Profiel

Profiel


Je beschikt over minimum 5 jaar aantoonbare ervaring als beroepskracht in het begeleiden van jongeren, liefst in een stedelijke en diverse context. Beschikken over een pedagogisch diploma vormt hierbij een pluspunt.


Er zijn 6 principes die voor ons de basis zijn van het project en de basishouding van elke medewerker:


 • Eigenaarschap; de jongere staat centraal en is ten alle tijden eigenaar van zijn/haar traject
 • Gelijkwaardigheid
 • Vertrouwen en transparantie
 • Proactiviteit
 • Bruggen bouwen
 • Oplossingsgericht denken

Vaardigheden en houding:


 • Je hebt ervaring met de doelgroep. Je gelooft in het potentieel van elke jongere en je zet de jongere centraal. 
 • Je bent empathisch en hebt oog voor de intrinsieke motivatie van jongeren om tot een duurzame en positieve leerloopbaan te komen.
 • Je hebt een positieve, open begeleidershouding die jongeren stimuleert om te groeien.
 • Je bent een ideale vertrouwensfiguur tijdens het volledige traject, en kan het netwerk van de jongere procesmatig versterken en verbreden.
 • Je kan een traject uitstippelen samen met de jongeren en nauwkeurig registreren.
 • Je bent communicatief heel sterk in het leggen van contacten en aanpassen aan de doelgroep waarmee je in dialoog gaat.
 • Je voelt je betrokken bij het thema jongeren en onderwijs in Antwerpen en je voelt een drive om dit te versterken.
 • Je bent creatief: je kan originele of nieuwe ideeën en oplossingen bedenken.
 • Je kan goed plannen en organiseren: doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken
 • Je bent een echte samenwerker: op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.
 • Naast een teamplayer kan je ook heel zelfstandig te werk gaan.
 • Je bent resultaatgericht: concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen. Je bent verantwoordelijk en een doorzetter.
 • Je bent flexibel en werkt graag outreachend.
 • Je bent een echte netwerker. Je kan je weg vinden in het Antwerpse onderwijslandschap en jeugdwerk.
 • Je bent een brugfiguur en kan goed verbinden tussen verschillende partijen.
 • Je hebt affiniteit met superdiversiteit en de grootstedelijke context.
 • Je bent heel leergierig en staat open voor feedback, je wil zelf ook groeien.
 • Je rapporteert en signaleert tijdig waar nodig, je bent transparant over je werk.
 • Je bent stimulerend en constructief confronterend indien nodig. Je bent goed in het geven van feedback.
 • Je bent administratief sterk en punctueel.

Organisatie

Formaat vzw

Standplaats Antwerpen

Formaat vzw, JES vzw en KRAS vzw werken sinds 2015 in een samenwerkingsverband voor de stad Antwerpen. Verschillende overkoepelende projecten rond arbeidstrajectbegeleiding zijn verspreid in verschillende regio’s, verbonden aan de Jeugdcentra voor Arbeid, Competenties en Onderwijs, en vullen elkaar aan om zoveel mogelijk jongeren te ondersteunen. Nu starten we samen een nieuw project op in het onderwijs, dankzij middelen van ESF. Het project loopt van oktober 2020 tot en met juni 2022.

Het ESF project transitietrajecten streeft ernaar om de schooluitval van jongeren, ze zogenoemde ‘drop-outs’, in Antwerpen naar beneden te halen. We zoeken hiervoor 3 straffe levensloopbaancoaches in die in en buiten de schoolmuren individueel en integraal met jongeren aan de slag gaan, zodat zij versterkt worden om hun levensloopbaan in handen te nemen. Samen met de projectcoördinator (vanuit Formaat) werken we nauw samen met de jongeren, de scholen en het schoolbeleid om het onderwijslandschap te verbeteren voor iedereen.

Wij zijn een vooruitstrevend jeugdwerkingspartnerschap en we stellen de ontwikkelingskansen van onze medewerkers voorop. We werven aan op basis van competenties en relevante ervaring. We moedigen iedereen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren.

Aanbod

Wij bieden


 • Een uitdagende job in een groeiende organisatie en bloeiende sector.
 • Een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling.
 • Een bruto aanvangswedde van 2.314,19 per maand (bij 0 jaar anciënniteit, barema B1c, niveau bachelor). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
 • Extra voordelen: fietsvergoeding + maaltijdcheques + forfaitaire onkostenvergoeding, extra ADVverlofdagen en extra-legale verlofdagen, met relevante anciënniteit wordt rekening gehouden
 • Kansen tot verdere opleiding en specialisatie

Functieomschrijving

Team & opdracht


Via individuele begeleiding ga jij jongeren (16-18 jaar) coachen die signalen vertonen van schoolmoeheid. Jij gaat in nauwe samenwerking met de jongere, de leerkrachten, het CLB en het netwerk van de jongere aan de slag. Je wordt ondersteund door een projectcoördinator en de collega’s binnen je eigen organisatie. Bovendien werk je voor dit project samen met sportcoaches, mentoren, rolmodellen en partnerorganisaties die ervoor zorgen dat de jongere de integrale ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft. Je bent dus een oplossingsgerichte en flexibele coach die outreachend werkt binnen en buiten de schoolmuren.


Op deze wijze versterken we de jongeren en hun onderwijsloopbaan en/of verkennen we de te zetten stappen richting arbeidsmarkt.


Taken


 • Begeleiden en coachen van jaarlijks 40 jongeren in hun ontwikkelingstraject, voornamelijk individueel.
 • Starten van creatieve processen met de doelgroep gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en potentieel.
 • Contacten met derden ifv opvolging van jongeren.
 • Administratief werk (registratie, informatiedoorstroming, bijhouden opvolgingssystemen)
 • Trajectbegeleiding van de doelgroep ifv toeleiding naar opleiding of tewerkstelling
 • Deelname aan interne overlegmomenten
 • Netwerking met vrije tijd, mentoren, rolmodellen, bedrijven & werkgevers, stageplaatsen ifv werkervaringsmomenten voor de jongeren

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen