Voltijds Vast


Organisatie
Foyer vzw
Foyer vzw is een groot huis met vele kamers. Onlangs vierden we nog ons vijftigjarig bestaan met een feestelijke tweedaagse. De jongerenwerking vormt daarbinnen één van de basispijlers. Deze Nederlandstalige Werking voor Maatschappelijk Kwetsbare Jongeren (WMKJ) biedt activiteiten en projecten aan (cultureel, recreatief, sportief, huistaakklas & coaching…) die inspelen op de noden van de jongeren en waarbij uitgegaan wordt van de competenties van de jongeren. Jongerenwerking Foyer heeft als hoofddoel het bevorderen van de persoonlijke emancipatie en de maatschappelijke participatie van deze jongeren.
Functie
Algemene beschrijving takenpakket
• Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de planning, uitwerking, begeleiding en evaluatie van een creatief en gestructureerd aanbod van activiteiten en ateliers voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Dit gebeurt vanuit de visie van vzw Foyer en in samenwerking met verschillende partners;
• Je werkt regelmatig samen met vrijwilligers en collega’s voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten tijdens de week en in het weekend;
• Samen met het team en partners bereid je verschillende stages en kampen tijdens de schoolvakanties voor en sta je in voor het goede verloop;
• Je vertaalt pedagogische doelstellingen naar activiteiten;
• Als coördinator van de jongerenwerking ben je verantwoordelijk voor de vertaling van de noden van onze doelgroep naar het beleid;
• Als coördinator van de jongerenwerking zetel je in verschillende overlegplatformen en adviesraden van partnerorganisaties
• Je kan vooral goed met jongeren werken en ze pedagogisch omkaderen.
Profiel
Competentieprofiel
• Je bent gemotiveerd om je te smijten voor een job die niet altijd vanzelfsprekend loopt;
• Je hebt ervaring in het jeugdwerk;
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en schrijft met een vlotte pen:
• Je hebt een goede basiskennis van het Frans, ook Engels is een pluspunt;
• Vertrouwdheid met de Brusselse context is een belangrijke troef;
• Je hebt inzicht in het begeleiden en opzetten van activiteiten en projecten met jongeren;
• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• Je kan een team aansturen;
• Je bent flexibel en bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk en het begeleiden van speelweken en kampen tijdens schoolvakanties;
• Je hebt kennis en inzicht in de leefwereld van kinderen
o Positie van kinderen en jongeren op maatschappelijk vlak
o Armoede, achterstellingsmechanismen en discriminatie
o Kennis m.b.t. diversiteit: etnisch-culturele afkomst, meertaligheid…Je professionele vaardigheden;
• Een stimulerende coördinator zijn: groepsdynamisch werken, aandacht voor individu en de groep hebben, conflictenhantering en werken aan de ontwikkeling van tieners en jongeren
• Een verantwoordelijke coördinator zijn: regels en afspraken hanteren, verantwoordelijkheid nemen, correct rapporteren,…
• Een creatieve, planmatige coördinator zijn: een gevarieerd aanbod bedenken in overleg met het team en de directie en hierbij de doelgroep betrekken. Voldoende bewust zijn van de haalbaarheid van dit aanbod, zowel op vlak van middelen als op vlak van de vaardigheden en belangstelling van de jongeren;
• Een vertrouwenspersoon zijn: deze rol opnemen en strikt discreet omgaan met vertrouwelijke informatie van tieners en jongeren;
• Aanspreekpunt zijn voor zowel jongeren als ouders;
• Een signaalfunctie vervullen naar het team en eerstelijnshulp kunnen aanbieden aan tieners en jongeren die het moeilijk hebben.

Aanbod
Wij bieden
• Een uitdagende job in hartje Molenbeek in een organisatie met een grote geschiedenis
• Een voltijds contract voor onbepaalde duur
• Verloning conform PC329.01 met woon-werkvergoeding
• Indiensttreding begin september 2019
Solliciteren
Contactpersoon: Loredana Marchi
Reageren voor: 20/08/2019

• Stuur je CV en motivatiebrief tegen 20 augustus 2019 naar loredana.marchi@foyer.be. Gesprekken zullen plaatsvinden vanaf midden augustus. • Met vragen kan je terecht bij Loredana Marchi op 02/411.74.95 en loredana.marchi@foyer.be. • Meer informatie over vzw Foyer vind je ook op www.foyer.be.