Profiel

 • Je hebt affiniteit met de missie van het team en de organisatie.
 • Je hebt een vlotte pen. Ervaring met het uitwerken van communicatieplannen is een pluspunt.
 • Je wordt enthousiast van tools en methodieken (zoals droomoefeningen, visieoefeningen...).
 • Je hebt inzicht in de werking van lokale besturen.
 • Je bent sterk in projectmatig werken.
 • Je legt vlot contacten met externen en gelooft in de meerwaarde van samenwerken.
 • Je bent een teamspeler. Je vindt het fijn om samen met collega’s een project uit te werken.
 • Je bent bereid om (heel) occasioneel in de avond en het weekend te werken.

Verantwoordelijkheden


 • De ondersteuningstrajecten zijn een aanbod van team beleid voor lokale overheden. Jij werkt een communicatieplan uit om die trajecten meer zichtbaarheid te geven.
 • Voor de ondersteuningstrajecten zijn verschillende tools en methodieken nodig: droomoefeningen, bevragingen, methodieken voor focusgroepen, sjablonen voor rapportage, ...). Jij werkt die methodieken en tools samen met de andere trajectondersteuners uit.
 • Bepaalde stukken van de ondersteuningstrajecten kunnen worden uitgevoerd door freelancers. Jij maakt een plan om de freelancerpoule uit te breiden.
 • Je voert een deel van de ondersteuningstrajecten zelf mee uit.

Organisatie

Formaat vzw

Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie met een zestigtal personeelsleden die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Formaat wil graag diversiteit in het personeel. Daarom moedigen we iedereen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren.

Formaat is écht teamwerk. Als gangmaker voor de ontwikkeling van het Open Jeugdwerk wil Formaat inspireren en stimuleren. We wachten niet tot jongeren hun initiatieven aanpassen aan bestaande vakjes, maar stemmen de vakjes af op wat zij doen en creëren zo groeiruimte. We supporteren niet enkel aan de zijlijn, maar stappen mee het veld op wanneer we daar een meerwaarde kunnen betekenen. Het resultaat is dat ook onze eigen organisatie voortdurend in beweging is. Formaat is nooit af, maar wendbaar en open voor verandering. Centraal in onze organisatie staan autonome teams en de medewerkers die erin actief zijn. Ze werken er samen aan hun doelstellingen en vinden er ondersteuning en leerkansen. Formaat organiseert zich als een platform dat optimale ondersteuning en beslissingskaders biedt aan teams, medewerkers en iedereen die er zich wil aan vastklikken. We organiseren het samenspel vanuit een gezamenlijke visie, goed georganiseerde kennisdeling en transparante, zakelijke procedures.

Centrale waarden geven richting aan onze organisatie en onze mensen. We zijn inspirerend, constructief en betrouwbaar. Hoe meer diversiteit – op alle vlakken – hoe liever we het hebben. En plezier is een noodzakelijke voorwaarde voor alles wat we doen.

Aanbod

Wat hebben we voor jou? Een job van FORMAAT!


Je krijgt eigenaarschap in een uitdagende job in een gedreven team en een groeiende organisatie.


Je krijgt kansen tot opleiding die starten bij je inwerkplan en verder vorm krijgen aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).


We bieden jou een voltijds contract van bepaalde duur (tot 31 december 2021). Een voltijdse werkweek bedraagt 38 uren.


 • Een bruto aanvangswedde van 2.314,19euro per maand (bij 0 jaar anciënniteit, barema B1c). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
 • Maaltijdcheques ter waarde van 6,50 euro.
 • Extra voordelen: fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegale verlofdagen, sectorale eindejaarspremie.

Je standplaats is ofwel het hoofdkantoor in Antwerpen of het bijkantoor in Gent, met mogelijkheden tot thuiswerk.

Functieomschrijving

Team & opdracht


Team beleid voert activiteiten uit die gericht zijn op een verbetering van het beleid met betrekking tot open jeugdwerk. Het kan gaan om deelname aan netwerken op beleidsniveau, belangenbehartiging bij het tot stand komen van regelgeving, vertegenwoordiging van de sector bij het beleid, samenwerking met beleidsmakers of partnerorganisaties rond beleidsgerichte topics, jongeren inspraak geven in het beleid rond Open Jeugdwerk. Gemene deler van de producten uit dit team is dat ze gericht zijn op beleidsmakers (overheden, administraties, andere organisaties...) en dat ze mikken op een verbetering van het beleid met betrekking tot Open Jeugdwerk.


In team beleid zijn een aantal trajectondersteuners lokale overheden aan de slag. Zij ondersteunen lokale besturen actief bij het uitwerken van een lokaal beleid rond Open Jeugdwerk. Dat doen ze door lokale ondersteunings- en begeleidingstrajecten uit te voeren. Jij bent verantwoordelijk voor het communicatieplan over de trajecten, voor het zoeken en opleiden van freelancers en voor het ontwikkelen van tools en methodieken om te gebruiken tijdens de trajecten.

Solliciteren

Word jij onze nieuwe collega? Solliciteer snel!

Stuur je motivatiebrief mét CV vóór 31 mei 2021 naar sollicitaties@formaat.be, t.a.v. Nick Beerens. Vermeld in het onderwerp van je mail duidelijk “trajectondersteuner lokale overheden”

Het eerste sollicitatiegesprek is gepland op donderdag 3 juni in de namiddag. Het tweede gesprek is gepland op vrijdag 4 juni. Meer informatie: Nick Beerens, 0476 47 14 92 of nick.beerens@formaat.be.

Reageren voor: 31/05/2021
Solliciteren

Word jij onze nieuwe collega? Solliciteer snel!

Stuur je motivatiebrief mét CV vóór 31 mei 2021 naar sollicitaties@formaat.be, t.a.v. Nick Beerens. Vermeld in het onderwerp van je mail duidelijk “trajectondersteuner lokale overheden”

Het eerste sollicitatiegesprek is gepland op donderdag 3 juni in de namiddag. Het tweede gesprek is gepland op vrijdag 4 juni. Meer informatie: Nick Beerens, 0476 47 14 92 of nick.beerens@formaat.be.

Reageren voor: 31/05/2021
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen