Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De directie Gebouwen en Patrimonium zoekt een financieel ondersteuner om de praktische afhandeling van financiële transacties binnen onze directie in goede banen te leiden. Tegelijkertijd monitort de financieel ondersteuner de voortgang van de budgetten ter ondersteuning van ons financieel beleid.

Door het bundelen van de boekhoudkundige verwerkingen van alle uitgaven en inkomsten, wensen we:

− tot een betere analyse van de eigen kosten te komen;

− collega’s te ontlasten van administratief-boekhoudkundige taken;

− tot heldere en eenduidige financiële processen en afspraken te komen voor alle medewerkers van de directie.

Jouw inzicht, jouw nauwgezetheid en je analytische benadering van cijfermateriaal helpen ons hierbij!

− Je verzorgt de boekhoudkundige verwerking van facturen van de directie Gebouwen en Patrimonium (uitgaven en inkomsten) en volgt de fiscale verplichtingen van de verschillende locaties op.

− Je coördineert de opvolging, het klassement en de archivering van vastgoedcontracten.

− Je staat in voor interne en externe financiële rapportering: je monitort de voortgang van de budgetten en levert de nodige info om noodzakelijke wijzigingen van het meerjarenplan tijdig te detecteren en te verantwoorden.

− Je bent een expert met rekenbladen (Excel), je kan werken met draaitabellen (of bent ertoe bereid dit te leren) ter ondersteuning van de monitoring van het financieel beleid (meerjarenplan VGC, energieboekhouding, kosten in het kader van onderhoud …).

− Je ondersteunt het financieel beleid in functie van budgetten en investeringen door het aanleveren van leesbare en praktische documenten.

− Je deelt de opgedane kennis met je collega’s en zorgt er mee voor dat de formele procedures worden gerespecteerd.

− Je bent op de hoogte van de wetgeving in verband met overheidsopdrachten of bent ertoe bereid om dit te leren.

− Je staat in voor de vereenvoudiging en de actualisering van administratieve processen gelinkt aan financiën.

− Je ondersteunt je collega’s bij het klassement en de archivering van allerlei contracten en zaalverhuur. Je denkt oplossingsgericht bij onverwachte problemen.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B of A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

− Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de directie Gebouwen en Patrimonium kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.738 EUR en een netto maandwedde van 1.980 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/14097-32 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 19 februari 2023.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 20/02/2023
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/14097-32 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 19 februari 2023.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 20/02/2023
Categorie
Financieel
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest