Profiel

Profiel

• Je bent gedreven om jongeren te begeleiden, naar hen te luisteren en hen uit te dagen om nieuwe


ervaringen op te doen en hun eigen talenten te leren kennen en ontwikkelen.


• Je kan op een diplomatische en duidelijke manier grenzen afbakenen.


• Je werkt graag in een klein team waarin je duidelijke verantwoordelijkheden krijgt toegewezen en


bijspringt waar nodig.


Formaat vacature | 3/02/2021 | Pagina 2 van 5


• Je wil er zijn wanneer de tieners en jongeren jou nodig hebben. Werken in de avond en in het weekend


zie jij helemaal zitten.


• Je beschikt over de nodige administratieve en redactionele vaardigheden om een project uit te schrijven,


een goede registratie bij te houden, verslagen te maken en een kasboekhouding bij te houden van de


werking.


• Je werkt planmatig en zelfstandig.


• Je legt vlot contacten met externen en gelooft in de meerwaarde van samenwerken.


• Je voelt je thuis in Gent. Je hebt voeling met de diversiteit die eigen is aan deze stad.


Verantwoordelijkheden


• Je werkt vanuit het jeugdhuis diverse activiteiten uit in de openbare ruimte voor tieners en jongeren in de


wijk Nieuw Gent.


• Je werkt actief mee aan de uitbouw van een sterke vrijwilligersgroep die mee het aanbod realiseert.


• Je hebt rechtstreeks contact met de tieners en jongeren in de wijk en je peilt naar hun interesses.


• Je bent geregeld aanwezig tijdens de instuifmomenten en maakt deze samen met jouw collega’s tot


kwalitatieve momenten van samen zijn en leren.


• Je bent geregeld aanwezig in de publieke ruimte en bevraagt de noden en behoeften van jongeren en


gaat ermee aan de slag.


• Je onderhoudt contacten met de tieners en jongeren, hun ouders, de verschillende gemeenschappen


en organisaties in de buurt.


• Je bent een aanspreekpersoon voor jongeren in de buurt, luistert naar hun bezorgdheden en verwijst


door waar nodig.


• Je spot kansen om beleidsmakers warm te maken voor het jeugdhuis Nieuw Gent.


• Je realiseert een vlotte praktische organisatie van een evenement.


• Je bewaakt zorgzaam de besteding van de beschikbare middelen van het team.


• Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de


verantwoordelijke en houdt hiervoor de nodige administratie bij.


• Je staat mee in voor een goede zorg voor en uitbouw van de infrastructuur van het jeugdhuis.


• Je neemt deel aan de teamvergaderingen, plannings- en evaluatiedagen en diverse


overlegvergaderingen.

Organisatie

Formaat vzw
Formaat stimuleert, verbindt en ontwikkelt open jeugdwerkinitiatieven in Vlaanderen.

Formaat is een organisatie van 60 personeelsleden, die samen meer dan 400 lidorganisaties ondersteunen

en vertegenwoordigen in Vlaanderen en Brussel. Tussen die leden bevinden zich jeugdhuizen en andere

vormen van open jeugdwerk: vindplaatsgericht jeugdwerk, eventorganisatoren, ondernemerschapsprojecten

Het ondersteunen van onze lidorganisaties doen we via informatie, vorming en begeleiding op maat en we

versterken hun stem naar de Vlaamse overheid en lokale besturen. We brengen hun verhaal bij een breder

publiek via onze communicatiekanalen (website, magazines, publicaties en sociale media), zodat iedereen

weet wat open jeugdwerk is.

Naast die ondersteuningsfunctie heeft Formaat zelf drie jeugdhuizen in Antwerpen en één in Gent. Met

Baanbrekers helpen we jongeren aan werk en opleiding in Antwerpen en we bieden ook onderdak aan Haven,

een coöperatie voor ondernemende jongeren.

Onze drive: meer en sterker open jeugdwerk!

Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers

vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Formaat wil graag

diversiteit in het personeel. Daarom moedigen we iedereen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om

te solliciteren.

Aanbod

Wij bieden

• Een uitdagende job in een groeiende organisatie en bloeiende sector.


• Een contract van onbepaalde duur voor een 4/5e tewerkstelling.


• Een bruto aanvangswedde van 1851,35 euro per maand (bij 0 jaar anciënniteit, barema B1c). Relevante


anciënniteit wordt in aanmerking genomen.


• Maaltijdcheques ter waarde van 6,50 euro.


• Extra voordelen: 13e maand, fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woonwerkverkeer, extralegale verlofdagen


• Kansen tot opleiding die starten bij je inwerkplan en verder vorm krijgen aan de hand van een persoonlijk


ontwikkelingsplan (POP).


Functieomschrijving

Team & opdracht

Als jeugdwerker kom je terecht in team praktijkontwikkeling. Dit team geeft invulling aan onze drie Antwerpse


jeugdhuizen en ons jeugdhuis Nieuw Gent. In de stad Gent startten we in 2019 een nieuw jeugdhuis in de wijk


Nieuw Gent. We bouwen er een tiener- en jongerenwerking uit waarbij de nadruk ligt op eigenaarschap van


tieners en jongeren in het creëren van een vrijetijdsaanbod, het leggen van linken met andere


beleidsdomeinen, het opzetten van duurzame samenwerkingen met andere spelers in de wijk en mobiel


jeugdwerk in de wijk Nieuw Gent. Je werkt vanuit jeugdhuis Nieuw Gent in Gent waar je deel uitmaakt van een


team van vier jeugdwerkers.


Als jeugdwerker werk je dagelijks mee aan de uitbouw van een innovatieve werking die de tieners en jongeren


van 12 tot 25 jaar centraal stelt en versterkt. In onze tiener- en jongerenwerking leggen we de focus op


participatie en het samen met tieners en jongeren uitbouwen van een aanbod. In de uitvoering van je job stel


je de doelgroep en het versterken van hun kansen centraal. Daarnaast neem je een aantal administratieve


rollen op in het team.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen