Profiel

 • Je ziet de samenwerking tussen diverse maatschappelijke domeinen als een belangrijke succesfactor voor de positieve aanpak van maatschappelijke en stedelijke uitdagingen rond duurzaamheid, burgerschap, superdiversiteit,…
 • Je houdt de vinger aan de pols, hebt een helikoptervisie, strategisch inzicht en realiteitszin.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en kan prioriteiten stellen.
 • Je bent een inspirator en matchmaker, genereus naar de partners binnen het netwerk. Een teamspeler die erin slaagt om diverse organisaties te enthousiasmeren, activeren en te laten samenwerken om de doelen te bereiken.
 • Je bent een goede communicator én een goed luisteraar.
 • Je hebt inzicht in de bent empathisch, luistert naar andere meningen en kan inschatten hoe die de werking kunnen verbeteren.
 • Je bent gebeten door participatieve methodes waarbij diverse doelgroepen op een actieve en co-creatieve manier betrokken worden. Je bent een verbinder. Je hebt kennis van participatie- en stakeholdersmanagement en past dit telkens opnieuw toe.
 • Je bent geduldig en kan omgaan met verschillende snelheden: indien nodig versnellen, maar evenzeer vertragen indien dit nodig is om partners betrokken te houden
 • Je bent stressbestendig, kritisch, flexibel, sociaal en meertalig (NL, ENG, FR).
 • Je hebt een hands-on-mentaliteit: projecten, initiatieven, vragen die binnen de BK6-visie passen, neem je met veel enthousiasme op. Je springt bij waar nodig bij de praktische organisatie van activiteiten.

De volledige beschrijving van de ambities en de functie vind je in de infobundel via de website https://www.kortrijk.be/nieuws/gangmaker-culturele-hoofdstad-2030

Organisatie

STAD KORTRIJK

Kortrijk wil in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa zijn. Vanuit dit lange termijnperspectief ontwikkelt de stad samen met al haar partners en inwoners uit de regio een strategie met een ambitieus actieplan. Kunst en creativiteit worden hiervoor ingezet om de stad en regio op een positieve manier te vernieuwen voor haar burgers. We bouwen verder op de dynamiek rond de erkenning als ‘UNESCO Creative City of Design’ waarbij creativiteit wordt ingezet als hefboom voor de duurzame ontwikkeling van stad en regio.

In het traject richting Culturele Hoofdstad 2030 is een eerste - anarchistische - fase achter de rug. Gesprekken met actoren uit voormalige, toekomstige en net-niet Culturele Hoofdsteden legden goede en slechte ervaringen bloot. Een succesfactor bleek alvast dat het samenbrengen van diverse contexten tot duurzame uitkomsten leidt. In de tweede fase – die nu start – wordt dan ook sterk ingezet op het samenbrengen van diverse actoren en experimenteren met impactprojecten. Deze ervaringen leggen de basis voor een kwalitatief bid book Europese Culturele Hoofdstad 2030.

Aanbod

 • een contract van bepaalde duur op A1-A3-niveau, max. 2 jaar. Na deze periode volgt een evaluatie van het project en zal beslist worden op welke manier het project verdergezet wordt.
 • maaltijdcheques van 6 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering na 1 jaar
 • gratis aansluiting bij GSD-V
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar

Functieomschrijving

Als gangmaker Culturele Hoofdstad 2030 werk je vanuit Broelkaai 6 (BK6) een actief en bruisend netwerk uit die de stad in staat stelt om een unieke kandidatuur voor Culturele Hoofdstad 2030 in te dienen. Je zet in op actieve samenwerking over sectoren en domeinen heen. Van daaruit stimuleer en realiseer je co-creatieve projecten die via kunst en creativiteit een positieve impact hebben op maatschappelijke uitdagingen in onze stad en regio. Dankzij deze impactprojecten worden nieuwe samenwerkingen gerealiseerd tussen individuele burgers en organisaties, wordt er expertise ontwikkeld om een duurzame impact te realiseren, wordt er draagvlak gecreëerd door concrete resultaten te tonen, etc.

Solliciteren


Inschrijven doe je digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/5711 tot en met zondag 7 juni 2020.

Reageren voor: 08/06/2020
Categorie
Directie en management
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
West-Vlaanderen