Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen


voor de functie van een financieel deskundige thesaurie (niveau B) bij de


directie Financiën, Begroting en Aankoop.


De dienst Thesaurie staat, binnen de directie Financiën, Begroting en Aankoop, mee in voor het waarborgen van de financiële verrichtingen (uitvoeren van betalingen, opvolgen en innen van ontvangsten, schuldbeheer …) en de controle daarvan. Daarbij treedt deze dienst meer en meer op als dienstverlener en facilitator tussen diverse diensten en externe partners. In samenwerking met de verantwoordelijke van de dienst Thesaurie en binnen een directie van ervaren collega’s zal je, met de nodige vorming, mee worden ingezet voor de zorgvuldige uitvoering van de onderstaande taken.


- Je zorgt voor het opvragen, verzamelen en beheren van gegevens en informatie.
- Je staat in voor het invoeren, controleren en administratief verwerken van gegevens in
softwaretoepassingen.
- Je spoort foute gegevens op en voert rechtzettingen uit.
- Je fungeert als aanspreekpunt: vragen van zowel interne als externe klanten op een
professionele manier mondeling of schriftelijk beantwoorden.
- Je helpt specifieke documenten in het kader van rapportering voorbereiden door
informatie te verzamelen, op te vragen en te inventariseren.
- Je waakt over de correcte toepassing van de geldende regels.
- Je geeft feedback en je rapporteert fundamentele fouten en tekortkomingen aan de
directe leidinggevende met het oog op mogelijke verbeteracties.
- Je verricht allerhande administratieve taken ter ondersteuning van de dienst.
- Op termijn kun je optreden als vervanger van de verantwoordelijke van de dienst
Thesaurie tijdens zijn/haar afwezigheid waarbij je de dagelijkse verrichtingen uitvoert:
o reguliere cash forecast en jaarlijkse planning opmaken,
o nazicht en verwerking deelnemerssoftware (Kwandoo),
o opvolging van de ontvangsten,
o instaan voor de administratie in het kader van het beheer van reservefondsen,
o zorgen voor de tijdige uitvoering van de betalingen o.m. op basis van de
aangeleverde betalingsbestanden,
o opvolgen van bankverrichtingen,
o provisieverrichtingen bijhouden en controleren (aanvragen behandelen,
afrekeningen verzorgen en boeken),
o verwerken van de leningen,
o opstellen en ingeven maandelijkse- en/of kwartaalrapportering.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:− Een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type in


bedrijfsmanagement, handelsingenieur, handelswetenschappen, toegepaste economische


wetenschappen.


− Een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type in


bedrijfsmanagement, handelsingenieur, handelswetenschappen, toegepaste economische


wetenschappen.


− Een diploma van het economisch hoger onderwijs van het korte type met volledig


leerplan of van sociale promotie, van een afdeling handelswetenschappen, boekhouding


of accountancy, bedrijfsadministratie, boekhouden-informatica of boekhouden-fiscaliteit.


− Een diploma van gegradueerde in accounting administration of bedrijfsbeheer, uitgereikt door een hogeschool met het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van één cyclus.
− Een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B buiten


een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit) en


minstens 3 jaar relevante ervaring in de functie.


− Een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt


door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


− Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden


vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of


getuigschrift hebben voorgelegd.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de directie Financiën, Begroting en Aankoop kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie – directie Financiën, Begroting en Aankoop – is centraal gelegen in de hoofdstad en zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. We bieden je een boeiende functie aan met ruimte voor initiatief in een informele werksfeer. Je kan rekenen op een contract van onbepaalde duur, een degelijk salaris en aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden, aangevuld met diverse extralegale voordelen en regelmatige opleidingsmogelijkheden (intern en extern) en coaching op de werkvloer.Verloningspakket


Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een geïndexeerde jaarwedde tussen 29179,2 EUR en 42584,88 EUR in de graad B1 (junior).Dit komt neer op:


- een geïndexeerde maandwedde (ongehuwd – geen personen ten laste):


o 0 jaar anciënniteit: 2.431,60 EUR bruto of 1.769,64 EUR netto;


o 5 jaar anciënniteit: 2.649,22 EUR bruto of 1.839,16 EUR netto;


o 10 jaar anciënniteit: 2.859,59 EUR bruto of 1.933,05 EUR netto;


o 15 jaar anciënniteit: 3.084,47 EUR bruto of 2.032,17 EUR netto;


Beroepservaring uit de overheidssector wordt volledig meegenomen.


Voltijdse relevante en aantoonbare beroepservaring in de privésector en/of als zelfstandige kan voor maximaal 10 jaar in rekening worden gebracht bij de salarisvaststelling.Voor bijkomende loonsimulaties kan je steeds contact opnemen.


Daarnaast kan je intern doorgroeien in je functie naar een hogere graad en loonschaal B2


(senior) en B3 (expert) of een mandaatfunctie opnemen (hoofdboekhouder, thesaurier of


coördinator).


Indicatieve simulatie:


− Een geïndexeerde maandwedde in de graad B2 (senior) met 3 jaar anciënniteit


(ongehuwd – geen personen ten laste): 3.265,83 EUR bruto of 2.108,39 EUR netto.


− Een geïndexeerde maandwedde in de graad B3 (expert) met 6 jaar anciënniteit


(ongehuwd – geen personen ten laste): 4.100,06 EUR bruto of 2.477,72 EUR netto.


Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede


pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een


premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.


− Je ontvangt maaltijdcheques (8 EUR).


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je


voordelig laten aansluiten.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest