Profiel

Onze droomkandidaat:


 • Je legt en onderhoudt makkelijk contacten met een divers publiek.
 • Je bent sociaal voelend en kunt overweg met mensen: je kunt je inleven in anderen , je communiceert respectvol en hebt aandacht voor culturele verschillen tussen mensen.
 • Je boekt resultaat: je houdt makkelijk overzicht, coördineert taken tussen verschillende partners en krijgt dingen gedaan van mensen.
 • Je weet van aanpakken: je kunt plannen, projectmatig werken, je ziet kansen en je komt zelf in actie op het goede moment.
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met een of meer van deze thema’s:
  • Mobiliteit & fietsgebruik
  • Vervoersarmoede
  • Maatschappelijke kwetsbaarheid
  • Drempelverlagend werken
 • Je kan zelfstandig en in team werken
 • Je kunt overweg met de computer en met programma’s zoals Outlook, Word, Excel en Powerpoint
 • Je voelt je comfortabel bij het spreken voor een groep en kan informatie op een eenvoudige, duidelijke en aantrekkelijke manier overbrengen aan een divers publiek

Organisatie

De Fietsambassade Gent vzw

Ben jij de geknipte persoon om personen in vervoersarmoede toe te leiden naar fietsgebruik door in te zetten op het wegnemen van alle mogelijk drempels?

De Fietsambassade Gent stimuleert het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent. Daarvoor werken we aan een herkenbare, kwaliteitsvolle, vernieuwende en toegankelijke dienstverlening. Samen met onze partners bouwen we Gent verder uit tot toonaangevende fietsstad. Dit doen we door elke dag in te zetten op fietsverhuur, fietsherstel en fietsparken in Gent, mét sociale tewerkstelling.

De Fietsambassade Gent vzw is een EVA (extern verzelfstandigd agentschap) van de Stad Gent, mee opgericht door Gentse Hoger Onderwijsinstellingen: Universiteit Gent, Artevelde Hogeschool, Luca School of Arts, Odisee en HoGent.

Om vervoersarmoede tegen te gaan heeft de Stad Gent een actieplan gemaakt, waar ook De Fietsambassade aan meewerkt. Daarom zijn we op zoek naar een halftijdse Fietsambassadeur Vervoersarmoede

Aanbod

Loon- en arbeidsvoorwaarden


 • Halftijdse (19u) functie voor een project dat loopt tot eind 2025
 • Loon volgens barema C1-C2. We houden rekening met relevante ervaring (bruto maandloon bij 2 jaar anciënniteit 1026,46€)
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding of woon-werkfiets, groeps- en hospitalisatieverzekering, 7,5 bijkomende verlofdagen
 • Je bent bereid om sporadisch avond- en weekendwerk te verrichten

Functieomschrijving

Jouw taken


Je bent aanspreekpunt en contactpersoon voor mensen in vervoersarmoede


 • Je bent aanwezig op fietslessen en andere momenten
 • Je spreekt mensen aan en helpt hen om drempels weg te werken

Je ondersteunt de fietslessen voor volwassenen die georganiseerd worden door de Sportdienst van Stad Gent en de wijkgezondheidscentra


 • Je bent aanwezig als ondersteuning en als aanspreekpunt voor deelnemers
 • Je houdt contact met onze partners en helpt waar nodig

Je leidt mensen toe naar ons aanbod tweedehands fietsen dat voorzien is voor het project vervoersarmoede


 • Je werkt samen met de collega’s die de fietsen klaarmaken voor verkoop
 • Je maakt het aanbod bekend bij de doelgroep en helpt mensen om een geschikte fiets aan te kopen

Je werkt samen met verschillende partners rond het thema vervoersarmoede en fietsen


 • Je houdt overzicht welke acties er zijn om de drempels weg te werken
 • Je legt en onderhoudt contacten met partners (stadsdiensten, welzijnsorganisaties, …)
 • Je zoekt kansen en neemt initiateven om nieuwe acties te ondernemen

Je verdiept je in het thema vervoersarmoede en hoe de fiets hierbij een hulpmiddel kan zijn


 • Vanuit je praktijkervaring doe je suggesties aan beleidsmedewerkers
 • Je gaat op zoek naar waar de drempels zijn en neemt initiatief om hier acties rond op te zetten
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen