Profiel

Profiel


 • Je bent geëngageerd om met een brede doelgroep van kinderen aan de slag te gaan in hun eigen buurt.
 • Je hebt een enthousiaste en uitnodigende houding met zin om een wijk en plein te doorgronden.
 • Je hebt passie voor en ervaring in het organiseren van activiteiten, projecten en evenementen in samenspraak en samenwerking met kinderen. Participatie is voor jou een evidentie.
 • Je geeft leiding aan een activiteit en hebt kennis over verschillende spel- en werkvormen.
 • Je hebt een passie voor en kennis/inzicht in de leefwereld van kinderen in een stedelijke context.
 • Je kan talentgericht werken met grote groepen van kinderen in de vrije tijd.
 • Je kan in team samenwerken op basis van een functionele taakverdeling: actief informatie uitwisselen, zich houden aan afspraken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.
 • Je legt vlot contacten met externen en gelooft in de meerwaarde van samenwerken.
 • Je werkt graag in een klein team waarin je duidelijke rollen krijgt toegewezen en bijspringt waar nodig.
 • Je beschikt over minimum 2 jaar aantoonbare ervaring als beroepskracht in het jeugdwerk in een stedelijke en diverse context. Beschikken over een pedagogisch diploma vormt hierbij een pluspunt.
 • Je werkt maximaal 4 opeenvolgende dagen op avonden en zaterdag.

Organisatie

Formaat vzw

Aanbod

Wij bieden


 • Een uitdagende job in een groeiende organisatie en bloeiende sector;
 • Een contract van bepaalde duur voor een 4/5de tewerkstelling;
 • Een bruto aanvangswedde van 1.851,35 euro per maand (bij 0 jaar anciënniteit, barema B1c). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
 • Extra voordelen: fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegaal verlof;
 • Maaltijdcheques ter waarde van 5 euro.
 • Kansen tot verdere opleiding en specialisatie.

Functieomschrijving

Standplaats Antwerpen


Formaat stimuleert, verbindt en ontwikkelt open jeugdwerkinitiatieven in Vlaanderen.


Je komt terecht in een team van 60 personeelsleden, die samen meer dan 400 leden ondersteunen en vertegenwoordigen in Vlaanderen en Brussel. Tussen die leden bevinden zich niet enkel jeugdhuizen, maar ook andere vormen van open jeugdwerk: vindplaatsgericht jeugdwerk, eventorganisatoren, ondernemerschapsprojecten … Het ondersteunen van onze leden doen we via informatie, vorming en begeleiding op maat en we versterken hun stem naar de Vlaamse overheid en lokale besturen. We brengen hun verhaal bij een breder publiek via onze communicatiekanalen (website, magazines, publicaties en sociale media), zodat iedereen weet wat open jeugdwerk is.


Naast die ondersteuningsfunctie heeft Formaat zelf drie jeugdhuizen in Antwerpen en één in Gent. Met Baanbrekers helpen we jongeren aan werk en opleiding in Antwerpen en we bieden ook onderdak aan Haven, een coöperatie voor ondernemende jongeren.


Onze drive: meer en sterker open jeugdwerk!


Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Formaat wil graag diversiteit in het personeel. Daarom moedigen we iedereen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren.


Functie en standplaats


Als jeugdwerker kom je terecht in team jeugdhuispraktijk. Dit team geeft invulling aan onze drie Antwerpse jeugdhuizen en ons jeugdhuis Nieuw Gent. Je werkt vooral vanuit jeugdhuis Schietgang in Hoboken waar je deel uitmaakt van een team van drie jeugdwerkers. De werking bestaat uit een pleinwerking die de focus legt op een spelaanbod voor kinderen. Daarnaast beschikken we ook over een jeugdhuis met een tienerwerking en jongerenwerking. Jeugdhuis Schietgang is door de Stad Antwerpen erkend als JACO (jeugdwerk, arbeid, competenties en onderwijs). Dit houdt concreet in dat het jeugdhuis expliciet gericht is op het mede-eigenaarschap van jongeren in het creëren van een vrijetijdsaanbod, het leggen van linken met andere beleidsdomeinen (cultuur, werk en onderwijs) en het opzetten van langdurige, competentieversterkende trajecten.


Als pleinwerker in de sociale woningwijk den Draaiboom en op het Majoor Maelfaitplein (Wijk Don Bosco) te Hoboken werk je mee aan een kwalitatief leef- en speelklimaat op het plein. Je draagt hier in de eerste plaats toe bij door in samenspraak met kinderen en tieners (6 - 12 jaar) een activiteitenaanbod te organiseren op het plein (bijvoorbeeld workshops, wedstrijden, …). Deze activiteiten gaan door op avonden en zaterdagen. Je biedt de kinderen een luisterend oor en helpt hen al dan niet zelf verder of verwijst hen door. Je ben een aanspreekpunt voor de ouders en de inwoners rond het plein.


We zoeken een medewerker die energie haalt uit het werken met kinderen in een complexe stedelijke context. Iemand die graag buiten werkt en graag bijdraagt aan een positief leefklimaat.


Taken


 • Je bent actief betrokken bij de realisatie van kwaliteitsvolle activiteiten voor kinderen.
 • Je bent een luisterend oor en een vertrouwenspersoon voor kinderen.
 • Je bouwt in samenspraak met de kinderen een aanbod uit op het plein waarin plezier en talentontwikkeling centraal staan.
 • Je ondersteunt een sterke vrijwilligersgroep die mee instaat voor de organisatie van de activiteiten.
 • Je onderhoudt contacten met buurtbewoners en andere wijkactoren.
 • Je maakt in overleg met je collega’s werk van ouderbetrokkenheid.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het opvolgen van een aantal samenwerkingsverbanden in Hoboken.
 • Je zorgt voor een brugfunctie tussen jeugdhuis Schietgang en pleinwerk Schietgang.
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen, plannings- en evaluatiedagen en diverse overlegvergaderingen.
 • Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de verantwoordelijke en houdt hiervoor de nodige administratie bij.
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen