Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Functieomschrijving

Als aanspreekpunt infrastructuur lever je, in overleg met de structurele partners


(Gemeenschapscentrum De Platoo, de VGC-Sportdienst, de Bibliotheek en de Chiro) van


vrijetijdspunt Comenius en vanuit de eigen technische deskundigheid, gespecialiseerde diensten en producten af.Je bent verantwoordelijk voor het infrastructuurbeheer en de operationele vertaling van de werking van de partners binnen het vrijetijdspunt.Je bent het eerste aanspreekpunt voor de alarmcentrale en voor problemen in het gebouw.


Je rapporteert aan de coördinatoren van de VGC-sportdienst, het gemeenschapscentrum en de bibliotheek.Opvolgen van het beheer van het gebouw van Comenius (Dapperenstraat 20 - Koekelberg), in samenspraak met de directie Gebouwen en Patrimonium, zodat partners optimaal gebruik kunnen maken van het gebouw:
− Je bouwt contacten op met partners waarmee er raamcontracten zijn afgesloten


(poetsen, onderhoud van technisch installaties …), aanvragen en opvolgen van


interventies.


− Je onderhoudt contacten met interne partners die onderhouds- of infrastructuurwerken


uitvoeren.


− Je volgt de veiligheidsaspecten op binnen het gebouw (noodverlichting, brandalarm,


nooduitgangen, publieksveiligheid, keuringen …).


− Je staat in voor de opvolging van de veiligheidsrondgangen en -keuringen en van de


opmerkingen die daaruit volgen.


− Je staat in voor het plannen, het voorbereiden en het opvolgen van het onderhoud aan


de gebouwen en materialen.


− Je organiseert preventief onderhoud en controle van de technische installaties


(verwarming, waterketel, lift …).


− Je zorgt voor het plannen, het voorbereiden en het opvolgen van infrastructurele


werken.


− Je staat in voor het structureel opvolgen van de prestaties van de firma’s waarmee


samengewerkt wordt: controle van hun activiteiten (correctheid, volledigheid en


kwaliteit) en het aanspreken van de firma’s bij vaststelling van gebreken.


− Je detecteert en signaleert kleine en grote gebreken. Je heb oog voor potentiële


verbeteringen.


− Je werkt proactief en preventief. Je doet voorstellen tot vervanging, verbetering en


vernieuwing.


Je hebt een actieve rol als aanspreekpunt van de partners en gebruikers van de infrastructuur:


− Je bent het aanspreekpunt voor alle partners en gebruikers van de infrastructuur.


− Je behoudt het overzicht over de activiteiten in het vrijetijdspunt en detecteert proactief


potentiële knelpunten qua gebouwgebruik.


− Je voert een directe en transparante communicatie met alle partners van het


vrijetijdspunt Comenius.


− Je ondersteunt en coacht de partners en gebruikers van de infrastructuur. Je staat in


voor de opmaak en opvolging van procedures, een procedure handboek en praktische


richtlijnen voor het gebouwbeheer en zorgt voor een operationele vertaling daarvan


voor/naar alle medewerkers.


− Je organiseert het regulier operationeel overleg met de VGC-Sportdienst, het


Gemeenschapscentrum, de Bibliotheek en de Chiro, en je signaleert knelpunten. Je


communiceert helder over de voortgang van verbeterpunten.


− Je neemt deel aan het regulier inhoudelijk overleg met de VGC-Sportdienst, het lokaal


cultuurbeleid en de Brede School – tijdens dat overleg wordt tevens ook de planning


voor de andere medewerkers bekeken. Je hebt hierbij een adviserende functie.


− Je organiseert en coördineert het onthaal i.s.m. de verschillende partners.


− Je stroomlijnt de technologische noden (telefonie / ICT / signalisatie) voor de


verschillende partners.


− Je zorgt voor de ontwikkeling van een gestroomlijnde cafetariawerking i.s.m. de VGCSportdienst en GC De Platoo.


− Je volgt het beheer en gebruik van de ondergrondse parking op.


− Je hebt kennis van de bestaande overeenkomsten tussen de VGC en de gebruikers en je


verdiept je in de gehanteerde planningstools (o.a. Yesplan).


Je verricht occasioneel avond- of weekendwerk.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;


− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B


buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt


door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


− Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden


vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of


getuigschrift hebben voorgelegd.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket


Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.431,60 EUR en een netto maandwedde van 1.769,64 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− Je ontvangt een eindejaarstoelage.


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je


voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en


telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.


− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede


pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een


premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest