen inlichten over de geldende procedures;


• de dossiers waartegen beroep is aangetekend beheren in samenwerking met de collega's (psychologen, logopedisten ontwikkelingstherapeuten).


2. Als geneesheer binnen het team voor multidisciplinaire evaluatie: solidair zijn en bijdragen aan een positieve groepssfeer.


Voorbeelden van taken:


• deelnemen aan vergaderingen over de werking van de dienst;


• een positieve sfeer scheppen in de dienst;


• waken over een goede communicatie met de collega's van het team om de samenwerking in de dienst te bevorderen;


• nieuwe medewerkers (niveau B, C en D) opleiden en opvolgen;


• samenwerken met alle externe partners bevoegd voor multidisciplinaire evaluatie.


3. Als kennisbeheerder: de medische en multidisciplinaire ontwikkelingen (inzake evaluatie) opvolgen binnen het eigen vakgebied (de geneeskunde) en op het wetgevend vlak, om voortdurend op de hoogte te blijven van de wijzigingen wat betreft de reglementering en kennis delen om adviezen te kunnen verlenen die altijd overeenstemmen met de realiteit en de actualiteit.


Voorbeelden van taken:


• die ontwikkelingen delen met de rest van het team;


• opleidingen volgen die relevant zijn op medisch gebied;


• deelnemen aan conferenties, seminaries, enz. over medische thema’s en de evaluatie van handicaps.


4. Als adviseur: aanbevelingen en adviezen geven die overeenstemmen met de geldende richtlijnen op medisch gebied aan de hiërarchische verantwoordelijken.


Voorbeelden van taken:


• deelnemen aan de invoering van de voorgestelde verbeteringen;


• zelf verbeteringen voorstellen;


• deelnemen aan de evaluatie van de verkregen resultaten;


• procedures inzake medische evaluatie opstellen om de conclusies van de evaluatie binnen het eigen vakgebied te standaardiseren;


• richtlijnen opstellen om de genomen beslissingen te standaardiseren.


Meer informatie over de functie?


Jeroen Ooghe


Directeur-diensthoofd Departement Beleid Gezinnen en Personen


jeroen.ooghe@iriscare.brussels

Solliciteren

Je wordt aangeworven als geneesheer.

Voltijds of deeltijds (en minimum halftijds).

Weddenschaal A111: 47.008,74 EUR bruto geïndexeerd per jaar. Er wordt ook een vaste jaarlijkse premie van 6.093,50 EUR toegekend.

Voordelen :

- mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen

- talrijke mogelijkheden voor opleidingen tijdens de werkuren

- hospitalisatieverzekering

- maaltijdcheques

- gratis openbaar woonwerkvervoer

- gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer

- mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen per fiets

- flexibele uurregeling van 38 uur per week

- 35 verlofdagen per jaar en 5 flexdagen

- telewerk

Reageren voor: 31/08/2020
Solliciteren

Je wordt aangeworven als geneesheer.

Voltijds of deeltijds (en minimum halftijds).

Weddenschaal A111: 47.008,74 EUR bruto geïndexeerd per jaar. Er wordt ook een vaste jaarlijkse premie van 6.093,50 EUR toegekend.

Voordelen :

- mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen

- talrijke mogelijkheden voor opleidingen tijdens de werkuren

- hospitalisatieverzekering

- maaltijdcheques

- gratis openbaar woonwerkvervoer

- gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer

- mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen per fiets

- flexibele uurregeling van 38 uur per week

- 35 verlofdagen per jaar en 5 flexdagen

- telewerk

Reageren voor: 31/08/2020
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest