Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid wat betreft cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Het departement heeft als visie om als voortrekker te bouwen aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen cultuur kan beleven, maken en delen. Daarnaast is onze missie om als knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele en sociale ruimtes te stimuleren, met de blik op de lange termijn.

Functieomschrijving

Onze betaalsystemen (Orafin en de interface AXI-Casemanagement) worden alsmaar complexer en technischer en ze wijzigen ook voortdurend. Daarom zoeken we een financieel dossierbeheerder. In die functie beheer je dossiers, voer je reguliere verrichtingen uit, en neem je ook de rol van coördinator op.


Concreet neem je de volgende taken op:


 • Je voert reguliere verrichtingen uit en beheert dossiers:
  • Je registreert subsidiedossiers op een correcte manier in de digitale systemen en houdt gegevens up-to-date.
  • Je maakt overzichten voor de inhoudelijke verwerkers van subsidiedossiers.
  • Je controleert of de subsidie werd aangewend waarvoor ze werd toegekend. Je interpreteert de gegevens uit aanvraag- en verantwoordingsdossiers. Je voert deskcontroles uit, je beantwoordt vragen van klanten in verband met toezicht en je vraagt extra verantwoordingsstukken op.
  • Je voert ontvankelijkheidtoetsen van nieuwe aanvraagdossiers uit en je verifieert die steekproefsgewijze.
  • Je leert werken met Axi-Casemanagement, DMS-Light, WEGWIJS, Orafin, en QlikView (Dossier- en klantenbeheerssysteem (organisaties en individuele personen), financieel systeem, rapporteringssysteem).
  • Je doet de betalingen en volgt die op in het financieel systeem.
 • Je reikt oplossingen aan en geeft advies bij vragen.
 • Je stroomlijnt en coördineert de financiële processen voor dossierbehandeling:
  • Je lost problemen in het financieel systeem op en adviseert collega’s bij vragen.
  • Je trekt rapporten en voert er financiële analyses op uit.
  • Je coördineert de verschillende financiële processen naar de juiste collega’s.
  • Je waakt erover dat de betalingen tijdig en correct worden uitgevoerd.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:


Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar we proberen om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan 100%), je hebt ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
 • Je kunt gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die de werkgever voorziet. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je loon valt in de salarisschaal van de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). De lijnmanager kan op basis van de functievereisten relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige erkennen. Je aanvangssalaris is minimaal 2.468,36 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, bij een tewerkstellingspercentage van 100%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Als je slaagt, kun je later meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via horizontale mobiliteit.
Categorie
Financieel
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest