Organisatie

Toneelhuis

Toneelhuis is een stadstheater met internationale allure. Het produceert voorstellingen voor de grote zaal, in de eerste plaats op de Antwerpse Bourlascène voor een breed lokaal publiek en vervolgens – via tournees – voor een breed, regionaal en internationaal publiek.

Toneelhuis is een huis van het verschil, naast Guy Cassiers creëren vier andere artiesten er hun werk, uiteenlopend qua discipline en schaal: Olympique Dramatique, Benjamin Verdonck, FC Bergman en Mokhallad Rasem. Sinds 2017 wordt dit palet verruimd met P.U.L.S., een nieuw project voor jonge makers (Project for Upcoming Artists for the Large Stage).

Toneelhuis vindt zijn huisvesting momenteel in de historische Bourla schouwburg in het hart van de stad. Vorig jaar kondigden we samen met de stad en Vlaanderen ook het Masterplan aan die de renovatie van de schouwburg behelst in de periode tussen nu en 2027.

Functieomschrijving

Als gebouwbeheerder sta je mee in voor het in topvorm houden van de Bourlaschouwburg, het schermenhuis in de Orgelstraat en het productiecentrum van Toneelhuis in de Kambalastraat, allemaal in Antwerpen.


Onder leiding van de technische directeur zorg je voor een vlekkeloze uitwerking van de infrastructurele werken en gebouw dossiers om ervoor te zorgen dat we jaarlijks alle activiteiten kunnen blijven faciliteren.


Jouw bouwkundige ervaring zal aangesproken worden ter ondersteuning van projecten.


Je neemt zo nodig een polyvalente functie in en waakt over investeringsbudgetten. Daarbij vervul je een belangrijke rol wat betreft veiligheid binnen de organisatie en zal je ook worden ingeschakeld als preventie adviseur.


Je komt terecht in een enthousiaste ploeg, waarbij je nauw samenwerkt met de de technisch coördinator van de Bourlaschouwburg, de onderhoudsploeg en andere diensten in huis zoals de administratie en HR. Je rapporteert aan de technisch directeur. Je bent vertegenwoordiger van het gebouw naar externe diensten en organisaties.


Jouw Functie:


 • Je beheert het budget infrastructuur.

 • Je stelt aanbestedingen op en volgt de voortgang van procedures.

 • Je bent intermediate tussen aannemer, architect, ingenieur, leverancier, ontwerper, veiligheidscoördinator, bouwheer en coördineert de voortgang van verschillende infrastructurele investeringen en projecten.

 • Je zorgt voor werfopvolging (indien van toepassing) en stuurt bij waar nodig.

 • Je beheert leverancierscontracten en onderhandelt prijsafspraken in nauwe samenwerking met de Toneelhuis administratie.

 • Je ziet toe op een efficiënte en duurzame voorziening en gebruik van water, elektriciteit en gas.

 • Je verzorgt de contacten en afspraken met de ordediensten en bewakingsfirma’s inzake brand en inbraakbeveiliging.

 • Je waarborgt door gerichte inspecties een vlekkeloze operationele werking van de technische installaties en begeleidt de externe onderhoudsfirma’s in hun werking. Je controleert conform geldende contracten.

 • Je zorgt voor een constante terugkoppeling met de werking van Toneelhuis en voor de goede integratie van de werken binnen de programmatie.

 • Je stuurt aan op constante optimalisatie en innovatie en stelt kwaliteitsvol beleid voorop.

 • Je zorgt voor een constante terugkoppeling met het team dagelijks onderhoud.

 • Je zorgt voor snelle interventie in geval van defecten.

 • Je staat in voor permanentie in geval van alarm/urgentie, ook ‘s avonds en tijdens het weekend.

 • Je staat in voor het opstellen, opvolgen en implementeren van het algemeen veiligheidsplan en ziet toe op de naleving daarvan. Je werkt proactief mee aan het jaaractieplan inzake preventie en bescherming op het werk.

 • Je geeft advies inzake veiligheid en preventie. en zetelt in die hoedanighedi ook in het CPBW.

Profiel

 • Je hebt een goede algemene kennis van bouwkunde

 • Je hebt affiniteit met erfgoed en cultureel patrimonium en voelt persoonlijke trots om het gebouw in beste staat te behouden en open te stellen voor publiek en gebruikers

 • Je hebt een uitgebreide materialenkennis

 • Je hebt inzicht en ervaring met aanbestedingsprocedures

 • Je hebt inzicht in werkprocessen en samenwerkingsverbanden

 • Je hebt kennis van tekenprogramma’s en andere gangbare software ( Vectorworks, SketchUp, Illustrator,...)

 • Je bent een organisatorisch talent, stipt, hebt gevoel voor timing

 • Je hebt oog voor detail en denkt in termen van kwaliteit en duurzaamheid

 • Je bent pro actief, innovatief en oplossingsgericht

 • Je beschikt bij voorkeur over een attest preventieadviseur niveau 3

 • Je hebt een streepje voor indien je ervaring uit een gelijkaardige functie kan voorleggen, maar jouw enthousiasme is minstens even belangrijk

Aanbod

 • Een uitdagende job binnen een dynamische, diverse en toonaangevende culturele organisatie.

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur

 • Verloning volgens CAO Podiumkunsten - PC 304, rekening houdend met relevante anciënniteit.

 • 100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding.

 • hospitalisatieverzekering

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen